Teknologi - digital uddannelse, bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

30

Uddannelsessted

Online. Fysisk fremmøde i forbindelse med nogle eksamener.

Optagelsesområdenr.

15095

Studiestart

2. september 2024

Teknologi - digital uddannelse, bachelor

Vil du være ekspert i de teknologier, der skaber kemien i fremtidens energisystemer? Og vil du have en ingeniøruddannelse, hvor du kan rykke dig fagligt uden at rykke dig fysisk? Så er DTU’s digitale uddannelse Teknologi måske noget for dig.

Hvad lærer du?

Uddannelsen giver dig et solidt fagligt fundament inden for generelle ingeniørfag som matematik, fysik og programmering, imens du går i dybden med kemien og arbejder med Power-to-X som gennemgående tema. Power-to-X er en fællesbetegnelse for de teknologier, der skal til for helt at erstatte det fossile forbrug i den kemiske industri, den tunge vejtransport samt skibs- og luftfarten. Derfor spiller Power-to-X en afgørende rolle på vejen til at nå klimamålene.

På studiet lærer du at løse ingeniørfaglige udfordringer, og du lærer, hvordan du kan implementere bæredygtige løsninger til gavn for mennesker. Løsningerne finder du i samspil med dine medstuderende, når I arbejder på virksomhedssamarbejder og løser problemer fra virkeligheden


Sådan er studiet bygget op

Bacheloruddannelsen i Teknologi varer tre år. Et studieår består af to semestre.

Uddannelsen er digital, og derfor studerer du online fra det sted i Danmark, hvor du befinder dig. Det betyder, at du kan flytte dig fagligt uden at flytte dig fysisk, og du har kun fysisk fremmøde til nogle eksamener.

Undervisningen foregår live i dagtimerne som i et fysisk studie, så der er gode mulighed for at interagere med underviserne og dine medstuderende.

Din hverdag veksler mellem alt fra selvstændigt arbejde til gruppe- og projektarbejde, og du bliver en del af et levende online læringsmiljø.

Fordi din uddannelse er digital, opbygger du, ud over en række ingeniørfaglige kompetencer, et digitalt mindset, hvor programmering, modellering, simulering og virtuelt samarbejde bliver en naturlig del af dit studieliv.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret for studieteknik og projektarbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

Det første år har du almene naturvidenskabelige kurser inden for fysik, uorganisk kemi, matematik og statistik, der giver dig en grundig ingeniørfaglig basisviden. To af dine kurser handler om, hvor den grønne energi kommer fra, og hvordan kemien spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling på grund af Power-to-X.

Sammen med dine medstuderende laver du to tværfaglige projekter i januar og juni, hvor I bruger jeres ingeniørfaglige viden til at løse et konkret problem.


På studiets andet år går du mere i dybden med fysisk kemi, organisk kemi og elektrokemi, og du har flere kurser om, hvordan kemisk teori anvendes af ingeniører i industrien igennem procesteknik og kemiske reaktorer.

Du har to digitale eksperimentelle kurser, hvor du oplever og afprøver reaktioner samt programmerer laboratorierobotter til at udføre eksperimenter ved hjælpe af kunstig intelligens.

Du bygger videre på dine digitale kompetencer og lærer at producere og anvende data, og du har mulighed for at tage dine første valgfrie kurser, som i alt udgør en fjerdedel af uddannelsen.

I løbet af dit tredje år tager du flere valgfrie kurser, og du har muligheden for at læse et semester i udlandet. Vær opmærksom på, at du skal begynde at planlægge dit udlandsophold på 3. semester.

På 6. semester laver du dit bachelorprojekt – gerne i samarbejde med en virksomhed.


5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Efter tre år er du færdig med din bacheloruddannelse i Teknologi og klar til at fortsætte på en kandidatuddannelse, der færdiguddanner dig som civilingeniør.

Bacheloruddannelsen i Teknologi giver adgang til tre af DTU’s kandidatretninger:

Hvor kan jeg få job?

Hvordan din karriere bliver, afhænger i høj grad af, hvilken kandidatretning du vælger efter din bachelor.

Når du er færdiguddannet som civilingeniør, kan du for eksempel arbejde inden for energisektoren, den kemiske eller materialeteknologiske industri, i en offentlig forvaltning eller inden for kontrol og overvågning af kemisk produktion.