Bæredygtigt fiskeri og Akvakultur - kandidat

Studielinjer

 • Fiskeri, Biodiversitet og Ressourceforvaltning
 • Akvakultur

Internationale fællesuddannelser

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur - kandidat

Med kandidatuddannelsen Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur kan du bidrage til bæredygtig fangst og produktion af fisk og skaldyr, miljøvurdering og forvaltning af hav, søer og vandløb og den nyeste forskning i akvatiske økosystemer og organismer og deres indflydelse på det globale klima.

Bæredygtigt fiskeri og Akvakultur

To tredjedele af jordkloden er dækket af vand, og havene, søerne og vandløbene er af afgørende betydning for reguleringen af Jordens biogeografi og klima samt for bevarelsen af biodiversiteten. Samtidig er en stor del af verdens befolkning afhængig af fiskeri og akvakultur som fødevare eller indtægtskilde, og ”blå vækst” står højt på den politiske dagsorden.

Globalt står vi over for store udfordringer i forhold til miljø og fødevareforsyning. Det er i stigende grad nødvendigt, at vi udnytter de marine og ferske vandes økosystemer på en mere bæredygtig måde, og at vi udvikler teknologi til bæredygtig produktionen af fisk og skaldyr. Kun på den måde kan vi reducere den miljømæssige påvirkning fra øgede menneskelige aktiviteter og samtidig bevare et sundt akvatisk miljø.

Uddannelsens fokus

Kandidatuddannelsen i Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur beskæftiger sig med akvakultur, fiskeri, oceanografi og forvaltning af akvatiske ressourcer. Uddannelsen fokuserer på de udfordringer, der er forbundet med bæredygtigt fiskeri og akvakultur, klima- og miljøforandringer samt bevarelsen af sunde økosystemer i hav, søer og vandløb.

Vores tilgang er at kombinere interdisciplinær viden om akvatiske økosystemers funktion og levende ressourcer med matematiske, statistiske og teknologiske færdigheder. Det vil give dig kompetencer til at hjælpe med at løse globale udfordringer i det akvatiske miljø og indenfor fødevareproduktion.

Kandidatuddannelsen Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur har fokus på:

 • Biologiske, kemiske og fysiske processer, der påvirker livet i akvatiske økosystemer på alle niveauer - fra plankton til fiskebestande.
 • Vurdering af menneskelige påvirkninger af akvatiske økosystemer.
 • Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af fiskebestande og andre akvatiske ressourcer.
 • Teknologiske løsninger til bæredygtigt opdræt af fisk og skaldyr.
 • Marinbiologisk modellering.
 • Moderne metoder til overvågning af akvatiske miljøer og ressourcer.

Undervisningen er tværfaglig og indeholder gode muligheder for feltarbejde.

Specialiseringer

På Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur kan du specialisere dig inden for en studielinje:

 • Fiskeri, Biodiversitet og Ressourceforvaltning
 • Akvakultur

Læs mere om studielinjerne.

Hvad kan jeg blive?

Som kandidat i Bæredygtigt fiskeri og Akvakultur vil du - afhængigt af din specialisering - kunne arbejde med forvaltning af akvatiske ressourcer inden for akvakultur, fiskeri eller oceanografi, fx:

 • Rådgivning om forvaltning af akvatiske ressourcer.
 • Miljøvurderinger og analyse af fiskebestande og fiskerier.
 • Projektudvikling i relation til miljøpåvirkning af maritime aktiviteter, placering af anlæg i havet og rumlig forvaltning.
 • Udvikling og implementering af innovativ teknologi til recirkulerende akvakulturanlæg, monitorering af akvatisk miljø og bæredygtigt fiskeri.
 • Forskning og modellering relateret til akvatiske økosystemer, klima, forvaltning og produktion af fisk og skaldyr. 

Jobmuligheder

Som kandidat i Bæredygtigt fiskeri og Akvakultur kan du fx søge job inden for:

 • Rådgivnings- og ingeniørvirksomheder som COWI, DHI og Orbicon.
 • Internationale organisationer som ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd).
 • Nationale myndigheder som NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen og kommuner.
 • Virksomheder og brancheorganisationer indenfor akvakultur (fx AquaPri eller AquaGroup), fiskeri (fx Danmarks Fiskeriforening) og off shore-virksomheder (fx DONG).
 • Universiteter og andre forskningsinstitutioner.
 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Se igangværende ph.d.-projekter om bæredygtigt fiskeri og akvakultur på DTU Aqua

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes