Informationsteknologi - kandidat

Studielinjer

 • Kunstig intelligens og algoritmer
 • Computersikkerhed
 • Digitale systemer
 • Indlejrede og distribuerede systemer
 • Design af sikre systemer
 • Software Engineering

Internationale specialiseringer

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Informationsteknologi - kandidat

Kandidatuddannelsen ’Informationsteknologi’ omhandler design og brug af beregningskomponenter – både software og hardware – til effektiv og konkurrencedygtig løsning af tekniske problemer.

Informationsteknologi

Det moderne samfunds infrastruktur er baseret på informationsteknologi. It udgør en integreret del af vores hverdag, og virksomheder er afhængige af computere og kommunikationsudstyr.

DTU har et stærkt og voksende it-miljø med kompetencer på områder som fx sikkerhed og sikre systemer; systemintegration; distribuerede og indlejrede systemer; netværk; software engineering; algoritmer og logik; system-on-chip og digitale systemer. Som studerende kommer du til at spille en rolle i dette spændende miljø.

Uddannelsens fokus

Uddannelsesretningen ’Informationsteknologi’ drejer sig om design og brug af beregningskomponenter – både software og hardware – så vores kandidater bliver i stand til at finde effektive og konkurrencedygtige løsninger på tekniske problemer.

Fokus er på at forstå og anvende de rette abstraktioner til den avancerede it-løsning, hvori der typisk indgår både eksisterende og fremtidige komponenter. ’Informationsteknologi’ rummer derfor en bred vifte af kurser inden for bl.a. softwareudvikling; pålidelige og sikre it-systemer; algoritmer, logik og videnbaserede systemer samt indlejrede systemer.

Specialiseringer

Du kan evt. vælge at specialisere dig inden for en studielinje:

 • Kunstig intelligens og algoritmer
 • Computersikkerhed
 • Digitale systemer
 • Indlejrede og distribuerede systemer
 • Design af sikre systemer
 • Software Engineering

Læs mere om studielinjerne.

Men husk at der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Kandidater fra ’Informationsteknologi’ på DTU er særdeles attraktive for både danske og internationale virksomheder og organisationer.

Typiske arbejdsområder/jobmuligheder

Vores dimittender er højt kvalificeret ingeniører, der er i stand til at udvikle og producere komplekse it-systemer, der består af hardware og/eller software, ved hjælp af teoretisk og teknologisk velfunderede metoder, værktøjer og teknikker.

Kandidaterne ansættes derfor typisk inden for en meget bred vifte af danske og udenlandske virksomheder, der beskæftiger sig med it, elektronik og kommunikation. 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studium eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Studievejledning

I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om dit uddannelsesvalg og hvordan du søger optagelse på kandidatuddannelsen.

Spørg Studievejledningen

Elite på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes

Kandidatdag

Hvert forår inviterer DTU til kandidatdag. Her kan du snakke med undervisere og studerende og få hjælp til at vælge din kandidatretning.

Læs mere om Kandidatdag