Matematisk modellering og Computing - kandidat

Fokusområder

 • Applied mathematical analysis
 • Computational Modelling and Simulation
 • Discrete mathematics and secure computing
 • Machine Learning and Data Science
 • Operations Research and Optimization

 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Matematisk Modellering og Computing - kandidat

Matematik er en integreret del af vores hverdag. Der er matematik i alt fra mobiltelefoner til togenes køreplaner og søgemaskinerne på nettet – for blot at nævne nogle få eksempler.

Matematisk Modellering og Computing

I fremtiden bliver brugen af matematik endnu mere udbredt. Der er en stadig stigende efterspørgsel efter matematiske modeller og metoder inden for blandt andet industri, informationsteknologi, finansielle institutioner, energi, regeringsspørgsmål, medicinudvikling, dna-kortlægning og miljøforskning. 

Uddannelsens fokus

I løbet af studiet følger du kurser på et højt fagligt niveau, så du opnår en solid viden om anvendt matematik og matematisk modellering samt om moderne computerudstyr og håndtering af store datamængder.

Fokusområder

Matematisk modellering og computing spænder over en lang række specialiseringer. For at skabe et overblik har vi valgt at beskrive nogle fokusområder, som kan bruges som vejledning til at lave sin helt egen studieplan.

Hvert fokusområde har en beskrivelse og lister med anbefalede kurser. Det anbefales at kombinere et par fokusområder - gerne beslægtede - for at overføre viden og se paralleller.

 • Applied mathematical analysis

 • Computational Modelling and Simulation

 • Discrete mathematics and secure computing

 • Machine Learning and Data Science

 • Operations Research and Optimization

Læs mere om fokusområderne

Husk at der i det hele taget er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Når man arbejde med matematisk modellering bruger man ofte matematik til at løse et problem inden for et helt andet fagområde som fx medicin eller miljø. I dit fremtidige job får du derfor brug for at være åben og nysgerrige og være god til at kommunikere.

Typiske arbejdsområder/Jobmuligheder

Kandidaterne finder job både i industrien og i universitetsverdenen – både i Danmark og i udlandet – i bl.a.:

 • It-sektoren
 • Rådgivende ingeniørfirmaer og konsulentvirksomheder
 • Medicinalindustrien
 • Logistik- og udviklingsafdelinger
 • Private og offentlige forskningsinstitutioner

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studium eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes