Specialpædagogisk støtte - SPS

Som studerende på DTU kan du få Specialpædagogisk Støtte, SPS, hvis du har en varig dokumenterbar funktionsnedsættelse.

Funktionsnedsættelse kan være:

 • Ordblindhed
 • Psykisk funktionsnedsættelse/Udviklingsforstyrrelse
 • Synshandicap
 • Hørehandicap
 • Bevægelseshandicap
 • Kronisk eller alvorlig sygdom

Støtten går ud på at kompensere dig for din funktionsnedsættelse, så du så vidt muligt kan studere på lige fod med dine medstuderende.

Kontakt SPS-enheden

Telefon: Tlf.: 4525 2000
Mandag og onsdag kl. 9.30 - 10.30
Torsdag kl. 12.00  - 13.00

E-mail: aus-sps@adm.dtu.dk

Lyngby Campus
Bygning 101A, Lokale 1.027
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby

Personlig henvendelse efter aftale

Ballerup Campus
Lokale D. 1.32
Lautrupvang 15
2750 Ballerup

Personlig henvendelse mandag og onsdag efter aftale

Bemærk: SPS-enheden holder lukket på på helligdage, i forbindelse med sommer-, efterårs-, jule- og påskeferien og 5. juni. Der er også lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag.

Vigtige oplysninger

 • SPS-enheden på DTU får IKKE automatisk besked om dit støttebehov. Hvis du har behov for Specialpædagogisk støtte i forbindelse med dit studium, skal du selv henvende dig til SPS-enheden på DTU – også selv om du har modtaget støtte på en tidligere uddannelse.
 • SPS giver IKKE automatisk godkendelse til særlige vilkår til eksamen. Du skal selv søge om særlige vilkår til eksamen. Det kan du gøre enten ved at sætte kryds ved ”Ekstra tid til skriftlig eksamen” når du opretter ansøgning om SPS eller ved at ansøge via DTU’s ansøgningsblanket. Du kan læse om Særlige vilkår til eksamen på DTU Inside (kræver log-in).

Betingelser for at få SPS

 • Din funktionsnedsættelse skal være dokumenteret. Hvis du har modtaget SPS på en tidligere uddannelse, behøver du højst sandsynligt ikke at indsende din dokumentation igen. Kun i tilfælde, hvor der er sket ændringer i din situation, skal du indsende ny dokumentation.
 • Du skal have en funktionsnedsættelse, som forhindrer dig i at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre studerende.
 • Du skal være studieaktiv for at kunne modtage SPS.
 • Du skal være dansk statsborger, og være omfattet af international overenskomst for eksempel være EU- eller EØS-borger, eller kunne sidestilles med en dansk statsborger.
 • SPS er ikke støtte i forhold til transport til studiestedet eller livet uden for studiestedet

Om SPS

SPS-ordningen er nedsat af staten, og støtten bevilges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). SPS-enheden på DTU er mellemled mellem STUK og dig, og vi indstiller dig til støtten og iværksætter den til dig.

Læs mere om SPS-ordningen på STUK's hjemmeside.

Anonymitet

Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til dit institut, din studieleder eller dine undervisere uden dit samtykke. Endvidere kommer det ikke til at fremgå af dit eksamensbevis, hvis du har modtaget specialpædagogisk støtte under din uddannelse.