General Engineering - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Engelsk B

Studiepladser

200

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15432

Studiestart

28. august 2023

General Engineering - bachelor

DTU tilbyder en tværfaglig uddannelsesretning, som fokuserer på de brede og generelle ingeniørkompetencer. På uddannelsen får du et solidt fundament inden for matematik, fysik, kemi og life science, samtidig med at du lærer at arbejde på tværs af fagene og at bruge dem til at løse virkelige problemer.

General Engineering

Hvad lærer du?

Undervisningen på General Engineering foregår på engelsk, og uddannelsen henvender sig dermed til studerende fra både Danmark og resten af verden.

Cirka halvdelen af retningens studerende og undervisere har en international baggrund. På den måde bliver du en del af et internationalt studiemiljø, som forbereder dig på en karriere på det globale arbejdsmarked. 

Igennem hele uddannelsen arbejder du på designbuild-projekter, som er praksisorienterede, tværfaglige gruppeprojekter.

Sammen med din gruppe udarbejder du en ingeniørløsning på et konkret problem fra den virkelige verden. Det gør dig fortrolig med ingeniørtilgangen til problemløsning, og det lærer dig at kommunikere og samarbejde med din gruppe om at finde de bedste løsninger i virkelige rammer. 

Kort sagt: Du lærer at tænke og arbejde som en ingeniør.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i General Engineering tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

På de første semestre følger du en række obligatoriske kurser, hvor du bliver introduceret til matematik, fysik, kemi og life science.

På 2. og 3. semester introduceres du til to af retningens fire studielinjer: Living Systems, Cyber Systems, Advanced Materials og Future Energy, hvor du på de efterfølgende semestre skal specialisere dig i en af disse studielinjer.

På 5. semester har du mulighed for at tage på udvekslingsophold på et andet universitet, arbejde på et projekt i samarbejde med en virksomhed eller at specialisere dig yderligere på DTU.

På 6. semester afslutter du uddannelsen med dit bachelorprojekt.

Læs mere om studiets opbygning (in English)

Hvad kan du blive?

Med en bachelor i General Engineering får du generelle ingeniørkompetencer, samt et grundigt teknisk-videnskabeligt fundament i matematik, fysik og kemi - du lærer at arbejde på tværs af de tre fag og at bruge dem som værktøjer til at arbejde med emner indenfor naturvidenskab og ingeniørvidenskab.

Efter eksamen kan du enten søge om optagelse på en række kandidatuddannelser på DTU eller et andet universitet afhængigt af dit valg af specialisering, eller du kan gå i gang med din karriere med det samme ved at ansøge om et generalist-job.