Design og Innovation - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

60

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15020

Studiestart

28. august 2023

Design og Innovation - bachelor

Samfundet og erhvervslivet er under konstant pres for at udvikle nye, innovative produkter og systemer. Et krav, der er skabt af vores fælles behov for at udnytte de teknologiske muligheder til at forbedre vores velfærd og velstand – og af industriens eget behov for øget konkurrenceevne og indtjening. Som ingeniør i design og innovation kan du være med til at udvikle nye teknologiske løsninger, der sparer på ressourcerne og understøtter udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Design og Innovation

Hvad lærer du?

Der er nok af opgaver at tage fat på. Som forbrugere har vi alle sammen brug for tekniske hjælpemidler og servicer, der er med til at forbedre vores livskvalitet. 

Vi ønsker mobiltelefoner, transportmidler, køkkenudstyr og computersystemer, der ikke blot følger den teknologiske udvikling, men også er tilpasset vores specifikke behov og livsstil. 
Industrien vil til gengæld gerne have, at disse produkter er designet, så de er så lette og billige at massefremstille som muligt. 

Samfundet skal have udviklet nye og mere effektive systemer inden for energiforsyning, transport og recirkulering for at kunne forbedre infrastrukturen. Og inden for forskning har man behov for nye apparater til brug i rumfart, medikoteknik, biomekanik og nanoteknologi.

På Design og Innovation får du den praktiske erfaring og den teknologiske viden, du skal bruge for at kunne designe fremtidens produkter og systemer.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Design og Innovation tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

Uddannelsen ruster dig bredt til de kreative og konstruktive opgaver du som civilingeniør skal løse og udføre i praksis!

Tværfaglighed, kreativitet, teamwork og samarbejde er nøgleord i uddannelsen. Derfor er projektarbejde den røde tråd gennem hele studieforløbet, og de naturvidenskabelige grundfag indgår naturligt i arbejdet. Samtidig bliver alle projekter vinklet, så de indeholder realistiske og udfordrende problemstillinger, der stiger i sværhedsgrad gennem uddannelsen. 

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud, afhængig af hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

På 1. semester skal du have et stort kursus, der hedder ”Brugerorienteret design”, der giver dig et indtryk af, hvordan det er at arbejde som ingeniør.

På 2. semester ligger faget ”Produktanalyse og redesign”, som bl.a. lærer dig om et produkts sociotekniske kontekst, og hvordan man optimerer et produkt bedst muligt ud fra den sociotekniske kontekst.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik, visuel kommunikation, CAD for designingeniører og produkters brug og design.

På andet og tredje år har du stor valgfrihed. Her kan du vælge de fleste af dine fag selv og på den måde skræddersy din uddannelse, så den passer til dig. Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, andre er valgfrie kurser.

Dog skal du have de obligatoriske fag ”Mekanik og materialer”, ”Produktkonstruktion og dokumentation”, ”Design af mekatronik” og ”Brugerinvolveret systemdesign” samtidig med, at du i løbet af din uddannelse skal have mindst ét programmeringsfag, som fx kan ligge på 3. eller 4. semester.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – det kan være i samarbejde med en virksomhed, andre organisationer eller på basis af en problemstilling.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Design og Innovation:

 • Smarte produkter
 • Bæredygtige produkter
 • Prototyping og fremstillingsprocesser

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Design og Innovation ser ud på første og andet semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

1. semester: Mød teknikkens verden. 

Det 1. semester skal indfange din opmærksomhed på den samlede uddannelses sammensætning af temaer, motivere til fordybelse i studiet og identitetsskabelse, etablere socialt miljø og introducere den særlige studieform, der knytter sig til syntese, refleksion og værdibevidsthed. Opgaven i det gennemgående projekt "Brugerorienteret design" er at foreslå et nyt design af et stykke inventar til det offentlige rum eller hjælpemidler. Teknologiske linjefag i semestret er “Visuel kommunikation” og “Produkters brug og design”. De er i vid udstrækning fagintegreret med prorojektfaget. Det naturvidenskabelige grundfag er “Matematik 1”.

2. semester: Det gode produkt. 

Det 2. semester fokuserer på produktets fremtagning, dvs. forløbet fra idéens undfangelse til produktets ibrugtagning og anvendelse. Dette forløb iagttages ud fra flere vinkler som produktets funktionalitet, egenskaber, opbygning og fremstilling samt den sociotekniske kontekst (brugere, brug, kultur, producent, afsætning, konkurrenceforhold mv.) I projektet "Produktanalyse og redesign" på 2. semester skal du gennemføre i samarbejde med en industrivirksomhed, og opgaven er at analysere et givet produkt og dets kontekst samt at gennemføre et redesign af produktet inden for et indsatsområde, hvor analysen har afsløret potentiale for forbedring. Semestrets teknologiske linjefag er “Teknologianalyse”, og det naturvidenskabelige grundfag er anden del af “Matematik 1".

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semestre

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
41011
Brugerorienteret design
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41012
Visuel kommunikation
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
41011
Brugerorienteret design
Campus Lyngby
projektarbejde
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Ugeskema for 2. semestre

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41020
Produktanalyse og redesign
Campus Lyngby
41020
Produktanalyse og redesign
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41020
Produktanalyse og redesign
Campus Lyngby
projektarbejde
41020
Produktanalyse og redesign
Campus Lyngby
projektarbejde
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Design og Innovation, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Design og Innovation.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

Afhængig af hvilke fag du vælger på din bachelor, kan du også blive optaget på andre kandidatuddannelser på DTU eller på et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

Se kompetenceprofilen for Design og Innovation.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med en grundvidne om Design og Innovation. Du kommer til at få en central rolle i udviklingen af fremtidens produkter og udtænkningen af innovationsprocesser for handel og industri. Det er en uddannelse med et væld af jobmuligheder både i private og offentlige virksomheder og som selvstændig. Eksempler på mulige jobs er:

Produktudvikler/ingeniør

 • Produktudvikler, designingeniør eller systemudvikler i en industrivirksomhed
 • Produktudvikler i designrådgivning

Ledelse

 • Medarbejder i den offentlige forvaltning og administration af teknologiudnyttelse
 • Innovationsleder
 • Udviklingsleder med ansvar for produkt eller procesudvikling
 • Ledelseskonsulent

Iværksætter/Freelancer

 • Freelancer, selvstændig innovatør eller produktudvikler
 • Iværksætter, udvikling af eget produkt eller servicevirksomhed

Forsker

 • Forskning i teknisk design, produktudvikling eller innovation

Innovationsledelse

 • Innovationsleder af produkt
 • Innovation af processer
Linn Heiden
Linn er civilingeniør i Design og Innovation og arbejder som produktudvikler hos Novo Nordisk.

FAQ

Mange spørgsmål trænger sig på, når det gælder en uddannelse som Design og Innovation. Her kan du finde svar på nogle ofte stillede spørgsmål.

Design & innovation er en 3-årig bachelor- og 2-årig kandidatuddannelse. Efter i alt fem år skulle du gerne være færdiguddannet civilingeniør inden for Design & Innovation.

Efter de første tre års fagpakke inden for Design & Innovation kan du også vælge en anden retning på DTU, men så skal du regne med at tage nogle supplerende fag på tredje år.

Du kan ikke vælge denne uddannelse som diplomuddannelse.

Læs mere om uddannelsens struktur og fagenes sammensætning her på siden.

På Design & Innovation er adgangskravene de samme som for alle andre bacheloruddannelser på DTU. Du kan læse mere om adgangskravene øverst på denne side. 

Vi forestiller os, at designingeniøren vil typisk vil kunne påtage sig følgende typer jobs:

 • konstruktør, designer eller systemudvikler en industrivirksomhed
 • freelance-innovatør og skaber af nye, i dag ukendte, produkter
 • iværksætter af egen produkt- eller servicevirksomhed
 • udviklingsleder med ansvar for gennemførelse af produkt- eller procesudvikling
 • produkt- eller udviklingschef med ansvar for en virksomheds produktfornyelse
 • medarbejder i stat eller kommuners styring og forvaltning af teknologiudnyttelse
 • rådgiver med speciale i design og innovation

Uddannelsen er stadig forholdsvis ny: Udover de steder, hvor designingeniøren i dag passer ind, så forventes det, at designingeniører vil skabe deres egne job og erhverv som fornyere i samfundet og erhvervslivet. At dømme ud fra industriens efterspørgsel tror vi, at der er rigtig gode jobmuligheder.

Du kan læse mere om jobmulighederne for designingeniører herunder.

Design & innovation beskæftiger sig med design, konstruktion og udvikling af produkter og tekniske systemer. Bygningers arkitektoniske udformning er måske ikke lige i fokus hos os, idet uddannelsen har sin rod i noget med maskiner, elektronik og IT. Men et projekt kunne eksempelvis dreje sig om affaldshåndteringssystemer, et transportsystem, elforsyning eller teknologiske systemer til bygge- og anlægssektoren.

Design & Innovation-uddannelsen er en civilingeniøruddannelse, som nok ligger lidt længere fra arkitektstudiet end uddannelsen i Aalborg. De to uddannelser er på den måde ret forskellige, idet uddannelsen i Aalborg lægger mere vægt på det arkitektoniske, design af huse og byrum, samt æstetik og formgivning af produkter, dvs. industriel design. Industriel design indgår også i Design & Innovation, men vi lægger mere vægt på ingeniørmæssigt, teknisk design og udvikling af produkter og systemer, herunder socio-teknisk design og tilrettelæggelse af designprocesser i en virksomhed i samspillet med andre aktører i samfundet. Vores uddannelse beskæftiger sig ikke med arkitektonisk orienteret design af huse, men måske med design af nogle af de systemer, der anvendes i et hus (f.eks. styring eller overvågning, affaldssortering) eller som kan være hjælpemidler til planlægningen af et byggeri. Du vil nok opleve, at de teknisk naturvidenskabelige fag er mere integrerede i vores projektarbejde. Det er noget, vi bestræber os meget på.

Bacheloruddannelsen er som et sammenhængende, treårigt forløb med udpræget vægt på projektarbejde

Lægger vi vægt på æstetisk design eller teknisk design?  Uddannelsen lægger klart mest vægt på teknisk design. Det æstetiske aspekt indgår selvfølgelig også, og der vil være kurser, som beskæftiger sig med form og farver og industrielt design. Uddannelsen koncentrerer sig om design, der bygger på anvendelse af teknologi, herunder at få skabt en løsning baseret på samspillet mellem de ønsker, behov og krav, der stilles til en teknologisk og organisatorisk løsning

At designe er:

 • en kreativ problemløsningsproces, som kræver en kombination af logisk og intuitiv tænkning
 • at skabe og udvikle koncepter og specifikationer, som optimerer funktionen, værdien og den æstetiske dimension i produkter og systemer til gavn for brugere, producenter og samfundet i øvrigt.

Design bygger på innovative processer, som bidrager til at forny virksomheders teknologi og organisation og til at udvikle samfundet. Design & Innovation er også de organisatoriske processer, hvormed man opbygger et innovativt teamwork, kombinerer forskellige kompetencer, argumenterer for de nødvendige ressourcer og iscenesætter den samlede designproces ud fra en overordnet vision.

Samtidig er design en socio-teknisk proces, hvor teknik og sociale aktører spiller sammen under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø, ressourcer og brugere. Dette samspil rækker normalt langt ud over den enkelte organisation og virksomhed og involverer ofte leverandører, videncentre, forskellige brugere, myndigheder, konkurrenter mv.

En designproces bygger ofte bro over forskellige opfattelser og interesser og kræver derfor indsigt i politiske processer og opmærksomhed på kulturelle forhold i såvel det nære som det fjerne samarbejde.

Uddannelsen lægger vægt på at skabe en civilingeniør, som er en teknisk, organisatorisk og socialt orienteret fornyer af teknologisk udvikling. Vi arbejder med tre faglige tyngdepunkter:

 1. En reflekterende teknologisk-naturvidenskabelig kompetence, med vægt på matematik, fysik, mekanik, styrke og materialer. Dette er den naturvidenskabelige og teknisk faglige ballast, som alle civilingeniører skal have.
 2. En kreativ, synteseorienteret (dvs. rettet mod at skabe løsninger og konstruktioner) kompetence til udvikling af produkter, systemer og serviceydelser.
 3. En innovativ socio-teknisk kompetence, som lægger vægt på at indarbejde eller tage højde for de samfundsmæssige og organisatoriske dimensioner, politiske forhold, miljø etc. og at kunne tilrettelægge designprocesser (lede projekter) i virksomheder.

Disse tre dimensioner læres i forskellige fag og bliver desuden integreret i større projektarbejder på hvert semester.

Det er muligt for dig. Det er ikke utænkeligt, at en af de første projektopgaver kunne handle om at designe en stol til et bestemt brug.

Men Design & Innovation er en civilingeniøruddannelse, hvor du også lærer at designe og konstruere maskiner, apparater og systemer til anvendelse i industrien og i samfundet. Så hvis du kun er interesseret i at designe stole, er det nok at skyde gråspurve med kanoner. Selve formgivningen af produktet er kun en mindre del af det at konstruere. Det er for os lige så vigtigt at undersøge brugernes behov, at finde ud af, hvordan en designproces kan tilrettelægges sammen med andre og meget mere. Dvs. du kommer også til at lære noget om, hvordan du indfører teknologi i virksomheder, hvordan du tager hensyn til de krav, der stilles i samfundet, og hvordan du gennemfører forandringsprocesser i organisationer mv.

Design på DTU er både en social og en teknologisk problemløsning og fornyelse, hvor forskellige fag og specialer som fx informationsteknologi, materiale- og procesteknologi, medicin, økonomi, miljø/arbejdsmiljø, mekanik og elektronik skal spille sammen og udnytte teknikkens muligheder og begrænsninger i en kreativ helhed.