kommunikationsteknologier og systemdesign - kandidat

Studielinjer

 • Højhastighedskommunikation
 • Visual kommunikation, kodning og signalbehandling
 • Mobil- /trådløs kommunikation og Internet of Things
 • Kommunikationssoftware og cybersikkerhed
 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Kommunikationsteknologier og Systemdesign - kandidat

Kommunikationsteknologier og Systemdesign spiller en nøglerolle i det moderne samfund. Som ingeniør indenfor Kommunikationsteknologier og Systemdesign kan du være med til at udvikle den teknologi det moderne samfund er afhængig af.

Kommunikationsteknologier og Systemdesign

Det er næsten umuligt at forestille sig et samfund uden tv, radio, internet og mobilkommunikation. Ikke blot løser telekommunikation samfundsvigtige opgaver som fx telemedicin, banking, togsignalsystemer og overvågning, men på det personlige plan er vi også dybt afhængige af smartphones, sociale medier, on-demand video streaming, osv.

Infrastrukturen bag alt dette – selve den teknologi der muliggør det moderne samfund – er afhængig af ingeniører, der kan vedligeholde eksisterende systemer og udvikle og designe nye.

Uddannelsesretningen ’Kommunikationsteknologier og Systemdesign’ på DTU er enestående, fordi den netop tilbyder alle disse facetter i én kandidatgrad.

Uddannelsens fokus

Uddannelsesretningen omfatter mange emner fra avanceret komponent- og systemdesign over komplekse netværksstrukturer til udvikling af tjenester og IKT-løsninger, der matcher brugernes forventninger. De kurser, der indgår i retningen, omfatter tre centrale traditionelle fagområder, der baseres på en teknisk-videnskabelig basis, der til dels er fælles.

Disse områder er:

 • Konstruktion af komponenter og software
  Dette fagområde omfatter dels udvikling af optiske komponenter, optiske transmissionssystemer og elektriske komponenter – fx i form af integrerede kredsløb, og konstruktion af software for telekommunikation inkl. signalbehandlingssoftware.
 • Systemudvikling og metode
  Her udbydes især kurser vedrørende kodning, kommunikationsnet og multimedier. De omhandler grundlaget for – og konstruktion af – tekniske kommunikationssystemer, operation og overvågning af systemerne.
 • Applikationer
  Her udbydes kurser inden for følgende områder: tjenester og net, informationssystemer samt markedsforhold for kommunikationsanvendelser. Disse applikationsorienterede fag behandler samspillet mellem teknologier, brugernes behov og de markedsmæssige og organisatoriske aspekter, herunder løsninger til understøttelse af organisatorisk kommunikation og samarbejde

Disse fagområder er ikke beskrevet i kursuslister og lignende, da studieforløb både kan relatere sig til de traditionelle fagområder og sammensættes i blandingsforløb, der typisk repræsenterer nye kombinationer, inden for hvilke vi forventer den største vækst.

Specialiseringer

På ’Kommunikationsteknologier og Systemdesign’ kan du specialisere dig inden for en studielinje:

 • Højhastighedskommunikation
 • Visual kommunikation, kodning og signalbehandling
 • Mobil- /trådløs kommunikation og Internet of Things
 • Kommunikationssoftware og cybersikkerhed

Hvis du vælger en studielinje kommer linjen til at fremgå af dit eksamensbevis. Der er dog ikke noget krav om at vælge en linje. Læs mere om studielinjerne

Husk også, at der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Tag en snak med studielederen, hvis du gerne vil have konkrete forslag til kurser og til din studieplan.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

ICT sektoren er en af de teknologisk og økonomisk hurtigst ekspanderende i samfundet, så jobmulighederne er virkelig gode. Du kan evt. også vælge at læse videre og tage en ph.d. på for eksempel DTU.

Typiske arbejdsområder

Som færdig kandidat kan du blive ansat i virksomheder, hvor du skal designe og udvikle softwarekomponenter i kommunikationssystemer eller udføre analyser af ny informationsteknologi og økonomiske problemstillinger. Her er eksempler på typiske jobtyper og arbejdsområder:

 • Udviklingsingeniør: FPGA udvikling
 • Udviklingsingeniør: udvikling af software til kommunikationssystemer
 • Designingeniør: dimensionering og design af mobilkommunikationssystemer
 • Konsulent for teleoperatører

Jobmuligheder

Kandidater i Kommunikationsteknologier og Systemdesign får typisk beskæftigelse i den del af elektronikindustrien, der producerer transmissions- og måleudstyr til kommunikation – herunder ikke mindst mobilkommunikation og optisk kommunikation eller i den traditionelle telesektor hos fx tele-/ mobiloperatører.

Herudover får en stadig større andel beskæftigelse i den fremvoksende ’konvergensindustri’, der består af udbydere af nye informations- og kommunikationstjenester - herunder tv-operatører - samt i virksomheder, der har en intensiv anvendelse af traditionel telekommunikation eller de nævnte nye tjenester.

Eksempler på firmaer hvor vores dimittender er ansat:

 • GlobalConnect
 • NapaTech
 • Microsemi Semiconductors
 • Huawei
 • Zeuxion
 • Accenture

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studium eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes