Vindenergi - kandidat

Studielinjer

 • Mekanik og aerodynamik
 • Test og målinger
 • Materialer
 • Elektrisk vindmølleteknologi
 • Elektriske vindmøllesystemer

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Vindenergi - kandidat

DTU er blandt de eneste universiteter i verden, der tilbyder en komplet toårig kandidatuddannelse i vindenergi.

Vindenergi

Vindenergi er i de senere år blevet en vigtig energikilde til produktion af elektricitet, hvilket er en meget positiv udvikling, da vindenergi medvirker til en reduktion af CO2-udledningen. 

Globalt set forventer man, at vindenergi i 2020 vil kunne bidrage med 12 % af strømforsyningen, og at der vil være over to millioner mennesker ansat i vindindustrien. I Danmark udgør vindenergi allerede mere end 30 % af den samlede produktion og dette tal forventes at stige de næste år.

DTU har været involveret i forskning og uddannelse siden 1970'erne og har tilbudt en dedikeret kandidatuddannelse i vindenergi siden 2002.

Uddannelsens fokus

Som studerende på ’Vindenergi’ bliver du undervist af topforskere fra DTU i vindenergi samt af eksperter og ingeniører fra vindmølleindustrien. Du får adgang til den nyeste viden og teknologi og får en dyb indsigt i aerodynamik, aeroelasticitet, mekanik, nettilslutning og elektroteknologi.

Specialiseringer

Du kan vælge imellem en specialisering i elektroteknik eller mekanik inden for en studielinje:

 • Mekanik og aerodynamik
 • Test og målinger
 • Materialer
 • Elektrisk vindmølleteknologi
 • Elektriske vindmøllesystemer

Læs mere om studielinjerne

Men husk at der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Danmark har satset på at opbygge stærke forskningsmiljøer, og DTU’s aktiviteter inden for vindenergi er forankret i de allerbedste nationale og internationale netværk og samarbejder. Det er et område i kraftig vækst og du får rige muligheder for at arbejde i såvel Danmark som i udlandet. Du har også mulighed for at læse videre og tage en ph.d.-grad.

Typiske arbejdsområder

I dit professionelle virke kan du bidrage til udviklingen af vindmøller ved at beskæftige dig med fx beregning af vinger, drivtog, tårn, fundamenter samt styring af mekaniske og elektriske komponenter.

Jobmuligheder

Med kandidatuddannelsen i vindenergi er du kvalificeret til at blive ansat i en stadigt hurtigt voksende og international industri. En del af vores dimittender er ansat i forsyningsselskaber eller hos rådgivere og developers af store vindmølleparker – onshore såvel som offshore. En anden karrierevej er at fortsætte som forsker med ansættelse i den offentlige og private sektor.

Eksempler på store virksomheder i DK med ansatte fra kandidatuddannelsen: 

 • Ørsted
 • Vestas
 • Siemens Gamesa
 • LM windpower 
 • Vattenfall
 • DNV 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Studievejledning

I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om dit uddannelsesvalg og hvordan du søger optagelse på kandidatuddannelsen.

Spørg Studievejledningen

Elite på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes

Kandidatdag

Hvert forår inviterer DTU til kandidatdag. Her kan du snakke med undervisere og studerende og få hjælp til at vælge din kandidatretning.

Læs mere om Kandidatdag