Softwareteknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

90

Adgangskvotienter

Se adgangskvotienter fra sidste optag

Optagelsesområdenr.

15065

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Softwareteknologi - bachelor

Med en bacheloruddannelse i Softwareteknologi kan du være med til at skabe fremtidens softwareløsninger, der gør hverdagen nemmere, friere og mere sikker.

Softwareteknologi

Skab de softwareløsninger, verden venter på

Hver gang et softwaresystem løser en opgave, hjælper det os med at træffe smartere beslutninger eller frigiver tid, så vi ikke bruger livet på kedelige rutiner. I dag – og særligt i fremtiden – er det software, der gør hverdagen nemmere, friere og mere sikker. Det er software, der gavner mennesker, og det findes i alt fra smartphones, chatbots og smart udstyr i hjemmet til optimeret offentlig administration.

Tidligere var software begrænset til den datalogi, der blev brugt på et udvalg af arbejdspladser. Nu er det overalt. Derfor har vi brug for dygtige softwareingeniører, der kan udvikle og håndtere de komplekse softwareløsninger, der gennemsyrer alle samfundets vigtigste processer og samtidig skal værne om vores privatliv.

Vælger du at læse Softwareteknologi, bliver computeren dit laboratorie, hvor du kan finde svar på verdens vigtige spørgsmål.

Her kan du arbejde for en grønnere fremtid ved at udvikle løsninger, der sparer energi eller effektiviserer tunge arbejdsprocesser. Du kan værne om vores private data med et nyskabt softwareværktøj, eller du kan anvende kunstig intelligens eller algoritmer til at optimere processer inden for produktion, trafik, administration eller sundhedsvæsenet.

I en blanding af teori og praktik gør Softwareteknologi dig klar til at udvikle de store softwareløsninger, verden venter på.

Hvad lærer du?

Der er næsten ingen grænser for, hvilke udfordringer der kan løses med software. Men løsninger opstår ikke af sig selv. De udvikles af dygtige ingeniører med en dyb forståelse for, hvordan computere fungerer.

Når du læser Softwareteknologi, dykker du helt ind i softwareverdenen. Al din undervisning har ét formål: at klæde dig på til at skabe skalérbare softwareløsninger af høj kvalitet. Derfor lærer du om programmering, algoritmik, softwareudvikling, computersystemer og modellering. Samtidig lærer du den matematik, der danner grundlag for det hele.

Studiet giver dig en bred indgang til feltet, så du er fagligt klædt på, når du senere skal specialisere dig.

Undervejs lærer du at forstå sammenhængen mellem hardware og software og alle variationerne i størrelse, hastighed og energiforbrug, der findes ind imellem.

Du arbejder ofte i grupper, hvor I samarbejder om at løse en konkret case fra virkeligheden. Det er nemlig sådan, du lærer, hvordan de største softwareløsninger bliver til.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Softwareteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

I løbet af dit første studieår har du grundlæggende kurser inden for både matematik, fysik og softwareteknologi.

På dine softwareteknologiske kurser får du dine første redskaber til at arbejde med software. Du lærer om algoritmer, programmering, datastrukturer, og om hvordan du kan sammensætte software.

Allerede i slutningen af første semester har du et 3-ugers projektkursus, hvor du og din gruppe selv skal udvikle et softwareprodukt.

I kombination med de andre grundlæggende kurser er du godt fra start mod en fremtid inden for software.

På andet studieår fortsætter du med grundlæggende kurser i fysik, statistik og kemi, imens du udbygger din softwareviden.

Du har kurser om computersystemer, funktionsprogrammering og datalogisk modellering, og du bliver klogere på alt fra hardware til simple computermodeller og de formler, der beskriver dem.

Undervejs arbejder du på et stort projekt, hvor du sammen med din gruppe finder en softwareløsning på en udfordring, der kan være stillet af en virksomhed.

Når du starter på det tredje studieår, har du kun to obligatoriske kurser tilbage. Kurserne handler om bioengineering og om videnskabs-, teknologi- og samfundsteori.

Resten af din tid står i valgfrihedens tegn. Året er nemlig dedikeret til, at du kan præge din uddannelse via valgfrie og semiobligatoriske kurser.

De semiobligatoriske kurser skal du vælge inden for fastlagte fagblokke. De valgfrie kurser kan du frit vælge fra samtlige bachelorkurser i DTU’s store kursuskatalog. Du kan enten sammensætte kurserne selv eller vælge et anbefalet studieforløb, der hjælper dig med at vælge kurser og skræddersy din uddannelse.

På dit femte semester tager du valgfrie kurser enten på DTU eller på et universitet i udlandet. Du afslutter bacheloruddannelsen på sjette semester med dit bachelorprojekt, hvor du bruger forskellige kompetencer fra studiet til at udvikle en softwareløsning – for eksempel i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Softwareteknologi:

  • Generalitet
  • Algoritmik
  • Softwareudvikling
  • Kunstig intelligens
  • Datasikkerhed
  • Billedanalyse

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Softwareteknologi ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester (jf. anbefalet studieforløb)

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
02100
Indledende programmering og softwareteknologi
Campus Lyngby
Onsdag
01017
Diskret matematik
Campus Lyngby
Torsdag formiddag
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
Tirsdag + fredag form.
02100
Indledende programmering og softwareteknologi
Campus Lyngby
Onsdag
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Ugeskema for 2. semester (jf. anbefalet studieforløb)

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
Mandag form.
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
Tirsdag + fredag form.
 
02105
Algoritmer og datastrukturer 1
Campus Lyngby
Torsdag form.
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
02161
Software Engineering 1
Campus Lyngby
Mandag efterm.
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Det anbefales at tage et valgfrit kursus på 5 ECTS i 3-ugers perioden i juni efter 2. semester, f.eks. kursus 02128 (Softwareprojekt).

Udlandssemester

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Studerende på Softwareteknologi
På Softwareteknologi er computeren dit laboratorie, og der hvor du øver dig i at kode og udvikle softwareløsninger - ofte i grupper med dine medstuderende.

Undervisning på Softwareteknologi

Når du læser Softwareteknologi, er din hverdag fyldt med varieret undervisning.

Du har både forelæsninger og holdundervisning, og du arbejder ofte i grupper med dine medstuderende. Her laver I alt fra grupperegning til større projekter, hvor I bruger software til at løse virkelige problemer.

Undervejs lærer du alle de forskellige færdigheder, du skal bruge som softwareingeniør.

Fælles for de fleste af dem er, at du arbejder med computeren som dit laboratorie. Det er nemlig her, du øver dig i at kode og udvikle nye softwareløsninger.

Studieliv på Softwareteknologi

På Softwareteknologi bliver du en del af et socialt studie. Fra start mødes du og dine medstuderende meget med jeres buddylinjer ’Kunstig Intelligens og Data’ og ’Matematik og Teknologi’, som er andre uddannelsesretninger på DTU, der har flere fællestræk med Softwareteknologi.

Sammen kan I dele jeres faglige interesser eller hygge jer med alt fra gaming night til hyttetur eller den fælles påske- og julefrokost. Du kan deltage i den årlige skitur, engagere dig i studiestarten eller tage en tur i Hegnet: jeres fredagsbar, som er en af de største på DTU.

Livet som ingeniørstuderende byder også på events, klubber og foreninger på tværs af DTU. Du kan tage til fester på campus eller møde studerende fra andre uddannelsesretninger i blandt andet musik-, keramik- eller klatreklubben.

Har du lyst til at engagere dig aktivt i livet på DTU, kan du for eksempel melde dig ind i studenterorganisationen Polyteknisk Forening eller være med til at arrangere studiestarten for nye studerende.

Læser du Softwareteknologi, foregår din undervisning på DTU’s campus i Lyngby. Her finder du undervisningslokaler og laboratorier i verdensklasse, moderne kollegieboliger og campusfaciliteter, der giver dig masser af muligheder for en social og hyggelig studietid.

Læs mere om studielivet på DTU

Fremtidsmuligheder

Hvordan dit arbejdsliv bliver, afhænger blandt andet af dine interesser og den kandidatuddannelse du vælger efter din bachelor i softwareteknologi.

Derfor er det svært at spå om, hvor du kommer til at arbejde, men én ting er sikkert: Du får et interessant arbejdsliv, hvor du kan udvikle fremtidens softwareløsninger.

Bachelor + kandidat = civilingeniør

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Softwareteknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør.

Med en bachelor i Softwareteknologi har du mulighed for at blive optaget på disse kandidatretninger på DTU:

Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Softwareteknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Hvilke jobmuligheder har du?

Mange studerende fra Softwareteknologi ender med at arbejde i softwarevirksomheder. Hvad virksomheden producerer, og hvordan arbejdsopgaverne ser ud, er vidt forskelligt. Du kan for eksempel arbejde for en start-up og skabe deres nye softwaresystem, vedligeholde software i de nyeste elbiler eller udvikle ny software til brug i høreapparater.

I dag arbejder flere softwareingeniører i konsulenthuse. Her kan du hjælpe andre virksomheder med at styre deres økonomi eller udvikle den softwareløsning, der passer præcist til deres behov.

Du kan også bruge din store softwareforståelse til at arbejde i spilbranchen, blive selvstændig eller gå forskervejen.

Uanset hvilken retning du vælger, venter et arbejdsmarked, der mangler civilingeniører. Her er der brug for dine evner til at analysere og forstå komplicerede problemstillinger, nedbryde problemer og skabe de rigtige skræddersyede løsninger.

Med en uddannelse fra DTU venter en verden af jobmuligheder, hvor du kan gøre en forskel.