Vinteroptag på diplomingeniøruddannelsen

På DTU tilbyder vi vinteroptagelse på diplomingeniøruddannelse Maskinteknik - Digital uddannelse med studiestart 1. februar. Se her, hvordan du søger vinteroptagelse.

Bemærk, at der ikke er vinteroptag på bachelorretningerne.

Hvilke uddannelser har vinteroptag?

Hvem kan søge?

Ligesom ved sommeroptaget kan man søge om optagelse til vinteroptaget igennem kvote 1 og/eller kvote 2.

Du kan søge hvis:

 • Din danske eller udenlandske adgangsgivende eksamen er afsluttet før eller senest den 1. december
 • Du er i gang med adgangskursus til ingeniøruddannelserne og får dit eksamensbevis i januar. I dette tilfælde er du undtaget reglen om at din eksamen skal være afsluttet 1. december
 • Du har en afsluttet adgangsgivende eksamen, men er i gang med eller påbegynder suppleringsfag, som afsluttes senest 1. februar (læs mere nedenfor)
 • Du skal søge genoptagelseretningsskift eller studieskift (læs mere nedenfor)
 • Du skal søge dispensation i forbindelse med din ansøgning
 • Du allerede har en kandidatgrad. I så fald vil kandidatreglen være gældende

Vær desuden opmærksom på de forskellige ansøgningsfrister, som er nævnt herunder.

Hvornår kan jeg søge?

 • Kvote 1: 1. oktober - 1. december
 • Genoptagelse over 60 ECTS-point, retningsskift og studieskift: 1. oktober - 1. november, men har du en eksamen som kun giver adgang via kvote 2 er ansøgningsfristen 15. oktober.
 • Eksternt studieskift: 1. oktober - 1. november eller 1. december (læs mere om forskellen på de to frister)
 • Kvote 2 og/eller genoptagelse under 60 ECTS-point: 1. oktober - 15. oktober

Vær opmærksom på, at du skal søge til kvote 2 fristen, hvis du:

 • har bestået et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Denne eksamen er kun adgangsgivende i kvote 2
 • har en udenlandsk gymnasial eksamen, herunder International Baccalaureate (IB)
 • har en uddannelse fra Rudolf Steiner-skolen
 • søger om dispensation
 • vil vurderes i kvote 2

Sådan søger du

Optagelse.dk er lukket i efteråret, så når vinteroptaget åbner d.1. oktober, skal du uploade det udfyldte ansøgningsskema, eksamensbevis og bilag som én samlet pdf-fil på UnistartDTU.

Ansøgningsfristen var 1. december og det er derfor ikke længere muligt at søge om vinteroptagelse.

Genoptagelse, retningsskifte og studieskifte 

Hvis du søger om genoptagelse, retningsskifte og studieskifte på enten en diplomingeniør- eller civilingeniørretning, skal du huske at orientere dig om reglerne og konsekvenserne for genoptagelseretningsskifte og studieskifte i Regelsamlingen og evt. kontakte Studievejledningen, inden du søger.

Hvis du har bestået 0-59 ECTS point, skal du være opmærksom på, at du kun kan søge om genoptagelse ved vinteroptaget, hvis studieretningen udbyder vinterstudiestart.

Hvis du har bestået 60 ECTS point eller flere, kan du godt søge om genoptagelse ved vinterstudiestart, også selvom studieretningen ikke udbydes ved vinteroptaget.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

UnistartDTU er den ansøgerportal, hvor vi kommunikerer med dig omkring sagsbehandlingen af din ansøgning. Hvis der ligger en besked i UnistartDTU til dig, vil du modtage en notifikationsmail, som sendes til den emailadresse, du har oplyst på dit ansøgningsskema. Det er dog stadig dit ansvar at holde dig orienteret omkring din ansøgning og derfor er det en god idé jævnligt at logge ind på din profil på UnistartDTU, da der kan ligge vigtige informationer, du skal reagere på.

Er din ansøgning i orden, og opfylder du adgangskravene, vil du modtage svar på din ansøgning d. 16. december via UnistartDTU.

Opfylder du ikke adgangskravene, vil du også få besked via UnistartDTU.

Tak ja eller nej til din studieplads

Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på DTU, senest 7. januar ved midnat via UnistartDTU

Kan jeg nå at supplere efter ansøgningsfristen?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil søge ind på, har du mulighed for at blive betinget optaget på uddannelsen. Betingelsen består i, at du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du inden studiestart når at opgradere de fag, du mangler.

Det betyder, at alle adgangskrav skal være opfyldt, og dokumentation for eventuel supplering skal være uploadet til UnistartDTU senest 1. december, medmindre du angiver i din ansøgning, at du supplerer efter 1. december.

Du kan supplere, uanset om du søger optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2. Efter ansøgningsfristen 1. december kan du maks. supplere to fag.

Når du har modtaget dokumentation for, at du har bestået din supplering efter 1. december, skal du hurtigst muligt, dog senest 1. februar, uploade dokumentationen på UnistartDTU.

Hvad hvis jeg først afslutter min eksamen i januar?

Hvis du søger om optagelse på baggrund af et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, men først afslutter kurset i januar måned, må du gerne søge om optagelse til vinteroptaget.

Du skal i din ansøgning gøre opmærksom på, hvornår og hvor du afslutter din eksamen. Hvis vi kan tilbyde dig optagelse, vil den være betinget af, at du efter bestået eksamen opfylder alle adgangskrav til den retning du er betinget optaget til.

Hvis du afslutter adgangskursus til ingeniøruddannelserne i januar, og skal til re- eller sygeeksamen, vil du også blive vurderet til optag til vinteroptagelsen. Et eventuelt tilbud om optagelse vil være betinget af, at alle adgangsbetingelser er opfyldt efter endt eksamen. Det gælder dog kun, hvis du aflægger din re- og sygeeksamen inden 1. februar.

Ledige pladser

Fra d. 16. december kan du søge om optagelse på de uddannelser, der har været udbudt til vinteroptaget, og som fortsat har ledige pladser. Bemærk at de ledige pladser bliver fordelt efter først til mølle-princippet. Det vil sige, at man starter med at optage den ansøger, som har ansøgt først, og fortsætter nedefter indtil der ikke er flere ledige studiepladser.

Hvem kan søge ledige pladser?

 • Ansøgere med en afsluttet adgangsgivende eksamen, der kan vurderes i kvote 1 - det gælder også udenlandske eksaminer fra EU/EØS lande og Storbritannien
 • Ansøgere med et fuldt Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - inklusiv kursister, som færdiggør deres Adgangskursus til januar

Det er en forudsætning, at du opfylder både de generelle og specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Man kan kun blive tildelt én ledig studieplads, og man kan ikke ændre sine prioriteter efter ansøgningsfristen.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om optag til ledige pladser, hvis du:

 • Ikke kan opfylde alle adgangskrav ved studiestart 1. februar
 • Skal søge dispensation for at blive optaget
 • Søger om genoptagelse
 • Søger om retnings- eller studieskift (med mere end 60 ECTS-point)
 • Har en adgangsgivende eksamen, der er taget uden for EU/EØS

Læs mere og find ansøgningsskemaet på siden om ledige pladser fra d. 16. december.