Design og Innovation - kandidat

Fokusområder

 • Management of Design & Innovation
 • Sustainable Product & Service Design
 • User Experience Design & Digital Innovation

 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Design og Innovation - kandidat

Med en kandidatuddannelse i Design og Innovation bliver du rustet til at kunne deltage i og lede innovation og udviklingsaktiviteter i industri, service og offentlige organisationer.

Design og Innovation

Med en kandidatuddannelse i Design og Innovation bliver du rustet til at kunne deltage i og lede innovation og udviklingsaktiviteter i industri, service og offentlige organisationer.

Evnen til at skabe innovation spiller en stadig større rolle for at løse mange globale problemer på en måde, der samtidig kan sikre velfærdssamfundets overlevelse. Designingeniører får viden og kompetencer, der gør dem i stand til at bidrage til innovations- og udviklingsaktiviteter af produkter og systemer, hvori der indgår hensyn til både miljø og sociale forhold.

Uddannelsen giver dig redskaber og metoder til at møde udfordringen om at kunne kombinere flere tekniske discipliner med indsigt i brugerbehov og få det til at blive til nyskabende produkter, services og systemer.

Uddannelsens fokus

Design og Innovation fokuserer på at give den studerende de kompetencer, der er nødvendige for at kunne udføre ingeniørarbejde med et designfokus. Kandidatuddannelsen indeholder derfor både teknisk-videnskabelige og samfundsvidenskabelige discipliner og er kendetegnet af en faglighed, der kombinerer:

 • En socio-teknisk forståelse af produkter og systemer i deres sociale og tekniske kontekst.
 • En skabende syntesekompetence inden for både sociale, tekniske og æstetiske aspekter.
 • En reflekteret teknisk-naturvidenskabelig kompetence, der kvalificerer kandidaten til at medvirke i den tekniske udvikling.

Uddannelsen lægger vægt på at udvikle dine kreative færdigheder og evner til at analysere samspillet mellem bruger, teknologi og virksomhed. Du opnår indsigt i et eller flere tekniske domæner og lærer at udvikle koncepter og gennemføre innovationsprocesser, som er mere vidtgående end produkt- og systemudvikling.

Et af de mest karakteristiske træk ved ’Design og Innovation’ er, at du kommer til at bevæge dig i et læringsmiljø, hvor der er en lang tradition for projektarbejde og for at anvende forskellige undervisningsmetoder. Du vil blive undervist af lærerkræfter fra både DTU Management og DTU Mekanik. Med bidrag fra begge institutter kommer du rundt om alle uddannelsens kerneområder – designmetoder, system- og produktdesign, materialeteknologi, innovationsledelse og bæredygtighed.

Fokusområder

Uddannelsen har ikke deciderede studielinjer, men du har mulighed for at specialisere dig inden for et af de vejledende fokusområder:

 • Management of Design & Innovation
 • Sustainable Product & Service Design
 • User Experience Design & Digital Innovation 

Læs mere om fokusområderne.

Du har stor mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at bruge de valgfrie kurser til at vælge blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Som færdig kandidat kan du få job inden for innovation, design- og produktudvikling eller arbejde som designer, konstruktør, systemudvikler, produkt- eller udviklingsingeniør i en industrivirksomhed. Du kan evt. også læse videre og tage en ph.d. på for eksempel DTU.

Jobmuligheder og arbejdsområder

Kandidater fra Design og Innovation uddannelsesretningen er centrale for udviklingen af fremtidens produkter og systemer og for udtænkning af innovationsprocesser i industri og service. Færdige kandidater har mange jobmuligheder både i private og offentlige virksomheder og som selvstændige.

Eksempler på mulige jobs og arbejdsområder er:

Produktudvikler/ingeniør
 • Produktudvikler, designingeniør eller systemudvikler i en industrivirksomhed
 • Produktudvikler i designrådgivning
Ledelse
 • Medarbejder i den offentlige forvaltning og administration af teknologiudnyttelse
 • Udviklingsleder med ansvar for produkt eller procesudvikling
 • Ledelseskonsulent
Iværksætter/Freelancer
 • Freelancer, selvstændig innovatør eller produktudvikler
 • Iværksætter, udvikling af eget produkt eller servicevirksomhed
Forsker
 • Forskning i teknisk design, produktudvikling eller innovation.
Innovationsledelse
 • Innovationsleder af produkter og systemer
 • Innovation af processer
 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes