Miljøteknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

40

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15055

Studiestart

2. september 2024

Miljøteknologi - bachelor

Et godt miljø er grundlaget for en bæredygtig udvikling i tråd med FN’s verdensmål. Vi har behov for at udvikle metoder til at producere rent vand, håndtere effekter af klimaforandringer, recirkulere energi og ressourcer i samfundet. Vi skal sikre, at kemiske stoffer og mikroplast ikke skader mennesker og miljø i fremtiden. Som ingeniør i miljøteknologi kan du være med til at løse nogle af disse udfordringer.

Miljøteknologi på DTU

Hvad lærer du?

Bachelorretningen giver dig et solidt fundament inden for miljøområdet, herunder vandteknologi, recirkulering af ressourcer og miljøvurderinger.

I løbet af studiet får du en lang række ingeniørfaglige kompetencer, der gør dig i stand til at udvikle bæredygtige løsninger på konkrete miljøproblemer i Danmark og resten af verden. 

Som studerende arbejder du f.eks. med design af miljøtekniske løsninger, forureningsundersøgelser, miljøvurdering af nano-materialer og tolkning af data fra droner og satellitter. 

Du anvender matematiske modeller til at simulere processer i rensningsanlæg eller effekter af klimaændringer på miljøet.

Studiet bygger videre på din viden fra gymnasiet i fagene kemi, naturgeografi, bioteknologi, matematik og fysik i kombination med miljøteknologiske fag som bl.a. miljø og bæredygtighed, klimaændringer, geologi, hydrologi, økologi og miljøtekniske processer.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Miljøteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser og projekter, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

I løbet af studiet får du en række miljøteknologiske fag, og du kommer til at arbejde med erhvervsrelevante projekter, beregninger, programmering, laboratorieøvelser og feltundersøgelser.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

På 1. semester skal du have et studiespecifikt kursus, der hedder ”Vand og Miljømanagement”, som giver dig et indtryk af, hvordan det er at arbejde som miljøingeniør. 

Du vil opnå færdigheder i at analysere og løse relevante miljøproblemer, laboratoriearbejde og projektarbejde, samt formidling og studieteknik.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik og kemi, men du skal også vælge mellem flere studiespecifikke fag som eksempelvis ”Miljø og Bæredygtighed”, ”Biovidenskab”, ”Geologi” og ”Miljøteknisk Feltkursus”.

På dit 3. semester skal du have ”Miljøtekniske processer”, hvor du lærer om fysiske og kemiske processer i rensningsanlæg, vandværker, vandløb og grundvand. Du skal også have ”Fysik” og ”Statistik”, hvor du vil lære at konstruere og analysere forskellige statistiske modeller.

På 4. semester skal du have et større Miljøfagprojekt, hvor du i samarbejde med en mindre gruppe af dine medstuderende, skal løses en specifik opgave relevant for miljøområdet.

På dit andet og tredje år har du desuden endnu flere muligheder for selv at vælge flere af dine fag og på den måde tilpasse din uddannelse efter dine interesser. Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, andre er valgfrie kurser. Dog skal du i løbet af din uddannelse have mindst ét programmeringsfag, som fx kan ligge på 3. eller 4. semester.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester

Senest på 6. semester skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Miljøteknologi:

 • Klimatilpasning og vand i byer
 • Vand til verden
 • Bioressourcer og cirkulær økonomi
 • Miljømanagement og bæredygtighed
 • Kemiske stoffer i miljøet

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Miljøteknologi ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
12000
Vand og miljømanagement
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
26050
Kemi for Life Science
Campus Lyngby
12000
Vand og miljømanagement
Campus Lyngby
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I januar fortsættes kurset 12000 Vand og miljømanagement

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12202
Miljø og bæredygtighed
Campus Lyngby
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12143
Bioresources
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I juni følges kurset 12003 Miljøteknisk laboratorie og felt-kursus

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Miljøteknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør.

Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Miljøteknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

Se kompetenceprofil for Miljøteknologi (tidligere Vand, Bioressourcer og Miljømanagement).

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med en stor viden om vand, bioressourcer og miljømanagement. Uddannelsen giver dig mange jobmuligheder. Det kan f.eks. være:

 • Ansættelse som rådgiver i et konsulentfirma
 • Ansættelse som miljøingeniør i et forsyningsselskab
 • Ansættelse som miljøingeniør i en offentlig myndighed (f.eks. regioner, kommuner, Miljøstyrelsen)
 • Ansættelse som miljømanager i kemisk-tekniske virksomheder
 • Ansættelse som miljømedarbejder i mindre private virksomheder
 • Arbejde i en NGO med fokus på f.eks. miljø, bæredygtighed eller sanitet i udlandet
 • Etablering af egen virksomhed
 • Forsker (ph.d.)

Se 12 internationale kandidater fortælle om deres job som miljøingeniører