Marin Ingeniørvidenskab - kandidat

Fokusområder

  • Oceanografi 
  • Anvendt havteknologi
 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Marin Ingeniørvidenskab - kandidat

Som kandidat i Marin Ingeniørvidenskab får du de videnskabeligt baserede ingeniørmæssige færdigheder, der er nødvendige for at udvikle den blå økonomi på en bæredygtig måde.

Marin Ingeniørvidenskab

Der er både i Danmark og i udlandet et stigende behov for ekspertise inden for de maritime industrier, herunder havvind, skibsfart, fiskeri, havplanlægning og kystteknik, som alle forventes at vokse i de kommende år.

Videnskabsbaserede ingeniørløsninger til bæredygtig blå vækst kræver både en forståelse af havmiljøet – både dets fysiske og levende komponenter – samt viden og færdigheder til at implementere ingeniørløsninger i et havmiljø. 

Uddannelsens fokus

Havmiljøet byder på enorme muligheder for udvikling – den såkaldte blå økonomi. Havene udgør trods alt over 70 % af jordens overflade. Det bidrager imidlertid også med økosystemtjenester, der ofte er undervurderet eller overset, herunder regulering af det globale klima, et reservoir af biodiversitet og fiskeriproduktion. Ansvarlig udvikling af den blå økonomi kræver både teknisk ekspertise og forståelse af havmiljøet.

Kandidatuddannelsen i Marin Ingeniørvidenskab dækker således en bred vifte af kurser inden for disse forskellige områder. Uddannelsen integrerer disse og giver den færdige kandidat et sæt af højt værdsatte kompetencer.

Fokusområder

Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for et af de to følgende fokusområder:

  • Oceanografi: her fokuseres der på den integrerede forståelse af verdenshavenes fysik, kemi og biologi, deres rolle i det globale klima, og hvordan de påvirkes af udviklingen af den blå økonomi.
  • Anvendt havteknologi: her fokuseres der på de teknologiske udfordringer, som udviklingen af den blå økonomi udgør, f.eks. kystkonstruktion, observationsteknologi, og hvordan disse påvirker havmiljøet.

Begge specialiseringer vil have et stærkt fokus på bæredygtighed.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen i Marin Ingeniørvidenskab giver de færdige kandidater et unikt sæt af kompetencer, der er meget eftertragtede i forskellige sektorer inden for havteknologi.

Disse kompetencer omfatter viden om de fysiske udfordringer ved konstruktion af offshore-installationer, udvikling af teknologier til både overflade- og undervandsobservationer, beskrivelse og modellering af interaktioner med det naturlige havmiljø og evnen til at evaluere bæredygtigheden af ingeniøraktiviteter på tværs af en bred vifte af metrikker. 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes