Maskinteknik - digital uddannelse, diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Engelsk B

Studiepladser

18

Optagelesområdenr.

15140

Studiestart

30. januar 2023

Uddannelsessted

Digitalt. Korte perioder med fysisk fremmøde på Ballerup og Lyngby campus.

Maskinteknik - digital uddannelse, diplomingeniør

Vil du designe fremtidens produkter? Vil du sørge for, at de bliver fremstillet bæredygtigt og ved hjælp af den nyeste teknologi? Og kan du se muligheder i at uddanne dig hjemmefra? Så tag en digital uddannelse og bliv diplomingeniør i Maskinteknik. Vi arbejder tværfagligt og casebaseret med produkt, design og teknologiudvikling. Det betyder, at du hele tiden omsætter det du lærer til løsninger, der kan testes af i virkeligheden. Uddannelsen er for dig, der vil gøre noget ved verden og bruge din interesse for det tekniske og digitale til at gøre en forskel for mennesker. Det er for dig, der kan og vil. Og så er det for dig, der vil have friheden til at uddanne dig der, hvor du er.

Maskinteknik

Hvad lærer du?

Når du tager en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik på DTU’s digitale uddannelse, opnår du de samme kompetencer som en studerende, der uddanner sig på DTU’s fysiske campus.

På studiet bliver du undervist i det ingeniørtekniske område med produktionsteknologi og konstruktion, og du lærer også̊ om robotter og automatisering. Du får undervisning i teknisk-naturvidenskabelige fag som matematik, mekanik, dynamik og materialelære.

Du lærer at konstruere, designe og fremstille industrielle produkter, og du lærer det i perspektivet af miljøbevidsthed og bæredygtighed.

Når du er færdiguddannet, er du klar til at håndtere den grønne omstilling for produktion og produkter.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Maskinteknik varer tre et halvt år. Et studieår består af to semestre.

Studiet er bygget op, så du veksler imellem længere perioder med virtuelt samarbejde og kortere perioder med fysisk fremmøde på campus. Det fysiske fremmøde foregår over få dage i starten, midten og slutningen af hvert semester. Du skal selv betale for omkostningerne forbundet med fremmødet.

Med en digital uddannelse i Maskinteknik får du det bedste fra begge verdener. Online modtager du klasseundervisning, gruppearbejde, selvstudie og vejledning, hvor du bor, men i tæt samarbejde med dine medstuderende og undervisere. Når I mødes på campus, tester I jeres viden og øver jer sammen i værkstedet.

Fordi det meste af uddannelsen foregår digitalt, er det vigtigt, at du prioriterer dine studier og organiserer din egen studietid. Du skal være nysgerrig, selvstændig og have selvdisciplin – og så skal du selvfølgelig have det udstyr, der kræves for at du kan studere hjemmefra.

Det betyder, at du skal have en bærbar computer med adgang til et stabilt internet – og er du Mac-bruger, skal du være klar på at installere Windows på en separat partition. Derudover skal du have en selvstændig tegneplade eller touchskærm i dit set-up.

Af hensyn til din fysiske komfort anbefaler vi, at du har separat skærm, tastatur og mus samt en stol og et bord, der fungerer som din faste studieplads i hverdagen, hvor du kan sidde behageligt og hensigtsmæssigt.  

Uddannelsens første 4 semestre har hvert deres tema. På den måde får du i løbet af din studietid en bred viden inden for det maskintekniske område, mens du arbejder praktisk og konkret med et tema, der giver indblik i, hvad en maskiningeniør laver, og hvordan teknologien gør en grøn forskel. De fire temaer er:

 • Vindmølleteknologi
 • Bæredygtig produktudvikling
 • Fremtidens forsyning og transport
 • Mekatronik og robotteknologi

Senere på studiet får du mulighed for at specialisere dig inden for det fagområde, du synes, er særligt interessant. Du kan f.eks. vælge mellem Energianlæg, Maritim teknik eller Konstruktion og design.

I løbet af uddannelsen skal du i et halvt års praktik i en virksomhed. Her får du et værdifuldt indblik i maskiningeniørens rolle og arbejde i det virkelige liv.

I løbet af dit første studieår arbejder du med to temaer.

På dit første semester skal du beskæftige dig med vindmølleteknologi. Her lærer du om design og produktion af vindmøller – fra materialevalg og konstruktion til design i både 2D på papir og 3D på computer. Med temaet som rød tråd får du undervisning i tre fagdiscipliner:

 • Produktteknologi
 • Mekanik, materialer og dimensionering
 • Visualisering, grafisk modellering og dokumentation

På andet semester tager undervisningen udgangspunkt i bæredygtig produktudvikling. I løbet af semesteret bliver du klogere på, hvordan produkter kan produceres og anvendes på en bæredygtig måde. Du lærer om produktudviklingens kreative proces og om at omsætte idéer til specifikke produktkrav.

Samtidig dykker du ned i, hvordan du kan tænke ressourceforbrug og bæredygtighed ind i produkt, produktion og anvendelse. I løbet af temaet får du undervisning i fire fagdiscipliner:

 • Bæredygtig produktudvikling
 • Elektrisk og termisk energi
 • Design og dimensionering
 • Produktionsteknologi

I løbet af dit andet studieår arbejder du med to temaer.

På tredje semester er temaet Fremtidens forsyning og transport. Her lærer du om, hvordan den grønne omstilling skaber forandringer i forsynings- og transportsektoren – både nu og i fremtiden. Du lærer om moderne varmepumper, nye brændstoffer og Power-to-X, og du undervises i konverteringen mellem forskellige former for energi samt strøm og bevægelse i både faste og flydende materialer.

Temaet gør dig klar til at designe og dimensionere mekaniske teknologier i forsynings- og transportbranchen. Du bliver undervist i tre fagdiscipliner:

 • Termodynamik og energiteknik
 • Dynamik og fluid mekanik
 • Produktionsteknologi

Mekatronik og robotteknologi er temaet for dit fjerde semester. Mekatronik er kombinationen af mekaniske og elektriske systemer og findes i alt fra Smart Home produkter til moderne industrirobotter. I løbet af semestret lærer du om systemernes principper, hvordan du programmerer styringen af dem og om den el- og reguleringsteknik, der ligger bag.

I forbindelse med temaet bliver du undervist i tre fagdiscipliner:

 • Elektriske systemer og styring
 • Programmering
 • Automatisering og industri 4.0

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 5. eller 6. semester.


På 5. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for Maskinteknik. Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

På 5. eller 6. semester kan du lægge et udlandssemester, en mulighed for at opleve en bid af verden og styrke din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

På 6. semester skal du have en række specialiserings- og tilvalgskurser. Som studerende på den digitale uddannelse i Maskinteknik kan du specialisere dig inden for en række fagområder, der fx kan handle om konstruktion, energianlæg, materialer, fremstilling, mekatronik, robotteknik, maritim teknik m.m.

Diplomingeniørprojekt

Til sidst på din uddannelse skal du skrive et diplomingeniørprojekt. Her skal du vise, at du kan agere som ingeniør på en selvstændig måde i et større projekt.

Projektet skal handle om en ingeniørfaglig og praksisorienteret problemstilling, og det skal som hovedregel udarbejdes i samarbejde med en virksomhed – ofte sammen med den virksomhed, hvor du har været i praktik.

Du har også mulighed for at lave diplomingeniørprojektet i udlandet.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Hvad kan du blive?

Verden har brug for dygtige ingeniører, der har lysten og evnen til at gøre en forskel. Med en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik kan du drive forandring i en lang række brancher. Du kan arbejde for et grønnere og sundere samfund i medicinal- eller vindmølleindustrien, skabe en karriere ved skibsværfter eller gå forrest i udviklingen og produktionen af computere eller høreapparater.

Som diplomingeniør i Maskinteknik vil du ofte blive projektleder eller produktudvikler. Vælger du at arbejde i en mindre virksomhed, vil du typisk blive firmaets tekniske ekspert, der træffer væsentlige beslutninger om produktet og produktionen. Foretrækker du en stor virksomhed, starter du oftest som konstruktør i udviklingsafdelingen og vokser til en stilling som specialist, projektleder, gruppeleder, afdelingsleder eller chef – selvfølgelig afhængigt af dine evner, interesser og ambitioner. Vil du være din egen chef, har mange maskiningeniører gode erfaringer med livet som selvstændig.

Med en bred uddannelse i Maskinteknik får du et bredt udvalg af karrieremuligheder – så er det op til dig, om du vil lave produktudvikling i energivirksomheder eller arbejde med design af insulinpennen i Pharmaindustrien.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Som færdiguddannet diplomingeniør kan du derfor gå direkte ud og arbejde som ingeniør.

Hvis du i stedet får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.). Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse.

Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.