Lys og Teknologi - kandidat

Studielinjer

  • Biofotonik og sensorer 
  • Lasere og lyskilder
  • Komponenter til optisk kommunikation
  • Fotoniske materialer og strukturer

Internationale specialiseringer

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Lys og Teknologi - kandidat

Lys spiller en afgørende rolle i udviklingen af fremtidens teknologier – fra moderne medicin til nye klimavenlige målemetoder. Med en kandidatuddannelse i Lys og Teknologi bliver du ekspert i tekniske applikationer af lys som laser, energisparende lyskilder og ultraviolet- og infrarødt lys, og du bliver klar til at bruge din lysforståelse til at udvikle løsninger. (Uddannelsesretningen hed tidligere Fotonik.)

Lys og Teknologi

Uddannelsesretningen Lys og Teknologi dækker over alle tekniske applikationer af lys over hele spektret fra det ultraviolette via det synlige lys til nært, moderat og fjernt infrarødt lys – fra lasere i CD-afspillere og udvikling af nye, energibesparende lyskilder til optiske integrerede lysledere og lyslederkabler.

Derudover spiller lys en stadig større rolle inden for biologi og medicin – fx i forbindelse med fødevarekontrol eller til medicinsk terapi; inden for målemetoder til effektivisering af vindmølleparker eller teknologier, der kan måle effektiviteten af forbrændingsprocesser eller kuldioxidindhold i atmosfæren.

Uddannelsens fokus

Kandidatuddannelsen i Lys og Teknologi rummer en bred vifte af kurser inden for bl.a. ’Grundlæggende fysik’ – for at vi kan forstå og beskrive lys og optiske fænomener, og ’Optiske materialer og strukturer’ – som fx anvendes til optisk signalbehandling.

Samtidig har uddannelsesretningen stor vægt på fremtidige anvendelser af optik og fotonik og er stærkt relateret til den nyeste forskning inden for optiske materialer og strukturer, lasere og lyskilder, bio-fotonik og sensorer samt komponenter til optisk kommunikation. Hertil kommer, at Lys og Teknologi har et særskilt kursuselement, der omhandler innovation.

På studiet lærer du derfor både de grundlæggende og fundamentale fysiske principper – som er nødvendige for at forstå lys – og du lærer, hvordan lysets forskellige egenskaber og muligheder kan anvendes i teknologiske løsninger af de udfordringer, verden kommer til at stå overfor i fremtiden. Det kunne fx være at kvantificere forbruget af kuldioxid, at effektivisere forbrændingsprocesser, at sikre fremtidens kommunikation mod terrorhandlinger, at måle kvaliteten af fødevarer, at foretage bedre medicinske indgreb samt at forstå og kontrollere sygdomme.

På Lys og Teknologi veksler undervisningen mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstudier. Derudover får du rig lejlighed til at gennemføre såvel teoretiske som eksperimentelle projekter. Disse kan evt. gennemføres i samarbejde med en ekstern, industriel partner.

Specialiseringer

I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig inden for de fire studielinjer:

  • Biofotonik og sensorer
  • Lasere og lyskilder
  • Komponenter til optisk kommunikation
  • Fotoniske materialer og strukturer

Men husk at studielinjerne ikke er obligatoriske og at der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU. 

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Lys og Teknologi er et omfattende forskningsområde i rivende udvikling, hvor der til stadighed fremkommer nye forskningsresultater, som ikke blot finder anvendelser i industrien, men også inden for fx sygehusvæsenet og sundhedssektoren.

Ingeniører med en specialiseret viden inden for fotonik, lys og teknologi er efterspurgte af både etablerede virksomheder samt af de mange nye virksomheder og spin-offs. En del af disse spin-offs udspringer fra DTU, så en uddannelse fra DTU er et godt udgangspunkt, hvis du ønsker at forfølge din drøm om selv at starte egen virksomhed.

Typiske arbejdsområder

Dit kommende arbejdsliv vil typisk indeholde forskning og udvikling, men kan også rumme jobfunktioner relateret til processtyring og optimering eller udvikling og optimering af avanceret teknologi, hvor fotonik enten er slutproduktet eller et avanceret redskab til fremstilling af andre slutprodukter.

Jobmuligheder

De mange både nuværende og fremtidige anvendelsesmuligheder af fotonik kræver tværfaglig viden. Det gælder eksempelvis når man skal forudsige syntetiserede materialers optiske egenskaber vha. avanceret matematik og fysik, optimere optiske målinger af biokemiske prøver eller skal fortolke det reflekterede optiske signal fra en forurenet atmosfære. På grund af de mangfoldige anvendelser af lys og teknologi spænder karrieremulighederne derfor meget bredt. 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes