SU-kontoret på DTU

SU er en økonomisk hjælp, som du kan søge om i forbindelse med din uddannelse på DTU. For at få SU skal du opfylde en række betingelser. Hvor meget SU du kan få afhænger af, hvor du bor, og hvornår du er begyndt på din uddannelse.

SU-kontoret på DTU vejleder alle DTU-studerende i SU-reglerne og behandler ansøgninger om SU, SU-lån, ungdomskort og udlandsstipendium.

Du kan finde generelle informationer om SU (herunder særlig støtte til forældre, handicappede m.m.), ungdomskort og udlandsstipendium på www.su.dk og www.ungdomskort.dk.

Informationer om SU, ungdomskort og udlandsstipendium, som er særligt relevante for dit studium på DTU, finder du på DTU’s intranet, DTU Inside, som du får adgang til, når du er blevet indskrevet på DTU.

Vær opmærksom på, at DTU Adgangskursus har sin egen SU-vejledning om SU til ungdomsuddannelser.

Åbningstider for SU-kontoret  

OBS: SU-kontoret har lukket for personlige henvendelser i uge 28-30 samt mandag i uge 31


Personlige henvendelser:
  • Mandag kl. 12-14 i Ballerup
  • Onsdag kl. 12-14 i Lyngby

Lyngby Campus
Bygning 101A
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby

Ballerup Campus
Lokale D 1.01
Lautrupvang 15
2750 Ballerup

Kontakt os på telefon: 45 25 72 46

  • Mandag og onsdag kl. 9-10

SU-kontoret holder lukket på helligdage og i forbindelse med påske-, efterårs- og juleferie. Der er også lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Vær opmærksom på, at SU-kontoret ikke modtager papiransøgninger. Alle kvitteringer og bilag, som skal afleveres til SU-kontoret, skal scannes og sendes til su@adm.dtu.dk.

Se mere på vores kontaktside på DTU Inside (kræver login).