Fysik og Teknologi (Fysik og Nanoteknologi) - kandidat

Studielinjer

 • Biofysik
 • Energifysik
 • Materialefysik
 • Nanosystemer
 • Faststofoptik
 • Kvanteteknologi

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Fysik og Teknologi - kandidat

Kandidatuddannelsen Fysik og Teknologi fokuserer på fysik som grundlaget for den moderne teknologi. (Uddannelsesretningen hed tidligere Fysik og Nanoteknologi.)

Fysik og Teknologi

Springet fra videnskabelig forskning til teknologisk gennembrud bliver stadig mindre. Inden for områder som nanoteknologi og bæredygtig energi er der derfor et voksende behov for ingeniører, der kan kombinere en stærk videnskabelig baggrund med solid ingeniørmæssig kunnen.

Uddannelsens fokus

Kandidatuddannelsen i Fysik og Teknologi dækker en bred vifte af teknologiske, teoretiske og eksperimentelle teknikker inden for moderne fysik.

Og anvendelserne dækker en bred vifte af emner – fx udvikling af nanostrukturerede materialer med skræddersyede elektriske, magnetiske, optiske, mekaniske og kemiske egenskaber; fabrikation og integration af nano-og mikrokomponenter i systemdesign; modellering af komplekse biologiske systemer; optisk databehandling og -transmission; samt hvordan man henter bæredygtig energi, lagre og omdanner det – fx brændselsceller og brintteknologi.

I løbet af studiet skal du gennemføre et eller flere eksperimentel projekter, hvor du typisk indgår i en forskningsgruppe på DTU. Det giver dig både grundlæggende, teoretiske kompetencer og erfaring med eksperimentalt arbejde.

Dit afsluttende specialeprojekt kan du enten udføre i samarbejde med en af vores forskningsgrupper eller med en af vores industrielle partnere – naturligvis under vejledning af en forsker fra DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Specialiseringer

På Fysik og Teknologi kan du specialisere dig inden for en studielinje:

 • Biofysik
 • Energifysik
 • Materialefysik
 • Nanosystemer
 • Faststofoptik
 • Kvanteteknologi

Læs mere om studielinjerne.

Men husk at der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen i fysik og teknologi fører ofte til forsknings- og udviklingsarbejde i både store, veletablerede virksomheder og helt nystartede innovationsvirksomheder. Som det fremgår af eksemplerne, er jobmulighederne meget varierede.

En meget stor andel af de færdige kandidater vælger at fortsætte med en forskeruddannelse i form af ph.d.-studier.

Typiske arbejdsområder

Avanceret fysik og de kompetencer man opnår under Fysik og Teknologi studiet bruges inden for en lang række områder – fx i energisektoren, softwareindustrien og konsulentbranchen. Færdiguddannede civilingeniører får ofte jobs, hvor dagligdagen er varieret, hvor de har mulighed for at sætte deres eget præg på arbejdsopgaverne, og hvor der ofte er mulighed for en del rejseaktivitet.

Jobmuligheder

Kandidater i Fysik og Teknologi bliver typisk ansat i forsknings- og udviklingsafdelinger i private og offentlige organisationer, såsom:

 • Haldor Topsøe, Foss, Novo Nordisk, Oticon, Grundfos, NIL Technology, Ticra, Sophion, Bioscience, Meggit, 3Shape, Teknologisk Institut.

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studium eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU.

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes