Autonome Systemer - kandidat

 
 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Autonome Systemer - kandidat

Autonome systemer indtager vores arbejdspladser, bymiljøer og private boliger. Forestil dig flåder af intelligente robotter, som samarbejder i produktionsanlæg, i avancerede logistikløsninger, som f.eks. Amazons lagre, på ubemandede fragtskibe, i intelligente net eller i indbyrdes forbundne smart home-systemer – for blot at nævne nogle få eksempler på det, vi kalder autonome systemer.

Autonome Systemer

Uddannelsens fokus

Kandidatuddannelsen i autonome systemer giver dig mulighed for at deltage i og lede arbejde med design og implementering af autonome systemer og udnytte de seneste fremskridt inden for kunstig intelligens, analyse af big data, digitalisering, detektering, optimering, informationsteknologi og systemudvikling.

Uddannelsen er udviklet med henblik på at styrke både den matematiske og teoretiske forståelse hos de studerende og give dem praktisk erfaring, de kan bruge i arbejdet med Industry 4.0-robotteknologi og autonome softwareagenter m.m.

Der fokuseres i uddannelsen på systematisk problemløsning og syntese, og du erhverver dig specialiseret viden på området. Mere specifikt får du på uddannelsen praktisk erfaring med laboratorieøvelser og anvendelse af IT-baserede værktøjer.

Vær opmærksom på, at du gennem dine valg af kurser i din individuelle studieplan har en høj grad af fleksibilitet. Derfor har du rig mulighed for at sammensætte din egen uddannelse og designe din egen karriere ved at vælge fra den brede vifte af kurser, DTU tilbyder. Du er selv ansvarlig for at sikre konsistens, når du designer din studieplan.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Kandidatuddannelsen i autonome systemer på DTU giver dig de kvalifikationer, du skal have for at blive ansat som forsknings- og udviklingsingeniør i den private sektor. Du har også mulighed for at læse videre og tage en ph.d.-grad på DTU.

Typiske arbejdsområder

Kandidatuddannelsen i autonome systemer giver dig mulighed for at arbejde i alle former for produktions- og servicevirksomheder inden for f.eks. produktion, IT, logistik, sundhedssektoren og den farmaceutiske industri, og den giver dig desuden mulighed for at arbejde med forskning i den akademiske verden og derigennem styrke vores viden om og færdigheder inden for fagområder med relation til autonome systemer. I løbet af uddannelsen arbejder du med analyse, modellering, optimering, design og implementering ud fra et videnskabeligt og innovativt perspektiv.

Der er mange aktivitetsområder. Med den omfattende teknisk viden, du erhverver dig, vil du kunne blive en del af et team, der analyserer problemer og finder løsninger, der opfylder både brugeres og kunders behov. Du vil typisk være involveret i langsigtede projekter af 6-12 måneders varighed med fokus på planlægning, koordinering og gennemførelse.

Karrieremuligheder

Kandidatuddannelsen i autonome systemer giver dig gode karrieremuligheder. Du kan blive ansat i alle typer af virksomheder – fra store multinationale koncerner til små virksomheder med få ansatte. Du kan også få dig en international karriere, enten gennem en dansk virksomhed eller direkte gennem en virksomhed i udlandet. Derudover kan du også blive selvstændig og starte din egen virksomhed inden for AI og robotteknologi. 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes