Bæredygtige Energisystemer - kandidat

Studielinjer

  • Digitale energisystemer
  • Energisystemanalyse
  • Energieffektive bygninger

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Bæredygtige Energisystemer - kandidat

Kandidatuddannelsen Bæredygtig Energi stiler efter at uddanne ingeniører, forskere og projektledere som vil være førende i den grønne omstilling.

Bæredygtige Energisystemer

DTU er på forkant med uddannelse og innovation inden for energisystemløsninger, den grønne omstilling og bæredygtig energi.

Kandidatuddannelsen i Bæredygtige Energisystemer giver dig en solid viden om optimal interaktion mellem forskellige energiteknologier og komponenter samt optimal drift og koordinering af store integrerede energisystemer inden for bl.a. varme-, naturgas-, brint- og transportsektoren.

Der er et stærkt fokus på integration af grøn energi samt system- og markedsløsninger, der kan fremme den.

På uddannelsen lærer du at udarbejde og anvende innovative tværfaglige løsninger baseret på den nyeste viden inden for socioøkonomisk analyse, matematisk programmering, avanceret modellering og statistiske metoder, digitalisering og maskinindlæring. Hver studielinje er specialiseret i specifikke aspekter af energisystemer, herunder digitale energisystemer, energisystemanalyse og energieffektive bygningssystemer.

I løbet af studiet vil du erhverve dig omfattende ekspertise inden for forskellige energiteknologier, der har fokus på bæredygtighed.

Du afslutter uddannelsen med et 30 ECTS kandidatspeciale.

Specialiseringer

På ’Bæredygtig Energi’ kan du specialisere dig inden for en studielinje:

  • Digitale energisystemer
  • Energisystemanalyse
  • Energieffektive bygninger

Læs mere om studielinjerne

Men husk at der er fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

En kandidatgrad i Bæredygtige Energisystemer giver dig en bred vifte af karrieremuligheder i det private erhvervsliv, hos de offentlige myndigheder og inden for forskning.

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes