Industriel økonomi og teknologiledelse - kandidat

Studielinjer

  • Ledelse og analyse af virksomhedsdrift
  • Innovations- og strategiledelse
  • Produktions- og projektledelse
  • Supply chain management og logistik

Internationale specialiseringer

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Industriel Økonomi og Teknologiledelse - kandidat

Kandidatuddannelse der kombinerer et teknisk fagområde med kompetencer inden for planlægning, innovation og ledelse.

Industriel Økonomi og Teknologiledelse

I forbindelse med udvikling, implementering og driftsledelse af tekniske løsninger har industrien brug for kompetencer, der går på tværs af fagområder og indeholder kvantitative såvel som kvalitative ledelseskompetencer. Dette bliver stadig mere aktuelt i en kompleks og globaliseret verden, hvor der er fokus på ingeniører, der kan arbejde i spændingsfeltet mellem det merkantile og det ingeniørmæssige.

Uddannelsens fokus

I løbet af studiet følger du kurser på et højt fagligt niveau, der giver såvel kvantitative som kvalitative ledelseskompetencer.

Vi arbejder med matematisk optimering (operationsanalyse), simulation og andre kvantitative redskaber, såvel som en række proces værktøjer som er afgørende i forbindelse med fx projektledelse og forandringsledelse.

Dertil kommer et fokus på de typiske områder for ledelseskompetencer – fx driftsledelse, supply chain management, innovationsledelse og problemstrukturering. I uddannelsen indgår også et obligatorisk element i teknisk ledelse af bæredygtig udvikling.

Specialiseringer

Du kan specialisere dig ved at følge en studielinje:

  • Ledelse og analyse af virksomhedsdrift 
  • Innovations- og strategiledelse
  • Produktions- og projektledelse

Find en detaljeret beskrivelse af indholdet af de enkelte studielinier på den engelske beskrivelse af uddannelsen.

Men husk at der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Kandidater fra ’Industriel Økonomi og Teknologiledelse’ varetager en meget bred vifte af arbejdsopgaver, som typisk er defineret med baggrund i deres fagspecifikke bachelor. De vil ofte være bindeledet mellem overordnede ledelsesopgaver og fagligt-styrede projekter og opgaver. De vil generelt bruge deres kompetencer inden for planlægning og problemstrukturering til at sikre effektiv drift eller implementering af opgaver.

Typiske arbejdsområder

Blandt typiske jobs er stillinger som projektleder, konsulent eller udvikler inden for fx teknologi- og driftsledelse, udvikling, innovation, systemplanlægningen, procesoptimering eller lign. Andre arbejder i mere tværfaglige funktioner med fx sundhed, sikkerhed eller miljøet.

Jobmuligheder

Allerede fra begyndelsen har denne uddannelsesretning henvendt sig til en meget bred vifte af virksomheder.

En række af vores dimittender har fået ansættelse hos konsulenthuse som McKinsey, Deloitte og PA Consulting samt de mere ”ingeniørklassiske” COWI, Rambøll og Atkins. Mere deres generelle kompetencer er de også blevet ansat i forskellige projekt- eller driftsledelsesopgaver i samtlige store entreprenører på det danske marked samt industrivirksomheder som Novo Nordisk, LEGO, Siemens og Vesta. Enkelte har også brugt uddannelsen som springbræt til egen virksomhed. 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studium eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.  

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes