Biomaterialeteknologier til Medicin (Avancerede materialer og Sundhedsteknologi) - kandidat

Studielinjer:

  • Drug delivery systems engineering 
  • Healthcare materials engineering
  • Diagnostic technology engineering
 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Biomaterialeteknologier til Medicin - kandidat

Uddannelsesretningen Biomaterialeteknologier til Medicin fokuserer på avancerede materialer til diagnostik og administration af lægemidler, samt andre produkter hvor materialerne er i kontakt med det biologiske væv. (Uddannelsesretningen hed tidligere Avancerede Materialer og Sundhedsteknologi.)

Biomaterialeteknologier til Medicin

Eksisterende og kommende materialer er produkter af årtiers materialefokuseret forskning inden for avanceret kemi, nanoteknologi, og life science. Denne tværfaglige arv er afspejlet i uddannelsens indhold, som også vil være klart produktorienteret.

Sundhedssektoren er central for god livskvalitet. Sundhedssektoren stiller dog øgede krav til diagnostik og effektive lægemidler og andre produkter, der hjælper patienter i hjemmet og på sygehusene. På uddannelsen i Biomaterialeteknologier til Medicin får du en god teoretisk ballast, og afprøver teorien i praktiske projekter med et specifikt produkt som mål.

Forskningen inden for feltet sundhedsteknologi vokser hele tiden på DTU, det være sig inden for materialer til lægemiddeladministration, sensorer, diagnostiske systemer samt bløde materialer til sundhed produkter. Et eksempel er nanopartikler dekorerede med biomolekyler til effektiv transport over biologiske barrierer, modulering af immunsystemet, avancerede in vitro modeller til erstatning af dyreforsøg, test af avancerede materialer i dyr og mennesker og ultra sensitive sensorer til distribueret molekylær diagnostik.

Som studerende på Biomaterialeteknologier til Medicin vil du blive en del af denne udvikling på DTU.

Der er tre specialiseringer på uddannelsen:

  • Drug delivery systems engineering
  • Healthcare materials engineering
  • Diagnostic technology engineering

Læs mere om specialiseringerne.

Det vil også være muligt at sammensætte din egen uddannelse ved at vælge kurser fra DTU’s kursusbase.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Fordi uddannelsen har et meget klart produktfokus, vil du som kandidat i Biomaterialeteknologier til Medicin være meget attraktiv for medicinalindustrien, og industrier beskæftigede med diagnostiske systemer og materialer til sundhedssektoren. Disse industrisektorer er blandt de hurtigst voksende i Danmark. Du vil også være godt klædt på til at arbejde i internationale virksomheder.

Du vil være i stand til at omsætte forskningsresultater til produkter. Det er vigtigt for medicinalindustrien, mediko-tekniske industrier, sygehuse og regulatoriske institutioner. Typiske job efter studiet er kvalitetskontrol, godkendelse, forskning og udvikling. 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes