Business Analytics - kandidat

Studielinjer

 • Predictive Analytics 
 • Prescriptive Analytics 
 • Analytics in Finance
 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Business Analytics - kandidat

Digitaliseringen vil de kommende årtier få en enorm indvirkning på både samfundet og virksomhedernes udvikling.

Business Analytics

Vær med til at skabe det nye digitale Denmark. Tag en kandidatuddannelse i Business Analytics. Der er behov for højt kvalificerede kandidater med en bred vifte af ingeniørmæssige kompetencer kombineret med en god forståelse for, hvordan data kan udnyttes til fordel for virksomheder og samfundet.

Uddannelsen i Business Analytics (BA) gør vores ingeniørstuderende parate til de funktioner og opgaver, hvor virksomheder arbejder med avancerede metoder inden for data science og store datamængder og processer til at løse forretningskritiske udfordringer. Vores kandidater bliver dermed i stand til at arbejde med data og samtidig omsætte data i relation til forretningsmæssige mål.

Marianne Knudsen, Head of Digital Commercial Offerings, Grundfos, ”Det er utrolig vigtigt, når man sidder i et spændingsfelt mellem it og forretning, at man kan tænke money making logic”.

Uddannelsens fokus

Kandidatuddannelsen i Business Analytics (BA) bygger på de fire kernekompetencer for området: statistik, datalogi (computer science), operationsanalyse (optimering) og management (business).

I løbet af studiet arbejder vi med kvantitative metoder f.eks. ”descriptive statistics”, forecasting, clustering, simulering og optimering, samt kvalitative metoder til at analysere, lede og implementere datadrevne projekter i virksomheden og i samfundet.

Specialiseringer

På Business Analytics er der stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du kan mere eller mindre vælge frit blandt et store udbud af tekniske specialiseringsfag eller følge en af de anbefalede specialiseringer:

 • Predictive Analytics
 • Prescriptive Analytics
 • Analytics in Finance

Læs mere om studielinjerne

Men husk at der er fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

En kandidatuddannelse i Business Analytics giv dig en bred vifte af ingeniørmæssige kompetencer kombineret med en god forståelse for, hvordan data kan udnyttes til fordel for virksomheder og samfundet. Med dette får du den unikke ingeniørprofil som mange virksomheder søger.

Citat Jesper G. Bøving, Vice President, Novo Nordisk, medlem af DTU’s Aftagerpanel, ”Novo Nordisk vil over de kommende 10 år skulle besætte ca. 6000 nye stillinger inden for R&D med tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige profiler”.

Jobmuligheder

Jobmuligheder for vores dimittender kan findes i erhvervslivet og universitetsverdenen – både i Danmark og i udlandet. I Danmark kan man bl.a. finde job i virksomheder som:

 • Danske Bank
 • Movia
 • Leo Pharma
 • Grundfos
 • Novo Nordisk
 • Hermes Traffic Intelligence
 • Copenhagen Optimization
 • DSB 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Studievejledning

I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om dit uddannelsesvalg og hvordan du søger optagelse på kandidatuddannelsen.

Spørg Studievejledningen

Elite på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes

Kandidatdag

Hvert forår inviterer DTU til kandidatdag. Her kan du snakke med undervisere og studerende og få hjælp til at vælge din kandidatretning.

Læs mere om Kandidatdag