Anvendt Kemi - kandidat

Specialiseringer

 • Katalyse og bæredygtig kemi
 • Lægemidler (syntese og medicinalkemi)
 • Molekylær fysisk kemi
 • Polymerer
 • Protein-kemi

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Anvendt Kemi - kandidat

Kandidatuddannelsen ’Anvendt Kemi’ har fokus på det molekylære samt nanoskalaniveau for kemiske og biologiske systemer, og omfatter videregående undervisning og projekter inden for kemiens grunddiscipliner.

Anvendt Kemi

Design af nye bæredygtige processer, materialer og kemiske produkter – som fx lægemidler med skræddersyede egenskaber – kræver forståelse af stoffers syntese og fysisk/kemiske egenskaber samt af sammenhængen mellem struktur og egenskaber.

Uddannelsens fokus

Kandidatuddannelsen giver dig en bred viden inden for design af avancerede materialer – på både teoretisk og eksperimentelt niveau – gennem kurser, der dækker kemien, syntesen, den fysiske kemi og fremstillingen af sådanne materialer. Du har mulighed for at indgå i tætte samarbejder med både danske og internationale virksomheder, enten som en del af kurserne, som et konkret projekt eller under dit kandidatspeciale.

Studiet tiltrækker mange studerende fra udlandet, så du bliver en del af et meget internationalt studiemiljø.

Specialiseringer

På ’Anvendt Kemi’ er der stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du kan forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU og har mulighed for at fokusere på områder som fx analytisk kemi, teoretisk kemi, materialer eller bæredygtig kemi. Alternativt, kan du vælge at specialisere dig inden for fem foruddefinerede studielinjer:K

 • Katalyse og nanoteknologi
 • Lægemidler (syntese og medicinalkemi)
 • Molekylær fysisk kemi
 • Polymerer
 • Protein-kemi

Læs mere om studielinjerne.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Med en kandidatgrad i anvendt kemi har du gode muligheder for at arbejde både i private virksomheder, den offentlige sektor, eller du kan læse en ph.d.. f.eks. på DTU.

Uddannelsen har et meget bredt fokus og udvalg af kurser som, afhængig af de kurser du vælger, kan kvalificere dig til jobs i den kemisk industri (inkl. katalysatorer og polymerer) og den farmaceutiske industri. En del kandidater fra ’Anvendt Kemi’ forventes at supplere deres studier med en ph.d. og på den måde kvalificere sig til forskningsstillinger inden for de nævnte virksomheder.

Under uddannelsen kommer du til at gennemføre flere projekter i samarbejde med førende danske og udenlandske virksomheder. Det giver dig efterfølgende spændende jobmuligheder i virksomheder, der arbejder med polymerer samt farmaceutiske og kemiske produkter.

Du har evt. også mulighed for at læse videre og tage en ph.d. på for eksempel DTU.

Typiske arbejdsområder

Civilingeniører fra ’Anvendt Kemi’ arbejder tæt ofte sammen med de mennesker, der er involveret i produktionen og med dem, der designer de processer der ligger til grund for produktionen.

Jobmuligheder

Vores dimittender har blandt andet fået ansættelse i virksomheder som:

 • Danisco
 • Novozymes
 • Coloplast
 • Hempel
 • Rockwool
 • Haldor-Topsøe
 • Lundbeck

Endvidere bliver en del ansat i den offentlige sektor, fx inden for undervisning. 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes