Studieadministrationen på DTU

Studieadministrationen varetager en bred vifte af de administrative opgaver omkring hele dit studieforløb som enten diplomingeniør, bachelor eller kandidatstuderende.

Her kan du blandt andet få hjælp til:

 • registrering i forbindelse med undervisning, eksamen, orlov, udmeldelse m.m.
 • studiekort: hvis du har mistet dit kort, skal bestille et kort mv.
 • stempel og underskrift af karakterudskrifter og indskrivningsbekræftelser
 • registrering af karakterer
 • spørgsmål om indberettede projekter
 • spørgsmål om tidsfrister og merit, når du har skiftet studie eller studieretning
 • spørgsmål om tidsfrister og merit, når du er blevet genoptaget
 • registrering af merit
 • registrering af overgangssemester til kandidatuddannelsen
 • diplomudskrivning
 • verificering af gamle diplomer

Kontakt Studieadministrationen

Skriv til os på adressen studadm@adm.dtu.dk

Tlf.: 45 25 73 00
Telefonisk henvendelse mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00, 1. fredag i måneden dog kl. 10.00-11.00

Der er én samlet Studieadministration på DTU. Kontoret for Studieadministration har kontor på både Lyngby Campus og Ballerup Campus. Du skal som udgangspunkt henvende dig der, hvor du selv har primær campus.

Lyngby Campus
Bygning 101A
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby

Personlig henvendelse mandag, onsdag og fredag kl. 12.00-14.00

Ballerup Campus
Lokale D 1.01
Lautrupvang 15
2750 Ballerup

Personlig henvendelse mandag og onsdag kl. 12.00-14.00

Bemærk: Studieadministrationen holder lukket på helligdage, i forbindelse med sommer-, efterårs-, jule- og påskeferie samt 5. juni.