Revalidering

Studerende, som har nedsat arbejdsevne pga. en funktionsnedsættelse, kan i nogle tilfælde modtage revalidering.

Revalidering søges igennem kommunens jobcenter. Støtten kan bl.a. være en revalideringsydelse, som erstatter SU’en.

Du kan læse mere om reglerne for revalidering på borger.dk

Hvis du som studerende har spørgsmål om dine muligheder for at modtage revalidering, skal du henvende dig hos din kommune. Øvrige spørgsmål om revalidering i relation til studierne på DTU kan sendes til  revalideringforstuderende@adm.dtu.dk