Byggeteknologi - kandidat

Fokusområder

 • Bridges, Pavements, and Large Structures
 • Building Services
 • Cold Regions
 • Digitalization
 • Geotechnical Engineering
 • Marine and Coastal Engineering

 

 • Mechanics of Materials
 • Project Management
 • Structural Engineering
 • Sustainability

Internationale fællesuddannelser

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Byggeteknologi - kandidat

Kandidatuddannelsen i byggeteknologi er med på at gøre fremtidens byggerier mere spændende, sikre og bæredygtige.

Byggeteknologi

Civilingeniører i byggeteknologi er ansvarlige for planlægning, design, risikovurdering, opførelse og vedligeholdelse af bygninger, infrastrukturer og hele byer. For at kunne løfte dette arbejde kræver det stor viden og dyb indsigt i en række forskellige områder – herunder veje, jernbaner, broer og tunneller; huse og bærende konstruktioner og facader; opvarmning, belysning, akustik og brandsikkerhed; vandforsyning, afløb og kloakker; kanaler, havne og offshore strukturer; og byplanlægning.

Uddannelsens fokus

Byggeteknologi fokuserer på udvikling, planlægning, projektering og udførelse af bygnings- og anlægskonstruktioner.

Kandidatuddannelsen i byggeteknologi rummer en bred vifte af kurser inden for bl.a. mekanik, materialevidenskab, energiteknologi, varme og massetransport, hydraulik, akustik, risikovurdering, computer modellering og simulation, 3D-visualisering, kommunikation og ledelse.

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, så du får overblik over alle byggeprocessens faser – fra beregning og computersimulering til projektledelse og selve opførelsen af byggeriet.

Fokusområder

På ’Byggeteknologi’ kan du følge ti fokusområder:

 • Bridges, Pavements, and Large Structures
 • Building Services
 • Cold Regions
 • Digitalization
 • Geotechnical Engineering
 • Marine and Coastal Engineering
 • Mechanics of Materials
 • Project Management
 • Structural Engineering
 • Sustainability

Læs mere om fokusområderne.

Arktisk semester

Hvert forår udbydes kandidatkurser på DTU Campus, Sisimiut, Grønland.

Læs mere om det arktiske semester.

Men husk at der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU. 

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Som kandidat i byggeteknologi kan du blive en nøgleperson inden for forskning og udvikling af metoder til klassiske og moderne byggerier – både på land og offshore.

Typiske arbejdsområder

Feltet er bredt og har en række mulige arbejdsområder. På DTU kan du sigte mod særlige jobs eller karrieremuligheder, når du vælger dine valgfrie kurser og på den måde kvalificere dig inden for områder, som normalt ikke forbindes med byggeteknologi, og som giver dig en helt unik profil.

Jobmuligheder

Kandidater i byggeteknologi bliver enten selvstændige eller ansat hos fx:

 • Rådgivende ingeniør- eller entreprenørfirmaer
 • Producenter
 • Kommuner
 • Offentlige styrelser
 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes