Søg om revalidering som studerende

Studerende, som har nedsat arbejdsevne pga. en funktionsnedsættelse, kan i nogle tilfælde modtage revalidering.

Revalidering søges igennem kommunens jobcenter. Støtten kan bl.a. være en revalideringsydelse, som erstatter SU’en.

Du kan læse mere om reglerne for revalidering på borger.dk

Hvis du som studerende har spørgsmål om dine muligheder for at modtage revalidering, skal du henvende dig hos din kommune. Øvrige spørgsmål om revalidering i relation til studierne på DTU kan sendes til  revalideringforstuderende@adm.dtu.dk.

Information til jobcentre og kommuner

Hvis du som sagsbehandler i et jobcenter eller en kommune gerne vil i kontakt med DTU vedr. en studerende, som modtager revalidering, kan du skrive til os på adressen revalideringforstuderende@adm.dtu.dk. Mailadressen er sikker mail.