Life Science og Teknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A
Kemi B eller bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

150

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15090

Studiestart

29. august 2022

Life Science og Teknologi

Life science er videnskab om livet og studiet af alt levende omkring os. Life Science og Teknologi er en uddannelsesretning, hvor du kan lære at anvende viden om levende systemer til at designe fremtidige løsninger inden for biologiske, bioteknologiske og sundhedsfaglige områder. Uanset om du interesserer dig for udvikling af ny medicin eller for effektive, bæredygtige processer til produktion af bl.a. fødevarer eller for analyse af store mængder af biologisk data, vil du kunne forfølge dine interesser ved at læse Life Science og Teknologi på DTU.

Se video om Life Science og Teknologi

Hvad lærer du?

På Life Science og Teknologi lærer du de basale teknologier til at anvende levende systemer og den underliggende teori om deres opbygning. 

Uddannelsen vil gøre dig i stand til at analysere og løse komplekse problemstillinger inden for life science. 

Afhængigt af lige præcis dine interesser kan du komme til at arbejde med for eksempel bæredygtig produktion af fødevarer, energi og materialer, lægemidler til negligerede sygdomme eller analyse af epidemiologisk data ved sygdomsudbrud.

Du vil blive indført i den nyeste forskning inden for life science, der opererer mellem molekylærbiologi, biokemi, mikrobiologi, kemi, bioinformatik og matematik. 

Samtidig bliver du bekendt med moderne produktionsforhold, og hvordan life science kan bidrage til bæredygtighed.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Life Science og Teknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

I løbet af uddannelsen bliver du indført i den nyeste forskning og bliver fortrolig med moderne laboratorieteknikker og produktionsmetoder inden for Life Science. Du får også valget mellem studiets tre specialiseringer: Bioteknologi, Biomedicin og Bioinformatik.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

På de to første semestre skal du have grundlæggende kurser i matematik, kemi, biokemi og biovidenskab. Du skal også lave laboratorieøvelser, lære at anvende statistik på dine data og du bliver introduceret til projektarbejde, innovation og bæredygtighed i Life Science.

3. og 4. semester indeholder bl.a. kurser i fysik for Life Science, molekylærbiologi og bioinformatik. På 3. semester skal du lave dit første store projekt, Design-Build i Life Science, som giver dig erfaring med at udarbejde et projekt og indgå i teamwork.

På den sidste del af uddannelsen har du udbredt valgfrihed til at specialisere dig med fokus på Bioteknologi, Biomedicin eller Bioinformatik. Det betyder, at du frit kan vælge kurser og sammensætte din uddannelse, så den passer til dine interesser. Vil du gerne til udlandet, er dette muligt på 5. semester. På 6. semester afslutter du din uddannelse med et Bachelorprojekt.

På Life Science og Teknologi skal du specialisere dig i et af de tre hovedområder Bioteknologi, Biomedicin og Bioinformatik. 

For hver specialisering vil der være forslag til hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Læs mere om specialiseringer og anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk Her finder du information til studerende på DTU.

Bacheloruddannelsen i Life Science og Teknologi er tilrettelagt, så det er muligt at læse et semester i udlandet, typisk nemmest at planlægge på femte semester. 

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold.

 

Kurser

Kurserne på bacheloruddannelsen er fordelt på fire fagblokke.

Du har stor frihed til selv at sammensætte din uddannelse, men det er et krav, at du vælger kurser, så du opnår 45 ECTS-point inden for hver af de fire fagblokke.

Her kan du se, hvordan kurserne på Life Science og Teknologi er fordelt på de fire fagblokke:

Naturvidenskabelige grundfag

Obligatoriske kurser:
 • 01005 Matematik 1
 • 10050 Modelfysik
 • 26050 Kemi for Life Science
 • 26211 Biofysik og fysisk kemi
 • 27002 Life Science

Teknologiske linjefag

Obligatoriske kurser:

 • 22111 Introduktion til bioinformatik
 • 23214 Life science øvelser og dataanalyse II: Mikrobiologi
 • 26400 Organisk kemi 1
 • 27022 Biokemi
 • 27024 Life science øvelser og dataanalyse I: Biokemi
 • 27026 Molekylærbiologi

Vælg mindst 15 ECTS-point mellem de følgende kurser:

 • 22100 R for Bio Data Science
 • 22113 Python og Unix for bioinformatikere
 • 22140 Introduktion til Systembiologi
 • 22208 Human fysiologi
 • 23220 Fødevareteknologi
 • 23732 Ernæring
 • 26411 Organisk kemi 2
 • 26426 Introduktion til medicinalkemi
 • 27027 Eksperimentel molekylær mikrobiologi
 • 27034 Fermenteringsteknologi
 • 27035 Eksperimentel fermenteringsteknologi
 • 27062 Proteinvidenskab: Struktur, vekselvirkninger og molekylære egenskaber
 • 27070 Immunologi
 • 28025 Bio-procesteknik

Projekter og almene fag

Obligatoriske kurser:

 • 22101 Introduktion til programmering i Life Science via Python eller 
 • 02631, 02632, 02633 Introduktion til programmering og databehandling
 • 22180 Design-build i Life Science
 • 27000 Ingeniørprojekt i Life Science
 • 42610, 42611 Ingeniørfagets videnskabsteori
 • Bachelorprojekt

Hvad kan du blive?

Med en uddannelse i Life Science og Teknologi fra DTU bliver du Bio-ingeniør. En Bio-ingeniør har mange forskellige jobmuligheder, men DTU's Life Science-uddannelser er først og fremmest storleverandører af kandidater og PhD’er til biotekindustrien, medicinalindustrien, fødevareindustrien og forskningsverdenen.

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Life Science og Teknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Life Science og Teknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Life Science og Teknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med stor viden inden for Life Science. En civilingeniør har mange forskellige jobmuligheder, men DTU's uddannelser inden for Life Science er først og fremmest storleverandører af kandidater og PhD’er til biotekindustrien, medicinalindustrien, fødevareindustrien og forskningsverdenen.

Europa, USA og Asien satser massivt på Life Science og bruger i stigende grad biovidenskabelige løsninger til at producere ny medicin, bæredygtig energi, naturlige tilsætningsstoffer til fødevarer og meget andet.

Jobmulighederne for en Life Science civilingeniør er derfor gode både i Danmark, som huser nogle af verdens førende virksomheder inden for Life Science, og i resten af verden, hvor du som færdiguddannet civilingeniør kan drage fordel af at være eftertragtet arbejdskraft i en global industri i stærk vækst.

Hong Kong