Geofysik og Rumteknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

48

Adgangskvotienter

Se adgangskvotienter fra sidste optag

Optagelsesområdenr.

15033

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Geofysik og Rumteknologi - bachelor

På Geofysik og Rumteknologi lærer du at designe satellitmissioner, opbygge målesystemer og analysere data fra satellitter - og du lærer at bruge din viden til at udforske Jordens indre, overvåge Jordens klima og miljø eller udforske solsystemet og universets tidligste udvikling.

Se video om Geofysik og Rumteknologi

Hvad lærer du?

Uddannelsesretningen Geofysik og Rumteknologi sætter fokus på de observationer, der foretages fra satellitter, og omhandler design af satellitmissioner, opbygning af målesystemer samt analyse og fortolkning af data fra satellitter.

Uddannelsen spænder bredt – fra udforskning af Jordens indre over kortlægning og overvågning af Jordens klima og miljø til udforskning af solsystemet og universets tidligste udvikling efter Big Bang.

På retningen lærer du at designe og udvikle nye metoder og systemer til modellering af Jorden og dens magnet- og tyngdefelt, overvågning af f.eks. havstrømme, havis, gletsjere, biomasse, atmosfæren, vandkredsløb, Solens påvirkning af Jorden samt udforskning af exoplaneter, universets strukturer, sorte huller og neutronstjerner.

Studerende på Geofysik og Rumteknologi
Hvordan er det at læse Geofysik og Rumteknologi? Hør de studerende fortælle om uddannelsen.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Geofysik og Rumteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

På første del af uddannelsen lærer du om den teknologi, der bruges til at kortlægge og udforske jorden og rummet. Senere får du mulighed for at specialisere dig inden for det fagområde, der interesserer dig mest.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik, fysik og kemi.

På 3. semester skal du have et større fag om elektromagnetisme, hvor du vil få en mere dybdegående viden om elektromagnetiske felter i naturen og teknologien. Du vil desuden have et mindre fag om programmering, og ellers vil du fortsat have fag inden for matematik og fysik, dog mere specialiseret ift. dit studieområde.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester

På 4. semester vil du forsat udvide dit kendskab til fysikkens og matematikkens verden, når du skal have fag som ”Signaler i kontinuert og diskret tid” og ”Matematiske og numeriske metoder i rum- og geofysik”. Du skal desuden have et større fagprojekt om geofysik og rumteknologi, hvor du selv skal udføre et eksperimentelt eller teoretisk projekt. 

På tredje år vil du opleve en stor grad af valgfrihed. Alle fagene på 5. semester er således valgfrie, og der er derfor god mulighed for at studere i udlandet. Du skal dog være opmærksom på, at du senest på 6. semester skal tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Geofysik og Rumteknologi:

  • Målesystemer
  • Databehandling
  • Fysisk fortolkning

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Geofysik og Rumteknologi ser ud på første og andet semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
30100
Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
10033
Mekanik og fysisk modellering
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
10033
Mekanik og fysisk modellering
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
10034
Termodynamik og statistisk fysik
Campus Lyngby
30120
Astrofysik
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Udlandssemester

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Hvad kan du blive?

Kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi

Bacheloruddannelsen er udformet, så den danner basis for kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi.

Kompetencer inden for instrumentering, databehandling og fysisk modellering er afgørende for at kunne arbejde inden for de områder, som kandidatuddannelsen tilbyder.

Se kompetenceprofilen for Geofysik og Rumteknologi.

Hvilke andre kandidatuddannelser kan jeg læse?

Med en bachelorgrad i Geofysik og Rumteknologi får du også mulighed for at tage en række andre kandidatuddannelser på DTU:

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Geofysik og Rumteknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.