SPS-forløbet

SPS forløb på DTU
SPS-forløbet på DTU består af 5 trin. Download en udførlig beskrivelse af SPS-forløbet herunder.

Hvordan og hvornår får jeg SPS?

Du kan betragte SPS-enheden, som din administrative SPS-tovholder.

Første skridt i de fleste støtteforløb vil være en udredning af dit støttebehov. Det er en samtale med en person, som er ekspert på netop din funktionsnedsættelse. SPS-enheden på DTU søger derfor først om denne udredning til dig, og derefter søger SPS-enheden på DTU om de støttemidler, som eksperten anbefaler.

Download en udførlig beskrivelse af SPS-forløbet.

SPS gives med halvårlige intervaller fra januar til juni og fra juli til december. Hvis du for eksempel har fået tildelt 20 støttetimer i foråret, men ikke har brugt dem alle, kan de derfor ikke overføres til efteråret.

For nogle er behovet for støtte meget kontinuerligt henover hele uddannelsesforløbet, for andre svinger behovet. For alle gælder det dog, at du kun kan få tildelt ny bevilling og støtte for næste semester ved aktivt at henvende dig til SPS-medarbejderne på DTU og fortælle om, hvad og hvordan du ønsker at søge ny støtte.

Ansøgninger om SPS kan laves hele året, men for fuldt udbytte skal der som regel søges i juni/juli for efterårssemesteret og i december for forårssemesteret.

Hvor længe kan jeg få SPS?

Der kan tildeles SPS støtte for en periode, der svarer til den normerede tid for dit studium plus 12 måneder. Dog kan den samlede støtteperiode (støtterammen) ikke overstige 70 måneder (5 år og 10 måneder), heller ikke hvis du skifter studium undervejs. Det er dog muligt at søge om forlængelse af støtterammen, for eksempel hvis dit studiums normerede tid overstiger 70 måneder, ved sygdom m.m.

Skulle du ønske at søge om forlængelse, kan vi hjælpe dig med det. Du kan læse mere om støtterammen.

Når du ikke længere har behov for SPS

Har du fået tildelt støttetimer i et eller flere semestre, og ønsker du dem ikke til næste semester, så undlader du ganske enkelt at ansøge om støtte. Skulle behovet for støtte vende tilbage senere i studiet, kan du til enhver tid henvende dig til os og ansøge igen. Har du fysiske hjælpemidler i udlån, skal du huske, at det også tæller i den samlede støtteperiode.

Du har kun ret til at modtage SPS, så længe du er studerende. Derfor skal du give SPS-enheden besked, hvis du afbryder eller bliver færdig med din uddannelse.

Har du modtaget it-hjælpemidler skal de leveres tilbage, hvis du enten afbryder eller afslutter dit studium. Du vil modtage et brev med anvisning om, hvordan afleveringen foregår. Hvis du ikke modtager et brev eller bliver kontaktet på anden vis, skal du henvende dig til SPS-enheden.