Kunstig Intelligens og Data

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

90

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15037

Studiestart

29. august 2022

Kunstig Intelligens og Data

Kunstig intelligens (AI) kommer fuldstændig til at ændre den måde, mennesker bruger teknologi på, og vil give os helt nye muligheder for at forandre og forbedre vores verden. F.eks. kan vi bruge kunstig intelligens til at udvikle nye lægemidler, revolutionere transport og skabe nye former for undervisning, der giver alle mulighed for livslang læring. Kunstig intelligens bliver en central del af vores alle sammens fremtid, og som ingeniør med speciale i kunstig intelligens kommer du til at designe den fremtid.

Hvad lærer du?

Med udgangspunkt i matematik, fysik, statistik, kognition og computer science lærer du at arbejde systematisk med data og AI-metoder, og du kommer til at beherske de mange værktøjer, som danner baggrund for moderne AI. 

Du får indblik i principperne bag lærende algoritmer, i hvordan computere lærer af data, tager beslutninger og kommunikerer med brugere – og du bliver i stand til at give computere evner, som er centrale for vores egen intelligens.

Studiet giver dig desuden indsigt i kognitiv psykologi og sociale mekanismer som baggrund for at designe og evaluere intelligente systemer, også i forhold til etik og privacy.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Kunstig Intelligens og Data tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde, og du kommer til at arbejde med konkrete cases sammen med danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens. 

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik. Du vil derudover lære at programmere i sproget Python og følge nogle studiespecifikke fag som ”Introduktion til intelligente systemer” og ”Kunstig intelligens og menneskelig kognition”. 

Det indledende kursus "Introduktion til intelligente systemer" afsluttes med et tre-ugers intensivt gruppeprojekt. Studenterne på første årgang arbejdede på projekter om bl.a.:  Fake news, genkendelse af ansigter og emotioner, måling af hjernebølger, farvelægning af sort-hvide billeder og AI-spil: Snake og 2048.

På dit 3. semester skal du både have fysik og grundlæggende kemi, men derudover vil du primært specialisere dig i den teknologi, der ligger til grund for kunstig intelligens, når du følger fag såsom ”Introduktion til machine learning".

Du skal på dit 4. semester have et større fagprojekt om kunstig intelligens og data, hvor du selv skal udføre et eksperimentelt eller teoretisk projekt.

På 4., 5. og 6. semester vil du desuden opleve, at dit kendskab til forskellige former for kunstig intelligens og data udvides, når du følger kurser som ”Aktiv machine learning og agency” og ”Introduktion til reinforcement learning og kontrol”.

Senest på 6. semester skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Kunstig Intelligens og Data:

 • AI og datavidenskab
 • AI og kognition
 • AI udvikler
 • AI og sundhed
 • AI og business
 • AI og robotteknologi

Læs mere om anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold.

 

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Kunstig Intelligens og Data ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester
 

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag

E1A

 

E3A

01005
Matematik 1

E5A

E2B

01017

Diskret Matematik

E4B

01005
Matematik 1

PausePausePausePausePause

E2A

02461
Introduktion til
intelligente systemer

E4A

01005
Matematik 1

 

E5B

E1B

02631
Introduktion til programmering
og databehandling

E3B

 

Januar: 02461 Introduktion til intelligente systemer

Ugeskema for 2. semester

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag

F1A
 

F3A

01005
Matematik 1

F5A

 

F2B

F4B

01005
Matematik 1

 

PausePausePausePausePause
F2A

F4A

01005
Matematik 1

F5B

02462
Signaler og data

F1B

02464
Kunstig intelligens og menneskelig kognition

F3B

 

Juni: 02403 Introduktion til matematisk statistik

Kurser

Kurserne på bacheloruddannelsen er fordelt på fire fagblokke.

Du har stor frihed til selv at sammensætte din uddannelse, men det er et krav, at du vælger kurser, så du opnår 45 ECTS-point inden for hver af de fire fagblokke.

Her kan du se, hvordan kurserne på Kunstig Intelligens og Data er fordelt på de fire fagblokke:

Naturvidenskabelige grundfag

Obligatoriske kurser:
 • 01005 Matematik 1
 • 02403 Introduktion til matematisk statistik
 • 02450 Introduktion til machine learning og data mining
 • 10022 Fysik 1
 • 26028 Grundlæggende kemi på engelsk
 • 26027 Grundlæggende kemi
 • 26000 Almen kemi

(Du skal kun vælge et af kemi kurserne)

Teknologiske linjefag

Obligatoriske kurser:

 • 01017 Diskret matematik
 • 02105 Algoritmer og datastrukturer 1
 • 02445 Projekt i statistisk evaluering af Kunstig intelligens og Data
 • 02462 Signaler og data
 • 02463 Aktiv machine learning og agency
 • 02464 Kunstig intelligens og menneskelig kognition
 • 02465 Introduktion til reinforcement learning og kontrol
 • 27020 Interdisciplinær bioengineering

Vælg mindst et af de følgende kurser:

 • 02182 Symbolsk kunstig intelligens
 • 02467 Social informatik
 • 02809 UX design prototypeudvikling

Projekter og almene fag

Obligatoriske kurser:

 • 02461 Introduktion til intelligente systemer
 • 02466 Fagprojekt - Bachelor i Kunstig Intelligens og Data
 • 02631 Introduktion til programmering og databehandling
 • 42610, 42611 Ingeniørfagets videnskabsteori
 • Bachelorprojekt

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Kunstig Intelligens og Data, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Kunstig Intelligens og Data.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Kunstig Intelligens og Data kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofilen for Kunstig Intelligens og Data.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med stor viden om kunstig intelligens og data. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med mange forskellige jobs. Eksempelvis kan du arbejde inden for medico- og medicinalindustri, produktion, bankverdenen, IT- og transportsektoren, og mange nye start-ups ansætter ingeniører med AI viden.

Uddannelsen i Kunstig Intelligens og Data er blevet til i samarbejde med danske virksomheder og brancher, der anvender AI, og som efterspørger de kompetencer, uddannelsen giver.

Hong Kong