Kunstig Intelligens og Data - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

90

Adgangskvotienter

Se adgangskvotienter fra sidste optag

Optagelsesområdenr.

15037

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Kunstig Intelligens og Data - bachelor

Kunstig intelligens (AI) kommer fuldstændig til at ændre den måde, mennesker bruger teknologi på, og vil give os helt nye muligheder for at forandre og forbedre vores verden. Vi kan f.eks. bruge kunstig intelligens til at udvikle nye lægemidler, revolutionere transport og skabe nye former for undervisning, der giver alle mulighed for livslang læring. Kunstig intelligens bliver en central del af vores fremtid, og som ingeniør med speciale i kunstig intelligens kommer du til at designe den fremtid.

Studerende tester kunstig intelligens

Nye muligheder for mennesker

Nu og i fremtiden bliver verden forandret af AI. Det er AI, der kan hjælpe os med at løse, hvordan vi kommunikerer, behandler sygdomme, sikrer den grønne omstilling og meget, meget mere. Vil du være med til at udvikle AI-løsninger, som gør en forskel, er bacheloruddannelsen Kunstig Intelligens og Data måske noget for dig.

AI, eller kunstig intelligens, er computermodeller, der tager beslutninger for mennesker – og i samspil med mennesker. Læser du Kunstig Intelligens og Data, lærer du at udvikle, træne og oplære de modeller, så de virker i virkeligheden. Derfor bliver du som studerende på Kunstig Intelligens og Data rigtig god til at programmere og tænke i computeres logik. Samtidig bliver du klogere på, hvordan mennesker tænker og interagerer.

Efter tre år på bacheloruddannelsen er du godt på vej til at finde de teknologiske løsninger, som verden venter på, og blive en del af en industri, der mangler ingeniører. For lige om lidt er det dig, der arbejder med AI. Dig, der er med til at skabe helt nye muligheder for mennesker.

Hvad lærer du?

Der findes ikke ét vigtigt samfundsområde, som AI ikke kommer til at forandre i fremtiden. Vælger du bacheloruddannelsen Kunstig Intelligens og Data, lærer du at designe den fremtid.

I løbet af tre år lærer du at udvikle nye AI-løsninger. Du opbygger et fagligt fundament inden for det teknologiske og naturvidenskabelige felt, der giver dig et stærkt udgangspunkt for at arbejde med AI.

Her lærer du om matematik, fysik, statistik, kognition og computer science. Sammen giver uddannelsens kurser dig forudsætninger for at arbejde systematisk med data og forstå de teknologiske værktøjer bag AI: machine learning og symbolsk kunstig intelligens.

Machine learning er en metode, som AI bruger til at lære, og som er sammensat af algoritmer, statistiske modeller og datasystemer. Symbolsk kunstig intelligens er – i modsætning til machine learning – et sæt logiske regler, der bliver implementeret i en teknologisk enhed. På Kunstig Intelligens og Data lærer du at arbejde med begge metoder.

Uddannelsen handler i høj grad om at dykke ned i, hvordan AI lærer, tager beslutninger og kommunikerer med mennesker.

Du bliver god til at sætte de rigtige læringsmål for dine computermodeller og til at gennemskue, hvilke informationer de skal bruge for at finde svarene.

Du lærer at programmere, skabe algoritmer og bygge mange forskellige modeller. Du får en stor forståelse for, hvad de forskellige modeller er gode til, og du arbejder systematisk med data, så du kan klæde modellerne på til at løse forskellige opgaver.

Samtidig bliver du klogere på, hvordan mennesker tænker og interagerer med teknologi. Sådan lærer du at skabe brugervenlig AI, der kan samarbejde med mennesker.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Kunstig Intelligens og Data tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

Det første år på uddannelsen opbygger du din grundviden om naturvidenskab, teknologi og AI.

Du har kurser i blandt andet matematik, statistik og fysik, og du bliver introduceret til programmering, intelligente systemer og machine learning.

Du afslutter første semester med et projekt, hvor du sammen med din gruppe bygger et intelligent system som en Rubiks cube eller et tetris-spil.

På andet studieår bygger du videre på din naturvidenskabelige viden med kurser i kemi og fysik, imens du bliver klogere på AI.

Du har kurser om kunstig intelligens, data, signaler og menneskelig kognition.

Samtidig lærer du om UX-design, som er AI designet med blik for brugeren, og om reinforcement learning, som er en metode til at træne software til at tage de mest optimale beslutninger.

Du har dine første valgfrie kurser og arbejder sammen med dine medstuderende på et større projekt.

Når du starter på tredje studieår, stiger din valgfrihed.

Året byder på kurser om sociale netværk, interdisciplinær bioengineering og symbolsk kunstig intelligens – og så er det ellers fyldt med valgfrie kurser.

Du kan enten sammensætte kurserne selv eller vælge et anbefalet studieforløb, der hjælper dig med at tilrettelægge kurserne i en bestemt retning. Kunstig Intelligens og Data tilbyder seks anbefalede studieforløb:

  • AI og Datavidenskab
  • AI og Kognition
  • AI Udvikler
  • AI og Sundhed
  • AI og Business
  • AI og Robotteknologi

På femte semester tager du valgfrie kurser enten på DTU eller på et andet universitet i Danmark eller udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med dit bachelorprojekt på sjette semester

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Kunstig Intelligens og Data ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
02402
Statistik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
02461
Introduktion til intelligente systemer
Campus Lyngby
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Januar: 02461 - Introduktion til intelligente systemer

Ugeskema for 2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
02105
Algoritmer og datastrukturer 1
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
02450
Introduktion til machine learning og data mining
Campus Lyngby
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Juni: 02445 - Projekt i statistisk evaluering for Kunstig intelligens og Data

Udlandssemester

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Undervisning på Kunstig Intelligens og Data

Vil du forstå AI i dybden? Og vil du øve dig på at skabe løsninger, der virker i virkeligheden? Så vil du sikkert kunne lide undervisningen på Kunstig Intelligens og Data. Her får du nemlig varieret undervisning af DTU’s skarpe forskere. Du suger viden til dig til forelæsningerne, og du prøver selv kræfter med teknologien, når du løser opgaver i samarbejde med dine medstuderende.

På både første, fjerde og sjette semester arbejder du sammen med en gruppe på et større projekt. Projekterne er din mulighed for at forvandle din viden til en konkret løsning.

Præcis hvilken løsning du og din gruppe vil lave, er selvfølgelig helt op til jer. Uanset hvad I vælger, øver I jer på samarbejde, idéudvikling og projektledelse – ligesom på arbejdsmarkedet.

Studieliv på Kunstig Intelligens og Data

På Kunstig Intelligens og Data får du hurtigt et tæt sammenhold med dine medstuderende. Fra start bliver du tildelt en studiegruppe, som på DTU hedder et ’kagehold’. Sammen kan I lave alt fra at læse til at tage en tur i sommerhus.

Udover dit kagehold lærer du andre studerende at kende til projektarbejde eller i studiecaféen, hvor dygtige hjælpelærere kan guide dig igennem opgaverne. Studiecaféen er arrangeret af S/M-KID, som er studierådet for uddannelsesretningerne’Softwareteknologi’, ’Matematik og Teknologi’ og ’Kunstig Intelligens og Data’. Sammen arrangerer de hyggelige og faglige arrangementer, imens de varetager de studerendes interesser – og har du lyst, er du helt sikkert velkommen.

Hverdagen på Kunstig Intelligens og Data foregår på DTU’s campus i Lyngby. Her finder du grupperum, bibliotek og undervisningslokaler i verdensklasse – og så får du adgang til alle de sociale muligheder, som også er en del af DTU. Du kan for eksempel bruge din fritid på brætspil, sejlads, klatring eller keramik.

Du kan dyrke fællesskabet til de mange traditionsfyldte fester og arrangementer. Har du lyst til at engagere dig i studenterpolitik, kan du melde dig ind i studenterorganisationen Polyteknisk Forening.

Uanset hvad der er det rigtige for dig, er her masser af muligheder for en studietid, du aldrig vil glemme.

Læs mere om studielivet på DTU

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelsen Kunstig Intelligens og Data er et stærkt udgangspunkt for dig, der vil arbejde med den nyeste teknologi.

Fremtidsmulighederne er mange, og derfor er det helt op til dig og dine interesser, hvad du vil bruge dit arbejdsliv på, når du efter din kandidatuddannelse er færdiguddannet civilingeniør.

BACHELOR + KANDIDAT = CIVILINGENIØR

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Kunstig Intelligens og Data, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør.

Med en bachelor i Kunstig Intelligens og Data har du muligehed for at blive optaget på disse kandidatretninger på DTU:

Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Kunstig Intelligens og Data kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Hvilke jobmuligheder har du?

Brænder du for sundhedsområdet, kan du få job i alverdens biotech-virksomheder og udvikle alt fra ny medicin hos Novo Nordisk til moderne høreapparater hos Oticon, eller du kan arbejde med dataløsninger på et hospital.

Vil du drive grøn forandring, kan du arbejde med nye klimaløsninger hos Vestas eller Ørsted.

Interesserer du for hele produktionsprocessen, kan du arbejde i virksomheder som Lego, Arla eller Carlsberg, og er du nysgerrig på finans, kan du for eksempel arbejde i Nordea, Danske Bank eller for et pensionsselskab.

Er du mere til kommunikation, kan du søge job hos alverdens sociale medier, og har du en forkærlighed for sprogmodeller, kan du arbejde med promt engineering i en start-up – eller du kan starte din egen. Du kan også arbejde med menneskers tillid til AI og datasikkerhed. Vil du være tæt på den nyeste forskning, kan du blive forsker på universitetet.

På tværs af brancher forandrer og forbedrer AI samfundet – og behovet for ingeniører med ekspertviden om kunstig intelligens vokser dag for dag. Derfor kan du som færdiguddannet arbejde med alt fra søgemaskiner til solceller, So-Me, sundhed og software.

Uanset hvilken retning du vælger, venter et arbejdsmarked, der mangler civilingeniører. Her er der brug for dine evner til at analysere og forstå komplicerede problemstillinger, nedbryde problemer og skabe de rigtige skræddersyede løsninger.

Med en uddannelse fra DTU venter en verden af jobmuligheder, hvor du kan gøre en forskel.