Hvornår er et fag bestået?

Et fag er bestået, hvis gennemsnittet af alle karakterer i det pågældende fag er minimum 2. Alle karakterer i et fag behøver altså ikke at være bestået, så længe faget samlet set er bestået. 

Sådan regner du ud, om et fag er bestået:

  1. Læg alle de karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis i det pågældende fag, sammen.
  2. Divider summen med antallet af karakterer, du har fået i faget.
  3. Hvis resultatet er 2 eller derover, er faget bestået. Bemærk, at du ikke kan runde op.

Eks. på bestået fag:

Årskarakter (mundtlig): 02
Årskarakter (skriftlig): 10
Eksamenskarakter (mundtlig): 00

Summen af samtlige karakterer for faget 10+2+0 = 12
Gennemsnit: 12:3 = 4 (faget er bestået)

Du skal være opmærksom på, at kravet ikke kan opfyldes ved oprunding.

Har du dumpet et fag på et højere niveau end det krævede niveau, kan du bede rektor på den uddannelsesinstitution, hvor du har fået dit eksamensbevis, om at udstede dokumentation for, at du har bestået faget på et lavere niveau, såfremt en bedømmelse af det lavere niveau ikke fremgår af eksamensbeviset.

Hvis der ikke foreligger en attestation/bekræftelse, eller det ikke fremgår af dit eksamensbevis, at du har bestået B-niveauet/C-niveauet i det fag, du har dumpet på A/B-niveau, vil faget blive registreret som dumpet.

Læs også om dispensation for adgangskrav.