Teknologi - digital uddannelse

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

30

Uddannelsessted

Online. Fysisk fremmøde i forbindelse med nogle eksamener.

Optagelsesområdenr.

15095

Studiestart

28. august 2023

Teknologi - digital uddannelse

Den digitale bacheloruddannelse i Teknologi er for dig, der vil være ekspert i bæredygtige kemiske produkter og uddanne dig der, hvor du bor. Uddannelsesretningen giver dig et solidt ingeniørfagligt fundament og specialiseret viden om Power-to-X – en fællesbetegnelse for de teknologier, vi skal bruge til at producere kemiske produkter ved hjælp af grøn strøm, frem for af gas og olie.

Teknologi

Hvad lærer du?

På bacheloruddannelsen i Teknologi har du ingeniørfag som matematik, fysik og programmering, imens du går i dybden med kemien og arbejder med Power-to-X som gennemgående tema. Power-to-X spiller en afgørende rolle, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Derfor klæder studiet dig på til at løse ingeniørfaglige udfordringer inden for kemi og skabe klimavenlige alternativer til de fossile brændstoffer, vi bruger i alt fra industrien til vej-, luftfarts- og skibstransport. Løsningerne finder du i samspil med dine medstuderende, når I arbejder på virksomhedssamarbejder og løser problemer fra virkeligheden.

Undervisningen er bygget op omkring tre fagområder, som sammen klæder dig på til at forstå kemien i fremtidens energisystemer.

  • Kemi
    Dine kurser i kemi lærer dig at forstå stoffers kemiske egenskaber og reaktioner samt de metoder og teknikker, du kan bruge til at danne nye stoffer. Fagområdet har særligt fokus på, hvordan strøm kan anvendes igennem elektrokemi.
  • Kemiteknik
    Feltet gør dig klogere på anvendelsen af de processer og komponenter, der skal til for at producere kemiske produkter effektivt og i stor skala, såsom varme, tryk og katalyse.
  • Digitalisering
    Fagområdet klæder dig på til at bruge computeren til at designe og teste eksperimenter, anvende digitale værktøjer til at optimere og automatisere processer og bruge modeller og data til at forudsige effekter af forskellige ændringer.

Sådan er studiet bygget op

Bacheloruddannelsen i Teknologi varer tre år. Et studieår består af to semestre.

Uddannelsen er digital, og derfor studerer du online fra det sted i Danmark, hvor du befinder dig. Det betyder, at du kan flytte dig fagligt uden at flytte dig fysisk, og du har kun fysisk fremmøde til nogle eksamener.

Din hverdag veksler mellem alt fra selvstændigt arbejde til gruppe- og projektarbejde, og du bliver en del af et levende online læringsmiljø.

Fordi din uddannelse er digital, opbygger du ud over en række ingeniørfaglige kompetencer, et digitalt mindset, hvor programmering, modellering, simulering og virtuelt samarbejde bliver en naturlig del af dit studieliv.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret for studieteknik og projektarbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

Det første år har du almene naturvidenskabelige kurser, der opbygger et fælles grundlag for alle ingeniører. Du introduceres for, hvordan kemien spiller en afgørende rolle i udviklingen af grønne energisystemer igennem Power-to-X.

Sammen med dine medstuderende laver du tværfaglige projekter, hvor I bruger jeres ingeniørfaglige viden til at løse et konkret problem.

På studiets andet år går du mere i dybden med teorien om kemiske processer og hvordan den anvendes af ingeniører.

Du bygger videre på dine digitale kompetencer og lærer at producere og anvende data, og du har mulighed for at tage dine første valgfrie kurser.

Dit tredje år tager du valgfrie kurser, og du har muligheden for at læse et semester i udlandet.

På 6. semester laver du dit bachelorprojekt – gerne i samarbejde med en virksomhed.


Som studerende på den digitale bacheloruddannelse i Teknologi har du gode muligheder for at komme på et udlandsophold i løbet af din uddannelse.

Vi anbefaler, at du tager et udlandsophold på 5. semester. På det tidspunkt har du et godt fagligt grundlag for at kunne følge mere specialiserede kurser på et udenlandsk universitet.

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold.

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Efter 3 år er du færdig som bachelor i Teknologi. Herefter vælger de fleste at læse en kandidat, som færdiguddanner dem til civilingeniør.

Den digitale bachelorretning i Teknologi giver adgang til flere af DTU’s kandidatretninger. 

Hvor kan jeg få job?

Hvordan din karriere bliver, afhænger i høj grad af, hvilken kandidatretning du vælger efter din bachelor. Med en bachelor i Teknologi kan du nemlig søge optagelse på flere kandidatuddannelser på DTU eller på et andet universitet.

Når du er færdiguddannet som kandidat kan du for eksempel arbejde inden for energisektoren, den kemiske eller materialeteknologiske industri, i en offentlig forvaltning eller inden for kontrol og overvågning af kemisk produktion.