Sommersupplering og betinget optagelse

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil søge ind på, har du mulighed for at supplere og blive betinget optaget på uddannelsen. Betingelsen består i, at du inden studiestart har suppleret og bestået de fag, du manglede for at opfylde de specifikke adgangskrav

Regler for supplering af fag inden den 5. juli 

  • Frem til ansøgningsfristen den 5. juli kan du supplere med fag for at opfylde af både de generelle og specifikke adgangskrav. Du kan supplere, uanset om du søger optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2. Husk at angive i ansøgning, at du supplerer.
  • Din adgangsgivende eksamen (De generelle adgangskrav) skal være opfyldt og dokumentation for eventuel supplering, skal være uploadet til din ansøgning på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.
  • Der er ingen begrænsning for hvor mange fag, man kan supplere med inden den 5. juli. Dog skal du være opmærksom på, at søger du kvote 2, vil evt. suppleringskurser som ikke er bestået og uploadet i optagelse.dk inden d. 1. april ikke indgå i helhedsvurderingen.

Regler for supplering af fag efter den 5. juli (inden d. 1. september)

  • Efter den 5. juli må du max. supplere med 2 fag. Husk at angive i ansøgningen, at du supplerer efter 5. juli kl. 12.
  • Hvis du ellers opfylder de generelle adgangskrav den 5. juli, men mangler at supplere, kan du blive betinget optaget på uddannelsen.
  • Når du har modtaget dokumentation for, at du har bestået din sommersupplering, skal du hurtigst muligt uploade dokumentationen til UnistartDTU.
  • Dokumentationen for bestået suppleringsfag, skal senest være uploadet senest den 1. september.

Udbud af suppleringskurser

DTU udbyder suppleringskurser på gymnasialt niveau. Du kan læse mere om kurserne på adgangskursus.dtu.dk.

Det er ikke muligt at supplere efter studiestart, da DTU ikke har hjemmel til at optage studerende, som ikke opfylder adgangskravene, jf. Bacheloradgangsbekendtgørelsen.

Vilkår for betinget optagelse

En betinget optagelse er et tilbud om optagelse. 

Hvis du bliver tilbudt betinget optagelse, bortfalder dine lavere uddannelsesprioriteter fra din ansøgning.

Det betyder, at du ikke vil blive tilbudt en studieplads, hvis du ikke består dit suppleringskursus - heller ikke selvom du opfylder de specifikke adgangskrav til andre uddannelser, som du har givet en lavere prioritet på din prioriteringsliste.