Hvem kan få specialpædagogisk støtte, SPS?

Som studerende kan du modtage Specialpædagogisk Støtte, SPS, hvis du har dokumentation for en eller flere af disse funktionsnedsættelser:

I udgangspunktet kan du kun få SPS, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, men der kan også tildeles midler til udredning – fx ved begrundet mistanke om ordblindhed.

Generelle betingelser for at få SPS

  • Du skal have en funktionsnedsættelse, som forhindrer dig i at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre studerende.
  • Din funktionsnedsættelse skal være dokumenteret af en fagperson i form af kopi af journaludskrift fra sygehus, læge, talepædagog, psykolog eller andet. Hvis du ikke har dokumentation for din funktionsnedsættelse fra en fagperson, kan SPS-medarbejderne på DTU på baggrund af en samtale med dig søge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om midler til, at du kan indhente dokumentation.
  • Du skal være studieaktiv for at kunne modtage SPS. Det vil sige, at du ikke må være mere end 12 måneder forsinket i dit studium. Hvis du bliver mere end 12 måneder forsinket, har du dog mulighed for at søge dispensation om fortsat at modtage SPS. Du skal kontakte SPS-medarbejderne på DTU, hvis du har brug for at søge om dispensation. 
  • Du skal være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger.