Sådan forløber en ansøgning om SPS

SPS forløb på DTU
SPS-forløbet på DTU består af 5 trin. Download en udførlig beskrivelse af SPS-forløbet herunder.

Hvordan og hvornår får jeg SPS?

Du kan betragte SPS-enheden som din administrative SPS-tovholder.

Første skridt i de fleste støtteforløb vil være en udredning af dit støttebehov. Det er en samtale med en person, som er ekspert på netop din funktionsnedsættelse. SPS-enheden på DTU søger derfor først om denne udredning til dig, og derefter søger SPS-enheden på DTU om de støttemidler, som eksperten anbefaler.

Download en udførlig beskrivelse af SPS-forløbet.

Nogle støtteformer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bevilliger, gives én gang og gælder for hele din uddannelse (f.eks. programpakke og ergonomisk bord).

Andre støtteformer bevilliges for et halvt år ad gangen (august-december eller januar-juni). Det kan f.eks. være studiestøtte hos Studenterrådgivningen eller læsevejleder hos KVUC. De halvårlige bevillinger kan kun bruges i den bevilligede periode og skal derfor fornyes hvert halve år.

For nogle studerende er behovet for støtte meget kontinuerligt gennem hele uddannelsesforløbet, for andre studerende ændrer behovet sig løbende. Du er altid velkommen til at kontakte SPS-medarbejderne på DTU, hvis du ønsker at søge ny støtte.

Ansøgninger om SPS kan laves hele året, men for fuldt udbytte skal der som regel søges i maj/juni for efterårssemesteret og i november/december for forårssemesteret.

Hvor længe kan jeg få SPS?

Der kan tildeles SPS støtte for en periode, der svarer til den normerede tid for dit studium plus 12 måneder. Dog kan den samlede støtteperiode (støtterammen) ikke overstige 70 måneder (5 år og 10 måneder), heller ikke hvis du skifter studium undervejs. Det er dog muligt at søge om forlængelse af støtterammen, for eksempel hvis dit studiums normerede tid overstiger 70 måneder, ved sygdom m.m.

Skulle du ønske at søge om forlængelse, kan vi hjælpe dig med det. Du kan læse mere om støtterammen.

Når du ikke længere har behov for SPS

Har du fået tildelt støttetimer i et eller flere semestre, og ønsker du dem ikke til næste semester, så undlader du ganske enkelt at ansøge om støtte. Skulle behovet for støtte vende tilbage senere i studiet, kan du til enhver tid henvende dig til SPS-enheden på DTU og ansøge igen. Har du fysiske hjælpemidler i udlån, skal du huske, at det også tæller i den samlede støtteperiode.

Du har kun ret til at modtage SPS, så længe du er studerende. Derfor skal du give SPS-enheden besked, hvis du afbryder eller bliver færdig med din uddannelse.

Har du modtaget it-hjælpemidler, skal de leveres tilbage, hvis du enten afbryder eller afslutter dit studium. Du vil modtage et brev med anvisning om, hvordan afleveringen foregår. Hvis du ikke modtager et brev eller bliver kontaktet på anden vis, skal du henvende dig til SPS-enheden.