Sådan søger du SPS

Det er SPS-enheden på DTU, der indstiller dig til SPS. SPS-enheden kan også vejlede dig om dine muligheder.

Så snart du er blevet optaget på DTU og har takket ja til din uddannelse har du mulighed for at modtage SPS.

DTU’s SPS-henvendelsesportal

For at søge om SPS på DTU, skal du oprette dig i DTU's SPS-henvendelsesportal. Det er muligt fra den 2. januar 2023 for vinteroptaget og fra den 2. august for sommeroptaget 2023.  

Når du opretter en ansøgning i henvendelsesportalen, skal du gøre følgende:

  1. Ganske kort beskrive dine udfordringer og dit støttebehov.
  2. Evt. uploade dokumentation for din funktionsnedsættelse. Hvis du har modtaget SPS på en tidligere uddannelse, behøver du formentlig ikke at uploade din dokumentation igen. Som regel vil det kun være i tilfælde, hvor du er ny i SPS-ordningen, eller der er sket ændringer i din situation, at du skal indsende ny dokumentation.
    Dokumenter til upload må max. fylde 20 MB i alt. Dokumentationen skal være på dansk eller (oversat til) enten engelsk, svensk eller norsk jf. adgangsbekendtgørelsen: § 46.
  3. Samtykkeblanket
    For at ansøge om SPS skal du underskrive en samtykkeblanket.
    For nogle grupper af studerende vil det være muligt at downloade en samtykkeblanket på forsiden af DTU's SPS-henvendelsesportal og underskrive med det samme. For andre grupper af studerende kontakter SPS-enheden dig, når du har oprettet dig i henvendelsesportalen og sammen finder vi ud af, hvad der skal søges om. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, så skriv eller ring til os. Når SPS-enheden har modtaget en underskrevet samtykkeblanket fra dig, indstiller SPS-enheden dig til støtten.
  4. Du kan søge DTU om ekstra tid til skriftlig eksamen, ved at sætte kryds i feltet ”Ekstra tid til skriftlig eksamen”

Mail, telefon eller SPS-introdag

Foretrækker du en anden tilgang end SPS-henvendelsesportalen er du også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon. Dette kan du gøre fra den dag, du bliver optaget på DTU.

I SPS-enheden afholder vi typisk en introdag/introforløb i forbindelse med studiestart i efteråret. Du kan læse mere om dette på dtu.dk under Ny på DTU. Vælg imellem bachelo- og diplomingeniørstuderende og vælg herefter "Introduktionsforløb for studerende med særlige behov".

Har du spørgsmål eller brug for et møde

Du er altid velkommen til at kontakte os – enten på telefon, mail eller vi kan aftale et personligt møde.

Har du brug for at give en fuldmagt?

Hvis du ønsker, at en anden person skal kunne få aktindsigt i din sag, og/eller handle og træffe beslutninger på dine vegne, har du mulighed for at oprette en fuldmagt. Med fuldmagten giver du SPS-enheden lov til, at vi må udtale os, hvis den du har givet fuldmagt henvender sig direkte til os.

Alle afgørelser og informationer vedrørende din SPS-sag vil fremover fortsat kun blive sendt til dig – din e-boks og/eller din studentermail. Fuldmagten dækker ikke, at vi sender informationer og afgørelser til den person, som du har givet fuldmagt. Det er derfor nødvendigt, at vedkommende hjælper og tjekker din mail og din eboks, hvis der er behov for dette.

Fuldmagten er kun gældende på DTU og kun i forhold til at være i dialog med de enheder, som du skriver på fuldmagten. Den er ikke gældende til andre instanser i SPS-regi, f. eks. SRG, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, andre leverandører. Du/I skal selv sørge for at indsende en fuldmagt til disse aktører.

SPS til DTU Adgangskursus

Vær opmærksom på, at DTU Adgangskursus har sin egen SPS-vejleder, som vejleder om SPS til ungdomsuddannelser.

Læs mere om SPS til DTU Adgangskursus