Geofysik og Rumteknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

48

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15033

Studiestart

29. august 2022

Geofysik og Rumteknologi

Uddannelsesretningen Geofysik og Rumteknologi sætter fokus på observationer, der foretages fra satellitter, og omhandler design af satellitmissioner, opbygning af målesystemer samt analyse og fortolkning af data fra satellitter. Retningens indhold spænder bredt fra udforskning af Jordens indre over kortlægning og overvågning af Jordens klima og miljø til udforskning af solsystemet og universets tidligste udvikling efter Big Bang.

Geofysik og Rumteknologi

Hvad lærer du?

På retningen lærer du at designe og udvikle nye metoder og systemer til kortlægning af Jorden og dens magnet- og tyngdefelt, overvågning af f.eks. havstrømme, havis, gletsjere, biomasse, atmosfæren, vandkredsløb og Solens påvirkning af Jorden samt udforskning af exoplaneter, universets strukturer, sorte huller og neutronstjerner. 

Retningen kombinerer naturvidenskabelig viden med tværfaglige teknologiske kompetencer og giver på den måde en bred kompetenceprofil inden for målesystemer, databehandling og fysisk fortolkning. Du har på bachelor- og senere kandidatretningen mulighed for at fordybe dig yderligere inden for områderne:

 • Udforskning af rummet
 • Fast jords fysik
 • Jordobservation
 • Kortlægning og navigation
 • Rumfartssystemer

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Geofysik og Rumteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

På første del af uddannelsen lærer du om den teknologi, der bruges til at kortlægge og udforske jorden og rummet. Senere får du mulighed for at specialisere dig inden for det fagområde, der interesserer dig mest.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

På 1. semester skal du have et stort kursus, der hedder ” Ingeniørarbejde: Geofysik og rumteknologi”, der giver dig et indtryk af, hvordan det er at arbejde som ingeniør.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik, fysik og kemi.

På 3. semester skal du have et større fag om elektromagnetisme, hvor du vil få en mere dybdegående viden om elektromagnetiske felter i naturen og teknologien. Du vil desuden have et mindre fag om programmering, og ellers vil du fortsat have fag inden for matematik og fysik, dog mere specialiseret ift. dit studieområde.

På 4. semester vil du forsat udvide dit kendskab til fysikkens og matematikkens verden, når du skal have fag som ”Signaler i kontinuert og diskret tid” og ”Matematiske og numeriske metoder i rum- og geofysik”. Du skal desuden have et større fagprojekt om geofysik og rumteknologi, hvor du selv skal udføre et eksperimentelt eller teoretisk projekt. 

På tredje år vil du opleve en stor grad af valgfrihed. Alle fagene på 5. semester er således valgfrie, og der er derfor god mulighed for at studere i udlandet. Du skal dog være opmærksom på, at du senest på 6. semester skal tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Geofysik og Rumteknologi:

 • Målesystemer
 • Databehandling
 • Fysisk fortolkning

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

Bacheloruddannelsen i Geofysik og Rumteknologi er tilrettelagt, så du kan nemt indpasse et udlandsophold på 5. semester.

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold


Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Geofysik og Rumteknologi ser ud på første og andet semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

På 2. semester: 

BEMÆRK!! Onsdag følger man enten kursus 26000 Almen kemi eller kursus 26027 Grundlæggende kemi, og det er valgfrit hvilket kursus man vælger at følge.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
E1A
E5A
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
E5B
E3B
Ugeskema for 2. semester:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
F1A
F5A
F2B
 
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
F5B
F3B

Kursus 26027 kan erstattes med 26000 i skemagruppe F5B.

Kurser

Kurserne på bacheloruddannelsen er fordelt på fire fagblokke.

Du har stor frihed til selv at sammensætte din uddannelse, men det er et krav, at du vælger kurser, så du opnår 45 ECTS-point inden for hver af de fire fagblokke.

Her kan du se, hvordan kurserne på Geofysik og Rumteknologi er fordelt på de fire fagblokke:

Naturvidenskabelige grundfag

Obligatoriske kurser:
 • 01005 Matematik 1
 • 10033 Mekanik og fysisk modellering
 • 10034 Termodynamik og statistisk fysik
 • 26000 Almen kemi
 • 26027 Grundlæggende kemi
 • 26028 Grundlæggende kemi på engelsk
 • 01005, 01037, 01034 Matematik 2

(Du skal kun vælge et af kemi-kurserne)

Teknologiske linjefag

Obligatoriske kurser:

 • 30120 Astrofysik
 • 20131 Geo- og planetfysik I
 • 30160 Signaler i kontinuert og diskret tid
 • 31001 Elektriske kredsløb 1
 • 31400 Elektromagnetisme eller 10036 Elektromagnetisme for fysikere
Vælg mindst tre af de følgende kurser:
 • 27020 Interdisciplinær bioengineering
 • 30020 Elektronisk måling og instrumentering
 • 30142 Geo- og planetfysik II
 • 30150 Matematiske og numeriske metoder i den fase jords fysik
   

Projekter og almene fag

Obligatoriske kurser:

 • 02631, 02632, 02633 Introduktion til programmering og databehandling
 • 30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi
 • 30110 Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi
 • 42610, 42611 Ingeniørfagets videnskabsteori
 • Bachelorprojekt

Hvad kan du blive?

Kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi

Bacheloruddannelsen er udformet, så den danner basis for kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi.

Kompetencer inden for instrumentering, databehandling og fysisk modellering er afgørende for at kunne arbejde inden for de områder, som kandidatuddannelsen tilbyder.

Læs mere om sammenhængen mellem bachelor- og kandidatuddannelserne i Geofysik og Rumteknologi her.

Se kompetenceprofilen for Geofysik og Rumteknologi.

Hvilke andre kandidatuddannelser kan jeg læse?

Med en bachelorgrad i Geofysik og Rumteknologi får du også mulighed for at tage en række andre kandidatuddannelser på DTU:

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Geofysik og Rumteknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.