Når du søger om optagelse på DTU

Når du har særlige behov (SPS) og skal søge om optagelse på DTU, kan du søge om optagelse på flere måder.

Søge om forhåndsgodkendelse af optagelse på en uddannelse – ansøgningsfrist d. 15 marts kl. 12

Du kan søge om at blive forhåndsgodkendt til optagelse på en uddannelse på DTU. Vær opmærksom på, at fristen til at søge om forhåndsgodkendelse af optagelse er d. 15. marts kl. 12 (ligesom kvote 2-fristen).

For at kunne søge om forhåndsgodkendelse til optagelse på DTU, skal du leve op til en række krav. Du kan læse mere om muligheden for at blive forhåndsgodkendt til optagelse på DTU her: Specialpædagogisk støtte - SPS (dtu.dk)

Hvis du bliver forhåndsgodkendt til optagelse på DTU, vil du blive tilbudt en studieplads før d. 26. juli. Dermed kan SPS søges i god tid før din studiestart, så SPS-støtte kan etableres tidligere på dit første semester. Du bedes henvende dig til SPS-enheden (via mail eller telefonisk), når du er blevet forhåndsgodkendt til en uddannelse på DTU og har takket ja til studiepladsen. Støtten kan tidligst starte op i august.

Søge om almindelig optagelse via Kvote 2 og/eller Kvote 1

Du kan søge om optagelse på almindelig vis via Kvote 1 og/eller kvote 2. Du kan læse op optagelse på DTU her: Optagelse på diplomingeniør- og bacheloruddannelserne

Når du er optaget på DTU, og din studieplads er overført til DTU’s system, kan vi søge om SPS til dig. Vi kan tidligst søge i starten af august.

Du kan kontakte SPS-enheden via vores SPS-henvendelsesportal, mail eller telefon – og du skal selv gøre opmærksom på, at du har behov for at søge om SPS. Du kan søge om SPS via vores SPS-henvendelsesportal, så snart du har studienummer. Se afsnittet: ”Sådan søger du SPS”.