Ekstern studieskifter - studieskift fra et andet universitet til DTU

Du er ekstern studieskifter, hvis du har bestået 60 eller flere ECTS point fra en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse på et andet universitet og søger om et studieskift til en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse på DTU.

Hvornår og hvordan skal jeg søge?

Studiestart 1. september

Hvis du har bestået 60 eller flere ECTS-point på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse inden 1. maj samme år, skal du søge til følgende ansøgningsfrister:

15. marts kl. 12:

1. maj:

 • Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, såfremt du ikke kan foretage studieskift.

5. juli kl.12:

 • Har du ikke nået at søge om studieskift ved 1. maj fristen, kan du søge frem til 5. juli kl.12, hvis du har en dansk gymnasial eksamen. Din ansøgning vil ikke blive vurderet til studieskift, men bliver i stedet vurderet i kvote 1, og dine optjente ECTS point vurderes til før-start-merit, hvis du optages.

Du skal ansøge via optagelse.dk

Studiestart 1. februar

Hvis du har bestået 60 eller flere ECTS-point på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse inden 1. november samme år, skal du søge til nedenstående ansøgningsfrister.

15. oktober:

1. november:

 • Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, såfremt du ikke kan foretage studieskift.

1. december:

 • Har du ikke nået at søge om studieskift ved fristen 1. november, kan du søge frem til og med 1. december, hvis du har en dansk gymnasial eksamen. 
  Din ansøgning vil ikke blive vurderet til studieskift, men bliver i stedet vurderet i kvote 1 og dine optjente ECTS point vurderes til før-start-merit, hvis du optages.

Du skal ansøge via en ansøgningsblanket, som du skal uploade på UnistartDTU. Ansøgningsblanketten finder du under vinteroptag.

Hvad sker der med min ansøgning?

Når DTU modtager din ansøgning, vil vi vurdere den til studieskift eller igennem det ordinære optag (kvote 1 og 2). Behandlingen af din ansøgning afhænger af, hvornår du søger:

 • Hvis du søger senest 1. maj (sommerstart)/1. november (vinterstart), vil du blive vurderet til et studieskift uden om det ordinære optag (kvote 1 og 2).
 • Søger du efter 1. maj (sommerstart)/1. november (vinterstart), vil du blive vurderet til ordinær optagelse i kvote 1. Hvis du herefter tilbydes en studieplads, vil meritteamet vurdere, hvor mange af dine tidligere beståede ECTS-point kan meritoverføres, en såkaldt før-start-meritvurdering. Din meritvurdering kan dog godt resultere i, at du kan studieskiftes og dermed kan starte på et senere semester, men dette vides først i slutningen af august/januar.

Hvad skal være opfyldt for at studieskifte?

For at foretage studieskift til en af DTU’s bachelor- eller diplomingeniøruddannelser, skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede uddannelsesretning.
 • Du skal til 1. maj (sommerstart)/1. november (vinterstart) have bestået minimum 60 ECTS-point, der svarer til første studieår af den ønskede uddannelsesretning.
  Første studieår på diplomingeniøruddannelsen er bestået, når minimum 1. og 2. semester på pågældende uddannelsesretning er bestået. Første studieår på civilingeniørretningerne er bestået, når de tre obligatoriske kursusgrupper 'Naturvidenskabelige grundfag', 'Teknologiske linjefag' samt 'Projekter og almene fag' er bestået.
 • Der skal være ledige studiepladser på den ønskede uddannelsesretning på netop det studietrin, du søger ind på. Hvis der er flere studerende, som søger om retningsskift eller studieskift, end der er ledige studiepladser, vil pladserne blive fordelt efter faldende kvotient fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Det faglige miljø på den ansøgte uddannelsesretning vurderer, om du kan meritoverføre, hvad der svarer til første studieår.

Hvis du ikke kan foretage studieskift

Vurderer DTU, at du ikke kan studieskifte, vil du blive vurderet i kvote 1 og/eller 2 alt efter, hvornår du har søgt. 

 • Har du søgt inden kvote 2 fristen, vil du blive vurderet til optagelse i kvote 2 (og i kvote 1, hvis din adgangsgivende eksamen kan vurderes i kvote 1).
 • Har du søgt efter fristen 1. maj (sommerstart)/1. november (vinterstart), vil du blive vurderet på lige fod med andre ansøgere i kvote 1.

Bemærk, at til vinteroptaget kan et afvist studieskift kun vurderes i kvote 1 og/eller 2, hvis du har søgt om at skifte til en retning, som har vinterstudiestart.

Hvornår får jeg svar?

Du får senest svar på din ansøgning om studieskift/ordinær optagelse den 28. juli (sommerstart) eller ultimo uge 50 (vinterstart).