Adgangskvotienter på DTU's diplomingeniør- og bachelorretninger

Se adgangskvotienterne fra de seneste fem års optagelser på DTU's diplomingeniør- og bachelorretninger.

En adgangskvotient er eksamensgennemsnittet på den sidst optagne på en given uddannelse i kvote 1. Adgangskvotienter opstår som følge af adgangsbegrænsning og kan variere fra år til år, afhængigt af antallet af udbudte studiepladser, antallet af ansøgere samt ansøgernes niveau.

Adgangskvotienten må ikke forveksles med et adgangskrav.

Adgangskvotienter - tal fra optagelsen 2018-2023

Tabellen viser tallene fra de sidste fem års optagelser på DTU's diplomingeniørretninger ved sommeroptaget. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads.

Du kan også se den laveste kvotient, der gav en standby-plads.

Diplomingeniør

                   
  2023   2022    2021     2020    2019  
  Kvote 1   Standby Kvote 1  Standby   Kvote 1 Standby  Kvote 1  Standby   Kvote 1 Standby 
Arktisk Byggeri og Infrastruktur (tidligere Arktisk Teknologi)  Alle optaget  Alle optaget  Alle optaget  - Alle optaget   -  Alle optaget  -
Byggeri og Infrastruktur  6,3  4,9  Alle optaget  5,5 Alle optaget   Alle optaget  5,4 Alle optaget 
Bygningsdesign
           
 6,5  5,8  7,9 6,7   7,7  7,0  6,7   3,0   7,8  6,3
Global Business og Teknolog (tidligere Eksport og Teknologi)  6,9  6,5  Alle optaget  5,6  3,8  Alle optaget  5,3  Alle optaget
Elektrisk Energiteknologi  Alle optaget  Alle optaget  Alle optaget  -  Alle optaget  - Alle optaget   -

Elektroteknologi

 Alle optaget  Alle optaget  Alle optaget  Alle optaget  -  4,3 Alle optaget  4,3 Alle optaget 
Fiskeriteknologi*
 Alle optaget  -  Alle optaget  Alle optaget  -  Alle optaget  - Alle optaget 
Fødevaresikkerhed og - kvalitet (tidl. Fødevareanalyse)  4,5 Alle optaget   Alle optaget  Alle optaget  -  Alle optaget  6,0 Alle optaget 

IT og Økonomi

 6,9  6,4  6,3  Alle optaget  6,7  6,3  6,9  4,5  7,6  7,0
IT-elektronik  4,0 Alle optaget   3,6 Alle optaget   5,9  5,5  4,7  Alle optaget  6,8   5,2
Kemi- og Bioteknik 
(tidl. Kemi- og Bioteknologi)
 7,1  5,5  5,2 Alle optaget   5,7  4,7  Alle optaget  3,4 Alle optaget
Kemiteknik og International Business (tidl. Teknologi og Økonomi (kemi))   6,9  5,5  Alle optaget  6,6  Alle optaget  Alle optaget  6,8 Alle optaget
Maskinteknik  Alle optaget  Alle optaget  Alle optaget  2,8  Alle optaget  Alle optaget Alle optaget  -
Mobilitet, Transport og Logistik (tidl. Trafik og Transport)  4,3  Alle optaget  Alle optaget  Alle optaget  -  4,5  Alle optaget Alle optaget
Proces og Innovation  6,8  5,2  3,1 Alle optaget   6,5 Alle optaget   6,5  Alle optaget   7,7  5,4 
Produktion  6,4  5,6  5,5 Alle optaget   6,6  5,5  Alle optaget  6,4  4,1
Softwareteknologi  7,3  6,0  6,9 4,8   6,9 5,8   6,2  3,0   8,3  7,2
Sundhedsteknologi   6,1  5,3  5,9 4,5   5,7 3,5   7,1 Alle optaget   6,7  3,8

*Uddannelsen blev udbudt første gang september 2019

 

Tabellen viser tallene fra de sidste fem års optagelser på DTU's bachelorretninger ved sommeroptaget. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads.

Du kan også se den laveste kvotient, der gav en standby-plads.

Bachelor

   
2023     2022   2021     2020   2019
Kvote 1  Standby  Kvote 1  Standby   Kvote 1  Standby Kvote 1  Standby  Kvote 1 Standby
Bioteknologi*  - -  -  - 8,2 Alle optaget 8,7 7,3
Byggeteknologi  6,1 Alle optaget   5,7 Alle optaget   7,4  5,5 5,8 Alle optaget  7,8 Alle optaget
Bæredygtig Energidesign (første optag i 2018)  7,3 Alle optaget   7,4 Alle optaget   7,6  4,2 Alle optaget 9,5 9.1
Bygningsdesign  6,6 Alle optaget   7,8 4,5   8,4  6,6 8,3 7,2 8,3 7,1
Cyberteknologi (tidligere Netværksteknologi og IT)  5,7 5,2  5,5 Alle optaget   5,7  3,9 Alle optaget 6,3  4,3 
Data Science og Management (tidligere Strategisk Analyse og Systemdesign)  8,7  7,7  6,5 4,3   Alle optaget Alle optaget   8,3 7,3 

Design og Innovation

 8,4  6,9  7,5 6,0   7,3  6,5 8,3 6,2  9,1 8,0

Elektroteknologi

 3,4  Alle optaget  7,0 Alle optaget   7,5  5,0 7,0  Alle optaget  8,6 6,8
Fysik og Ingeniørvidenskab (tidligere Fysik og Nanoteknologi)  7,5  Alle optaget Alle optaget  8,5 Alle optaget Alle optaget  Alle optaget -
General Engineering  7,0  Alle optaget  9,7 4,8   9,0 Alle optaget  7,7  Alle optaget  7,8 Alle optaget
Geofysik og Rumteknologi  7,4  6,0  7,2 Alle optaget   6,8 Alle optaget  Alle optaget  7,0 Alle optaget
Kemi og Teknologi  8,3  7,2  5,5 Alle optaget   8,3 5,1  8,4  Alle optaget  8,7 7,3
Kunstig Intelligens og Data (første optag i 2018)  9,0  7,6  7,8 Alle optaget   8,9 7,4  8,8  Alle optaget  10,9 10,7
Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering (første optag i 2016)*  -  -  - 8,7  Alle optaget  9,3 7,3
Life Science og Teknologi*  8,0  5,4  Alle optaget  8,5  7,5   -  -  -  -
Matematik og Teknologi  Alle optaget  Alle optaget  7,7 Alle optaget   8,3 Alle optaget  8,1  Alle optaget  9,2 Alle optaget

Medicin og Teknologi

 7,3 6,5   7,2 5,2   8,3 7,1  8,9  8,2  9,8 9,6
Miljøteknologi (tidligere Vand, Bioressourcer og Miljømanagement)  4,5 Alle optaget  Alle optaget  Alle optaget  -  4,7 Alle optaget  7,9   Alle optaget
Produktion og Konstruktion

 8,2 7,1   6,9 6,1   7,7 5,9  7,8  5,9  8,2 6,0

Softwareteknologi

 7,7 5,6   7,6 Alle optaget   8,3 6,9  7,6  Alle optaget  9,3 8,8
Teknisk Biomedicin*  -  -  - 8,6  Alle optaget  9,2 8,7
Teknisk Videnskab (Teknologi)** Alle optaget                 

*Fra sommeroptaget 2021 er uddannelserne Bioteknologi, Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering samt Teknisk Biomedicin lagt sammen til uddannelsen Life Science og Teknologi.
**Uddannelsen bliver udbudt første gang i sommeren 2023.

Adgangskvotienter ved vinteroptagelsen (kun diplomingeniørretninger)

Tabellen viser tallene fra vinteroptagelsen 2019/2020 - 2023/2024 på DTU's diplomingeniørretninger. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads.

Diplomingeniør

         
2023/2024   2022/2023 2021/2022   2020/2021 2019/2020 
     Kvote 1  Kvote 1  Kvote 1
Byggeri og Infrastruktur
(tidl. Bygning)
Alle optaget  Alle optaget  3,4 Alle optaget  Alle optaget
Eksport og Teknologi Ikke længere vinteroptag   Ikke længere vinteroptag  Alle optaget Alle optaget Alle optaget

Elektroteknologi

Ikke længere vinteroptag   Alle optaget  Alle optaget Alle optaget 4,2

Kemi- og Bioteknik
(tidl. Kemi- og Bioteknologi)

Ikke længere vinteroptag   Ikke længere vinteroptag  Alle optaget 5,2 4,3
Maskinteknik Ikke længere vinteroptag   Ikke længere vinteroptag  Alle optaget Alle optaget Alle optaget
Maskinteknik - digital* 5,8   5,3      
Produktion Ikke længere vinteroptag   Alle optaget  Alle optaget Alle optaget Alle optaget

*Første optag til vinter 2022/2023