Materiale- og procesteknologi - kandidat

Fokusområder

 • Materialeteknologi
 • Procesteknologi
 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Materiale- og Procesteknologi - kandidat

Kandidater fra ’Materiale- og Procesteknologi’ løser ingeniørmæssige udfordringer, fordi de er i stand til at optimere avancerede materialer samt komplekse fremstillingsprocesser til højteknologisk industriel produktion.

Materiale- og Procesteknologi

Materiale- og procesteknologi er en meget tværfaglig disciplin, som fokuserer på anvendelsen af materialer samt proces- og produktionsteknologier i højteknologiske produkter i adskillige industriområder, fx inden for energiproduktion, bil- og flyindustri, medicinsk udstyr og kommunikation.

Uddannelsens fokus

Nøglen til at udvikle og optimere produkter med forbedret funktionelle egenskaber og øget levetid er samspillet mellem:

 • Materialernes indre struktur
 • Procesteknologier til fremstilling samt efterbehandling af et højteknologisk produkt
 • Produktets egenskaber
 • Produktets opførsel i dets endelige omgivelser under drift.

I løbet af studiet bliver du i stand til at forudsige, kontrollere og optimere materialeegenskaber samt at analysere og optimere industrielle procesteknologier – som er relevante for avancerede produkter på skalaer fra mikro til makro.

Samspillet mellem materialer, processer, produkter, egenskaber og opførsel er centralt for kandidatuddannelsen og afspejles i uddannelsesretningens titel ’Materiale- og Procesteknologi’.

Kandidatuddannelsen er meget anvendelsesorienteret og undervisningen er i høj grad forskningsbaseret og industrirelevant. Som supplement til den teoretiske undervisning og de numeriske simulationer får du adgang til eksperimentelle faciliteter og forsøgsanlæg. Projektarbejde er inspireret af eller bliver udført i samarbejde med industrien og du kommer derfor til at arbejde med relevante og virkelige opgaver gennem hele uddannelsen.

Fokusområder

På uddannelsesretningen er der ingen deciderede specialiseringer men to fokusområder: ’Materialeteknologi’ og ’Procesteknologi’. Når du vælger kurser og studieforløb skal du sikre dig, at du får dækket begge delområder. På den måde får du en ideel kombination af både materialeteknologi og procesteknologi.

 • Materialeteknologi: Dette fagområde fokuserer på udvikling og optimering af nye materialer til anvendelser i højteknologiske produkter, uanset om det er til makroskopiske konstruktioner, fx i flyindustrien, eller i miniaturekomponenter, fx til sensorer i mikroelektronik eller medicinsk udstyr. Materialernes indre struktur er nøglen til at udvikle produkter med forbedrede funktionelle egenskaber, bedre opførsel under drift og øget levetid. Materialekarakterisering og -modellering (på nano- og mikroskala) er afgørende for at identificere og tolke materialernes indre struktur i relation til mekanisk, termisk og kemisk påvirkning. Forståelse af relevante parametre for metaller og legeringer, polymermaterialer, keramer og kompositter giver mulighed for at skræddersy materialernes indre struktur og egenskaber og dermed komponenternes evne til at opfylde deres funktion. Materialeteknologi indebærer også dedikeret overfladeteknologi til forbedring af, fx slid- og korrosionsbestandighed og således for at forlænge produkters levetid under driftbetingelser.

 • Procesteknologi: Dette fagområde omhandler de mekaniske, termiske, fysiske og kemiske processer, der udgør fremstilling af et produkt – inklusiv design, formgivning, forarbejdning, sammenføjning og efterbehandling. Alle de procestrin som materialerne gennemgår før de bliver anvendt i et produkt eller en konstruktion er samlet i dette fagområde. Procesteknologi fokuserer især på udvikling af teknologier, for eksempel til additiv fremstilling ved 3D print samt fremstilling af mikrokomponenter baseret på metalliske eller polymer materialer, men omhandler også produktionsforberedelse, design og optimering af produkter, ligesom analyse og optimering af proceskæder og produktionssystemer fra mikro- til makroskala også indgår. Fokus er på Industri 4.0, hvor proceskarakterisering og -modellering, inklusive måleteknik og kvalitetssikring, er en integreret del – også i sammenspil med materialeteknologi.

Kandidatuddannelsen i Materiale- og Procesteknologi baserer sig på en unik integration af begge fokusområder: innovative teknologier der revolutionerer fremstillingssektoren kræver også at løse tilknyttede materialemæssige udfordringer og udvikling af nye materialer kræver et aktiv sammenspil med nye produktionsstrategier. Bæredygtighedsaspekter er afgørende for begge fokusområder og spiller ind i udviklingen af både materialer og processer.

Læs mere om fokusområderne

Der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Beskæftigelsessituation for civilingeniører med baggrund i materiale- og procesteknologi er udmærket og dimittender fra de seneste år er alle i uddannelsesrelevante jobs! Dimittenderne er ansat i private og offentlige virksomheder eller arbejder som selvstændige. Uddannelsen er i høj grad relevant for danske og internationale industrivirksomheder og opfylder behovet for kreative medarbejdere til innovativt produktudvikling.
Der er derfor en lang række jobmuligheder i en lang række virksomheder og institutioner.

Typiske arbejdsområder

Jobopgaver ligger inden for, for eksempel, energiproduktion og -lagring, transport, bygning og konstruktion, (mikro)elektronik, fødevareproduktion, medicinsk udstyr, automatisering. Typiske arbejdsområder er, for eksempel:

 • i udviklingsafdelinger i en industrivirksomhed: forbedring af avancerede materialer, optimering af produkter, fremstillingsprocesser og produktionssystemer,
 • i produktionen,
 • i testafdelinger og service,
 • i indkøbs- og/eller salgsafdelinger,
 • innovation, produktudvikling og teknologirådgivning i et konsulentfirma,
 • arbejde inden for specifikation/evaluering/afrapportering,
 • karakterisering og/eller modellering,
 • national og international forskning

Jobmuligheder

Kandidater fra ’Materiale- og Procesteknologi’ er ansat i private og offentlige virksomheder eller arbejder som selvstændige. Dimittenderne er bl.a. ansat hos:

 • MAN Diesel & Turbo
 • Siemens
 • Dong Energy
 • NOV Flexibles
 • Bang & Olufsen
 • Velux
 • Haldor Topsø
 • FORCE Technology
 • Dansk Teknologisk Institut
 • Novo Nordisk

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du evt. fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studium eller at tage en erhvervs-ph.d., hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du evt. fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studium eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.  

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes