Genberegning af karaktergennemsnit

Reglen vedrører ansøgere, der afslutter en stx, htx, hhx, hf eller eux efter 1. maj 2022 og derefter supplerer via gymnasial supplering (GS), hf-enkeltfag og lignende.

Sådan indgår karakteren fra et suppleringsfag i dit karaktergennemsnit

Hvis du supplerer et fag for at opfylde adgangskravene til den uddannelse, du søger, vil karakteren fra dit suppleringsfag indgå i en genberegning af dit karaktergennemsnit. Hvis genberegningen giver et lavere gennemsnit end det oprindelige gennemsnit, vil det være det nye, lavere gennemsnit, der bruges til optagelse på den specifikke uddannelse.

Bemærk, at du ikke kan forbedre dit gennemsnit via supplering. I tilfælde af at genberegningen forhøjer dit gennemsnit, vil det være det oprindelige gennemsnit, vi bruger til optagelse.

Du skal i øvrigt ikke selv genberegne dit gennemsnit, da det sker automatisk i behandlingen af din ansøgning til DTU. Vær dog opmærksom på, at du selv har ansvaret for at tjekke at dine eksamensbeviser er korrekte. Hvis der er fejl på et bevis, skal du kontakte skolen, der har udstedt dit bevis.

Søger du andre uddannelser, hvor du ikke skal supplere for at opfylde adgangskravene, vil det være dit oprindelige gennemsnit, der bruges til optagelse.

Hold dig eventuelt også orienteret om genberegning på www.ug.dk

Supplering efter 5. juli og betinget optagelse

Hvis du supplerer efter 5. juli, markerer du det på din ansøgning på optagelse.dk, og hvis du 26. juli tildeles en betinget studieplads, vil din plads være betinget af:

  • at du består din supplering senest 31. august
  • at dit genberegnede gennemsnit er det samme eller højere end årets adgangskvotient på uddannelsen.

Du vil miste din studieplads, hvis disse betingelser ikke er opfyldte.

Søger du andre uddannelser, hvor du ikke skal supplere for at opfylde adgangskravene, vil det være dit oprindelige gennemsnit, der bruges til optagelse.

Hold dig eventuelt også orienteret om genberegning på www.ug.dk

Læs mere om Sommersupplering og betinget optagelse