Hvem kan få specialpædagogisk støtte, SPS?

Som studerende kan du modtage Specialpædagogisk Støtte, SPS, hvis du har dokumentation for en eller flere af disse funktionsnedsættelser:

I udgangspunktet kan du kun få SPS, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, men der kan også tildeles midler til udredning, f.eks. ved begrundet mistanke om dysleksi og dyskalkuli.

Generelle betingelser for at få SPS

  • Du skal have en funktionsnedsættelse, som forhindrer dig i at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre studerende.
  • Din funktionsnedsættelse skal være dokumenteret af en fagperson i form af kopi af journaludskrift fra sygehus, læge, talepædagog eller andet.
  • Du skal være studieaktiv for at kunne modtage SPS. Det vil sige, at du ikke må være mere end 12 måneder forsinket i dit studium. Hvis du bliver mere end 12 måneder forsinket, har du dog mulighed for at søge dispensation om fortsat at modtage SPS. Du skal kontakte SPS-medarbejderne på DTU, hvis du har brug for at søge om dispensation. 
  • Du skal være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst som eksempel EU eller EØS borger, eller kunne sidestilles med en dansk statsborger.