Andre støttemuligheder

Udover SPS kan der også være andre tilbud og muligheder, som kan være relevante for dig. Vi har samlet et lille overblik her:

Dispensation og særlige vilkår til eksamen

På DTU har du mulighed for at søge om særlige vilkår til dine eksamener og forskellige typer af dispensation.

Afgørelserne er et DTU anliggende og har ingen sammenhæng med bevilling af SPS-støtte..

Vær opmærksom på at DTU’s tidsfrister for studiet ikke er de samme som SU’s regler om studieaktivitet. Hvis DTU giver dig dispensation til at tage færre point pr. semester, kan det betyde at du ikke opfylder aktivitetskravet for stadig at modtage SU. Det kan derfor være en god idé også at planlægge dine økonomiske forhold, når du planlægger dit studie.

Du kan læse om dispensationer på DTU Inside (kræver log-in).

Du kan læse om Særlige vilkår til eksamen på DTU Inside (kræver log-in)

Tilpasninger i undervisningen

Hvis du har brug for tilpasninger i undervisningen, skal du tage kontakt til din underviser. Det kan for eksempel være, hvis du ønsker at modtage PowerPoints i så god tid som muligt. Det kan også være, at du har brug for altid at sidde et særligt sted i lokalet. Så kan du aftale det med din underviser (og dine medstuderende).

Hvis du synes, at det er meget svært at tage kontakt til underviser, så skriv til os. Vi kan hjælpe med at videreformidle dine udfordringer og støttebehov til underviser. Du skal dog altid selv og ved starten af hvert nyt semester fortælle os, hvilke(t) kursus det er relevant for. Du kan finde oplysningsskema her. Dog vil vi gerne opfordre til, at du selv kontakter underviser, hvis du kan det.

Det er ikke altid at tilpasninger kan lade sig gøre: I nogle kurser vil for eksempel gruppearbejde, fysisk tilstedeværelse eller laboratoriearbejde være en del af eller afgørende for at opfylde læringsmålene, hvilket kan vanskeliggøre visse tilpasninger. Derfor kan det for de valgfrie kurser være en god idé at tjekke kursusbeskrivelsen og gå i dialog med underviser om mulighed for tilpasninger, inden du vælger et givent kursus.

For studerende med hørenedsættelse

Ekstra inventar: Gør du brug af tegnsprogstolk, og har du/I derfor brug for ekstra stole og/eller borde i lokalet, skal du kontakte SPS-enheden. Så hjælper vi med at skabe kontakt til Campus Service.

Etablering af teknisk udstyr: Varetages af firmaet Tonax (leverandøren), nogle gange i samarbejde med Campus Service og/eller med inddragelse af underviser og medstuderende.

Tilgængelighed

For alle studerende er det naturligvis af afgørende betydning at kunne komme rundt på campus. På DTU sikres det, at nybyggeri overholder alle krav for fysisk tilgængelighed for personer med handicap. Derudover sikrer vi tilgængelighed i de eksisterende fysiske rammer – herunder at de indrettes, vedligeholdes og udnyttes bedst muligt.

Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, der stiller særlige krav til tilgængeligheden, dér hvor du færdes, kan du kontakte SPS-enheden. Så vil vi sammen med dig og Campus Service finde frem til den bedst mulige løsning.

Se et tilgængelighedskort for Lyngby Campus her.

Det skal dog pointeres, at der kan være ganske få bygninger på DTU, hvor de faglige aktiviteter er af en sådan karakter, at tilgængeligheden for personer med visse fysiske handicaps er begrænset af sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis du er i tvivl om dine muligheder, kan du kontakte SPS-enheden.

Handicaptillæg

Hvis du lider af en funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om handicaptillæg ved siden af din SU.

For at modtage handicaptillæg er det en betingelse, at din funktionsnedsættelse er af så betydelig karakter, at du ikke kan varetage et studiejob ved siden af din uddannelse.

Tildeling af handicaptillæg sker ud fra et individuelt skøn og har ingen sammenhæng med SPS. Det betyder, at selv om du er blevet tildelt SPS, giver det ikke automatisk ret til også at modtage handicaptillæg.

OBS! Du kan kun modtage handicaptillæg, når du samtidig modtager SU. Hvis du mister din SU grundet mangel på studieaktivitet, ophører dit handicaptillæg også.

Som nævnt under punktet ”Dispensation” følges DTU’s tidsfrister og SU’s regler om studieaktivitet ikke ad. Hvis DTU giver dig dispensation til at tage færre point pr. semester, kan det betyde, at du ikke opfylder aktivitetskravet for stadig at modtage SU (og handicaptillæg). Det kan derfor være en god idé også at planlægge dine økonomiske forhold, når du planlægger dit studie.

Du kan læse mere om handicaptillæg på su.dk 

Øvrige tilbud på DTU

Som studerende på DTU vil der være tider, hvor det vil være relevant og/eller nødvendigt at henvende sig til et eller flere af vores forskellige vejledningstilbud.

Vores mest benyttede vejledningstilbud er:

 • Studievejledningen
  Her kan du få en samtale og vejledning om mange ting, der vedrører dit studie. For eksempel valg af uddannelse, studieplanlægning, meritansøgning, dispensation og orlov, vejledning i DTU’s regler, og vejledning om muligheder og udfordringer, herunder også studietvivl og skift af uddannelse. Studievejledningen afholder også mange workshop for eksempel om stress, perfektionisme og gruppearbejde. Du kan læse mere om disse tilbud i deres arrangement-kalender.
 • SU-kontoret på DTU
  SU vejleder om SU-reglerne, herunder også om handicaptillæg.
 • Studieadministrationen (kræver log-in)
  Her kan du få hjælp til studiekort, tilmelding til kurser og eksamen, karakterudskrift, password til DTU’s it-systemer og tidsfrister i dit studie.  
 • Karrierecenteret (kræver log-in)
  Her kan du få råd og vejledning i forhold til praktik, CV-feedback, jobsøgning og der afholdes diverse arrangementer.

Herudover har du mulighed for at benytte dig af:

 • Studenterpræsten (kræver log-in)
  Studenterpræsten kan tale med dig, hvis du er i en livskrise, er i sorg, m.m.
 • PF og din vektor
  PF og vektoren kan svare på mange spørgsmål om stort og småt, der kan være udfordrende ved at være studerende på DTU.
 • DTU's klubber
  Nogle gange kan det hjælpe på humøret, motivationen, følelsen af ensomhed og at blive en del af et fællesskab, der dyrker en bestemt interesse.
 • Studenterrådgivningen (SRG)
  Hvor du kan deltage i diverse arrangementer, workshops og få gode råd til studielivet.
 • Krænkende adfærd
  Hvis du oplever krænkelse, diskrimination eller mobning, er der flere steder, du kan henvende dig for at få hjælp. DTU opfordrer til at du går videre med det, hvis du oplever krænkende adfærd. Det er vigtigt, at du får snakket om hændelsen. Du kan læse mere på DTU Inside (kræver log-in)