Bæredygtige Energiteknologier - kandidat

Studielinjer

  • Bioenergi
  • Kemisk energikonvertering og -lagring
  • Solenergi
  • Termisk energikonvertering og lagring
  • Vindenergi

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Bæredygtige Energiteknologier - kandidat

Få kompetencerne til at udvikle den teknologi, der skal bruges til at omstille de globale energisystemer til en bæredygtig fremtid.

Bæredygtige Energiteknologier

DTU er førende inden for forskning i bæredygtig energi i Europa.

Kandidatuddannelsen i Bæredygtige Energiteknologier giver dig kompetencer til at udvikle løsninger, der fremskynder omstillingen til en bæredygtig fremtid.

Hver studielinje er specialiseret i specifikke aspekter af energiteknologi, fra biobrændstoffer og energikonvertering og -lagring til vind- og solenergi.

Uddannelsen giver dig også mulighed for at specialisere dig i integration af en bred vifte af energiløsninger og udarbejde koncepter til integration af disse nye teknologier i det eksisterende energisystem.

I de kommende årtier vil globale energisystemer og nye energiteknologier gennemgå store forandringer, og deres bæredygtighed vil være af enorm betydning – både ud fra et miljømæssigt, et økonomisk og et socialt perspektiv.

I løbet af studiet vil du erhverve dig omfattende ekspertise inden for forskellige energiteknologier med fokus på bæredygtighed.

Specialiseringer

På Bæredygtige Energiteknologier kan du specialisere dig inden for en studielinje:

  • Bioenergi
  • Kemisk energikonvertering og -lagring
  • Solenergi
  • Termisk energikonvertering og lagring
  • Vindenergi

Læs mere om studielinjerne

Men husk at der er fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

En kandidatgrad i Bæredygtige Energiteknologier giver dig en bred vifte af karrieremuligheder i det private erhvervsliv, hos de offentlige myndigheder og inden for forskning.

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes