Bygningsdesign - kandidat

 
 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Bygningsdesign - kandidat

Med en kandidatuddannelse i bygningsdesign kan du være med til at påvirke udformningen af fremtidens byggeri.

Bygningsdesign

Afhængig af det fagområde du har valgt at specialisere dig indenfor, vil du være den, der med din dybe indsigt i arkitekters og andre ingeniørers fagområder, er i stand til at samle trådene, så de mange delløsninger i byggeriet bliver velfungerende helheder – det kan fx være komponenter, bygninger, tekniske anlæg eller hele bydele.

Uddannelsens fokus

Kandidatuddannelsen i bygningsdesign rummer en bred vifte af kurser inden for bl.a. energi, bærende konstruktioner, installationer, indeklima, brandsikkerhed, akustik, belysning, byplanlægning, brugeradfærd, projektledelse og bygningsinformationsmodellering.

Disse fagområder er kombineret med solide projektkurser, hvor du gennem ingeniørfaglige designprocesser får lejlighed til at bidrage til sammenhængende projektforslag i forskellige skalaforhold.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Civilingeniører i bygningsdesign har et utal af jobmuligheder i både private og offentlige virksomheder, hos arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrerådgivere, bygningskomponent- og elementindustrien, entreprenører, offentlig forvaltning og forskningsinstitutioner.

Som færdig kandidat kan du evt. også læse videre og tage en ph.d. på for eksempel DTU.

Typiske arbejdsområder

Mange kandidater finder jobs hos rådgivende arkitekter eller ingeniører, hvor de indgår i de tidlige projektstadier af projektering af komplicerede byggerier og bistår arkitekterne med optimeringer og beregninger.

Andre arbejder med udvikling af nye komponenter til byggeriet eller rådgiver bygherrer om teknologiske mål for nye byggerier.

Jobmuligheder

En kandidatuddannelse i bygningsdesign giver dig muligheder for en alsidig og spændende hverdag, hvor du har lejlighed til at påvirke og præge fremtidens byggeri – både i Danmark og internationalt. DTU’s kandidatuddannelse i bygningsdesign er højt respekteret i udlandet som en faglig velforandret og akademisk civilingeniøruddannelse.

Blandt meget andet kan du fx blive:

  • Rådgivende ingeniør med fokus på de tidlige faser i byggeprocessen
  • Designrådgiver med speciale inden for energi eller konstruktion
  • Designer og konstruktør af bygningselementer eller komponenter
  • Produkt- eller udviklingsingeniør i en virksomhed i byggematerialeindustrien
  • Bygge- og projektleder i et entreprenørfirma
  • Iværksætter og etablere egen produktions- eller servicevirksomhed
  • Udviklingskonsulent, hvor du rådgiver virksomheder omkring produkt- og procesudvikling
  • Sagsansvarlig for byer og bygninger i den offentlige forvaltning.  

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes