Optagelse uden adgangsgivende eksamen

Du kan under visse betingelser blive optaget på DTU, selvom du ikke har en adgangsgivende eksamen. For at kunne det, skal du have opnået de nødvendige kvalifikationer ad anden vej. Du kan altså ikke søge om fritagelse fra adgangskravene.

For at søge dispensation for adgangskravet om en adgangsgivende eksamen, skal du:

 • med egne ord beskrive, hvordan du mener at have opnået kvalifikationerne
 • dokumentere almene studieforberedende kompetencer, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse, der svarer til adgangskravene
 • uploade din dispensationsansøgning til din elektroniske ansøgning sammen med relevant dokumentation
 • senest 5. juli kl.12. opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på, for at kunne søge om dispensation for kravet om en adgangsgivende eksamen.

Ansøgningsfrist

Hvis du søger om sommeroptagelse uden at have en adgangsgivende eksamen, skal du søge inden kvote 2-fristens udløb 15. marts kl. 12.00. Du skal angive på ansøgningsskemaet på optagelse.dk, at du søger om optagelse med 'særlig tilladelse'.

Ansøgningsfristen for vinteroptag uden at have en adgangsgivende eksamen er 15. oktober. 

Du skal senest 1. december opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på, for at kunne søge om dispensation for kravet om en adgangsgivende eksamen.

Hvordan bliver min dispensationsansøgning vurderet?

Du kan ikke på forhånd få svar på, om din dispensationsansøgning vil blive imødekommet. Alle dispensationsansøgninger vurderes og besvares individuelt.

Adgang med særlig tilladelse kan gives efter en konkret og individuel vurdering, hvor vi ud fra din ansøgning vurderer, om du:

 • har kvalifikationer, DTU kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde
 • opfylder de specifikke adgangskrav
 • kan gennemføre en universitetsuddannelse.

Ved den konkrete, individuelle helhedsvurdering af din ansøgning om adgang med særlig tilladelse vil der især blive lagt vægt på følgende:

 • Relevante uddannelseserfaringer efter gennemført folkeskole.
 • Resultater i gymnasiale fag, der viser faglig bredde og dybde samt opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger optag på.
 • Relevant erhvervsarbejde.
 • Erfaringer, der har givet dig gode forudsætninger for at være studerende på en akademisk uddannelse.

Vi kan ikke give særlig tilladelse til at søge om optagelse alene på baggrund af erhvervsarbejde, erhvervsuddannelse eller en uafsluttet gymnasial uddannelse.

Selv om du får dispensation til at søge optagelse med særlig tilladelse, er du ikke garanteret en studieplads. Dispensationen sikrer, at din ansøgning vurderes på lige fod med andre ansøgere i kvote 2. Det er ikke muligt at søge om optagelse i kvote 1 med en særlig tilladelse, da du ikke har et omregneligt karaktergennemsnit.

Vær opmærksom på, at du selv med en dispensation fortsat skal opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse for at blive vurderet i kvote 2. Derfor anbefaler vi, at du undersøger kvote 2-kriterierne for den/de uddannelser, du søger ind på.