Teknologi - digital uddannelse, bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

30

Uddannelsessted

Online. Fysisk fremmøde i forbindelse med nogle eksamener.

Optagelsesområdenr.

15095

Studiestart

28. august 2023

Teknologi - digital uddannelse, bachelor

Den digitale bacheloruddannelse i Teknologi er for dig, der vil være ekspert i bæredygtige kemiske produkter og uddanne dig der, hvor du bor. Uddannelsesretningen giver dig et solidt ingeniørfagligt fundament og specialiseret viden om Power-to-X – en fællesbetegnelse for de teknologier, vi skal bruge til at producere kemiske produkter ved hjælp af grøn strøm, frem for af gas og olie.

Hvad lærer du?

På bacheloruddannelsen i Teknologi har du ingeniørfag som matematik, fysik og programmering, imens du går i dybden med kemien og arbejder med Power-to-X som gennemgående tema. Power-to-X spiller en afgørende rolle, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Derfor klæder studiet dig på til at løse ingeniørfaglige udfordringer inden for kemi og skabe klimavenlige alternativer til de fossile brændstoffer, vi bruger i alt fra industrien til vej-, luftfarts- og skibstransport. Løsningerne finder du i samspil med dine medstuderende, når I arbejder på virksomhedssamarbejder og løser problemer fra virkeligheden.

Undervisningen er bygget op omkring tre fagområder, som sammen klæder dig på til at forstå kemien i fremtidens energisystemer.

  • Kemi
    Dine kurser i kemi lærer dig at forstå stoffers kemiske egenskaber og reaktioner samt de metoder og teknikker, du kan bruge til at danne nye stoffer. Fagområdet har særligt fokus på, hvordan strøm kan anvendes igennem elektrokemi.
  • Kemiteknik
    Feltet gør dig klogere på anvendelsen af de processer og komponenter, der skal til for at producere kemiske produkter effektivt og i stor skala, såsom varme, tryk og katalyse.
  • Digitalisering
    Fagområdet klæder dig på til at bruge computeren til at designe og teste eksperimenter, anvende digitale værktøjer til at optimere og automatisere processer og bruge modeller og data til at forudsige effekter af forskellige ændringer.

Sådan er studiet bygget op

Bacheloruddannelsen i Teknologi varer tre år. Et studieår består af to semestre.

Uddannelsen er digital, og derfor studerer du online fra det sted i Danmark, hvor du befinder dig. Det betyder, at du kan flytte dig fagligt uden at flytte dig fysisk, og du har kun fysisk fremmøde til nogle eksamener.

Undervisningen foregår live i dagtimerne som i et fysisk studie, så der er gode mulighed for at interagere med underviserne og dine medstuderende.

Din hverdag veksler mellem alt fra selvstændigt arbejde til gruppe- og projektarbejde, og du bliver en del af et levende online læringsmiljø.

Fordi din uddannelse er digital, opbygger du, ud over en række ingeniørfaglige kompetencer, et digitalt mindset, hvor programmering, modellering, simulering og virtuelt samarbejde bliver en naturlig del af dit studieliv.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret for studieteknik og projektarbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

Det første år har du almene naturvidenskabelige kurser inden for fysik, uorganisk kemi, matematik og statistik, der giver dig en grundig ingeniørfaglig basisviden. To af dine kurser handler om, hvor den grønne energi kommer fra, og hvordan kemien spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling på grund af Power-to-X.

Sammen med dine medstuderende laver du to tværfaglige projekter i januar og juni, hvor I bruger jeres ingeniørfaglige viden til at løse et konkret problem.


På studiets andet år går du mere i dybden med fysisk kemi, organisk kemi og elektrokemi, og du har flere kurser om, hvordan kemisk teori anvendes af ingeniører i industrien igennem procesteknik og kemiske reaktorer.

Du har to digitale eksperimentelle kurser, hvor du oplever og afprøver reaktioner samt programmerer laboratorierobotter til at udføre eksperimenter ved hjælpe af kunstig intelligens.

Du bygger videre på dine digitale kompetencer og lærer at producere og anvende data, og du har mulighed for at tage dine første valgfrie kurser, som i alt udgør en fjerdedel af uddannelsen.

I løbet af dit tredje år tager du flere valgfrie kurser, og du har muligheden for at læse et semester i udlandet. Vær opmærksom på, at du skal begynde at planlægge dit udlandsophold på 3. semester.

På 6. semester laver du dit bachelorprojekt – gerne i samarbejde med en virksomhed.


5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Efter tre år er du færdig med din bacheloruddannelse i Teknologi og klar til at fortsætte på en kandidatuddannelse, der færdiguddanner dig som civilingeniør.

Bacheloruddannelsen i Teknologi giver adgang til tre af DTU’s kandidatretninger:

Hvor kan jeg få job?

Hvordan din karriere bliver, afhænger i høj grad af, hvilken kandidatretning du vælger efter din bachelor.

Når du er færdiguddannet som civilingeniør, kan du for eksempel arbejde inden for energisektoren, den kemiske eller materialeteknologiske industri, i en offentlig forvaltning eller inden for kontrol og overvågning af kemisk produktion.