Søg om Specialpædagogisk støtte, SPS

Når du studerer på DTU, har du mulighed for at søge om SPS, hvis du har en varig funktionsnedsættelse. Støtten gives for at kompensere dig, så du så vidt muligt kan studere på lige fod med dine medstuderende.

Vigtige svar på relevante spørgsmål om SPS og optagelse


Kan jeg blive forhåndsgodkendt til optagelse?

Har du en varig funktionsnedsættelse og dermed mulighed for SPS, har du også mulighed for at blive forhåndsgodkendt til optagelse på DTU, hvis du har DTU som din 1. prioritet. En forhåndsgodkendelse betyder, at Optagelsen på DTU vurderer, om vi kan tilbyde dig optag før d. 26. juli.

Med en forhåndsgodkendelse har vi mulighed for at søge om SPS til dig allerede i løbet af juli for sommeroptag og i januar for vinteroptag.

Proceduren for forhåndsgodkendelse til sommeroptag er:

  1. Udfyld din ansøgning om optagelse på optagelse.dk inden den 15. marts kl.12.
  2. Upload bilag til din ansøgning som dokumenterer din varige funktionsnedsættelse. Uden bilag kan vi ikke vide, at du har behov for SPS. Du må gerne tydeliggøre i din ansøgning, at du vil søge SPS. Evt. i et særskilt dokument som uploades som bilag. Undgå at skrive det i din motiveret ansøgning, hvis det ikke har relevans.
  3. Hvis du har søgt om optagelse inden d. 15. marts kl.12, vil Optagelsen ultimo maj vurdere, om du kan få en forhåndsgodkendelse, dvs. om du kan tilbydes tidlig optagelse. Vurderingen laves kun, hvis du har DTU som din 1. prioritet
  4. Søger du om optagelse efter d. 15. marts kl.12, kan du først få en forhåndsvurdering i ultimo juni eller primo juli.
  5. Hvis du er blevet forhåndsgodkendt til en uddannelse på DTU, skal du hurtigst muligt kontakte SPS-enheden på DTU enten via mail eller telefonisk. Se SPS-enhedens kontaktinformationer.
  6. Søger du vinteroptagelse, beder vi dig søge senest d. 15. oktober, hvis du vil have en tidlig vurdering om forhåndsgodkendelse.

Hvis du har spørgsmål til forhåndsgodkendelse, skal du kontakte Optagelsen på DTU: optagelse@adm.dtu.dk

Skal jeg søge via kvote 2?

Selvom ansøgningen skal indsendes inden den 15. marts, betyder det ikke, at du skal søge via kvote 2. Du kan også vælge kun at søge via kvote 1. Hvis du vedhæfter en motiveret ansøgning, betragtes du som en kvote 2 ansøger og bliver således vurderet i både kvote 2 og kvote 1. Hvis du ikke vedhæfter en motiveret ansøgning, vil du kun blive vurderet i kvote 1.

Hvornår og hvordan skal jeg søge SPS?

Ansøgningsprocessen til SPS kan være omfattende og lang. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os så tidligt som muligt.

Almindelig optagelse: Ved almindelig optagelse, har vi mulighed for at søge om SPS til dig, så snart du er blevet optaget på DTU, har takket ja til din studieplads og er blevet overført til DTU’s system. Det sker tidligst i starten af august for sommeroptag og i starten af januar for vinteroptag. Læs mere om, hvordan du søger SPS

Forhåndsgodkendelse: Med en forhåndsgodkendelse har vi mulighed for at søge om SPS til dig, så snart du er blevet forhåndsgodkendt. SPS-støtte kan dog først igangsættes pr. 1. august for sommeroptag og 1. januar for vinteroptag uanset, at den bliver godkendt forud for dette tidspunkt.

Hvis du er blevet forhåndsgodkendt til en uddannelse på DTU, skal du hurtigst muligt kontakte SPS-enheden på DTU enten via mail eller telefonisk. Se SPS-enhedens kontaktinformationer.


Får DTU automatisk besked om mit støttebehov?

Nej. Selv om du tidligere har modtaget SPS, og selv om du måske stadig har støtteudstyr i udlån, så får DTU IKKE automatisk besked om, at du har brug for SPS til din nye uddannelse. Du skal derfor huske at kontakte os, hvis du har et støttebehov.

Har det betydning for min optagelsesmulighed på DTU, at jeg modtager SPS?

Nej. Der forekommer ingen forskelsbehandling baseret på SPS i forhold til din mulighed for at blive optaget på en uddannelse på DTU – hverken positivt eller negativt.

Hvem får information på DTU?

Hvis du henvender dig med spørgsmål eller uploader dokumentation til Optagelsen eller til SPS-enheden på DTU, forbliver dine oplysninger hos disse to enheder. Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til andre. Det kommer heller ikke til at fremgå af dit eksamensbevis, hvis du har modtaget SPS-støtte under din uddannelse.