Mød de studerende på Geofysik og Rumteknologi

Overvejer du at læse på DTU? Så læs her om nuværende og tidligere studerendes oplevelser, erfaringer og indtryk af studiet, studiemiljøet, underviserne m.m.

Bjarke
Uddannelsen i Geofysik og Rumteknologi har den perfekte blanding mellem den teoretiske baggrund det kræves at navigere meget tværfagligt, sammen med metoder og anvendelser der er virkelig brugbare og tidssvarende til de problemstillinger man kommer til at arbejde med. På bacheloren møder man meget bred viden, som man bygger ovenpå i løbet af uddannelsen, og koblet sammen med den store valgfrihed på DTU, giver det muligheden for at både pege uddannelsen i den retning man selv brænder for, samtidig med at føle sig veludrustet til at takle relevante problemstillinger.

Den store valgfrihed koblet, sammen med gode obligatoriske kurser, gør at man er motiveret for læring gennem hele bacheloren, og bevarer muligheden i at fokusere i dét man selv brænder for, samtidig med at kunne sparre med sine medstuderende, samt støtte hinanden gennem uddannelsens forløb.

- Bjarke Nilsson
Nikolaj

Bacheloruddannelsen i Geofysik og Rumteknologi er en bred uddannelse, der giver et godt generelt overblik over elektroteknologi, datahåndtering og fysisk forståelse.

I løbet af store projekter på hvert år af bacheloren, får man muligheden for at dykke dybt ned i de emner, som man finder mest interessant.

Med en stor grad af valgfrihed har man også mulighed for at blive bedre til netop dét, man vil arbejde med fremover.

Alle disse ting gør det meget mere spændene at studere, og hjælper en med ikke at blive "træt" af uddannelse.

Udover det faglige møder man en masse nye rare medstuderende fra samme og andre årgange, der står klar til at hjælpe både socialt og fagligt.

- Nikolaj Bjerregaard Sillassen

Jonas

Studerende på DTU bliver, uanset linje, holdt til høje akademiske standarder, og bacheloruddannelsen i Geofysik og Rumteknologi er ingen undtagelse. Derfor vil det være en lettelse for de fleste studerende at føle de frie rammer, som uddannelsen trods niveauet foregår under. Ingen terninger er kastet på forhånd på Geofysik og Rumteknologi, og det står dig frit, for om du primært vil studere fundamental fysik eller tage en praktisk tilgang og gå direkte til teknologiske løsninger. Der er ligeledes både plads til den der arbejder bedst primært som selvstuderende, og den der ønsker masser af gruppearbejde og sparring - og alt derimellem.

Friheden gør, at uddannelsens rammer bliver en drivkraft i stedet for en hæmsko for de studerende, og derfor har det også bevirket, at jeg igennem årene kun er blevet mere motiveret og inspireret af at gå her.

- Jonas Thusgaard Elsborg

Anders

Geofysik og Rumteknologi er en interessant uddannelse, hvor man får prøvet kræfter med elektronik, geofysik og databehandling med engagerede og gode undervisere, der gør det sjovt at lære.

Med de forskellige projekter, der er gennem forløbet, er der også rig mulighed for at få en fornemmelse for hvilken del af uddannelsen, der specielt interessere dig. Og med de tilsvarende mange valgfag er der virkelig en god mulighed for at skræddersy sit studie, til hvad man netop har lyst til.

Gennem projekter og undervisning kommer man nemt i kontakt med forskerne og kommer til at høre om/hjælpe med til interessant forskning og projekter.

- Anders Slotsbo

David

Som mange andre studenter var jeg i tvivl om, hvilken uddannelse jeg skulle vælge efter gymnasiet. Der var mange ting, der lød sjove, men hvordan kunne man garantere, at det ville blive ved med at være sjovt? Da slog det mig, at det aldrig kunne blive kedeligt, hvis det havde noget med rummet at gøre. Hvordan skulle det kunne det? Der er jo stadigvæk så meget, vi ikke ved, og det er altid en stor bedrift at sende noget derop.

I løbet af min studietid er der ikke noget, der har fået mig til at tro, at jeg har valgt forkert. Tværtimod har jeg fundet ud af, at der er ting, jeg slet ikke vidste var spændende. Det er en fryd hver dag, at skulle beskæftige sig med geofysik og rumteknologi.

- David Lykke Ivens

Frederik

Geofysik og Rumteknologi-bacheloruddannelsen giver de studerende en omfattende forståelse af, hvordan man observerer, måler og analyserer Jorden og rummet.

Det giver den studerende et solidt fundament i de videnskaber og discipliner, der er nødvendige for at forfølge mere specialiserede felter på kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi.

Alt dette opnås ved at arbejde med de nyeste tilgængelige data, en direkte kommunikationsvej med underviserne og forskerne, samt et blomstrende og motiverende socialt miljø på uddannelsen.

- Frederik Gaarde

Eigil

Som led i mit bachelorprojekt om modellering af hurtige ændringer i Jordens magnetfelt skal jeg bygge nogle værktøjer i Python fra bunden, og ved hjælp af ny data fra Swarm-satellitterne og en ny metode, undersøge om en tidligere konklusion stadig holder. Min vejleder har tilbudt mig at deltage i møder om indføring af Python i hans afdeling. Det er meget motiverende at føle, at jeg kan bidrage med noget meget konkret og bliver en del af rigtig forskning.

- Eigil Yuichi Hyldgaard Lippert

Naja

Uddannelsen har samlet mine interesser for fysik og universet på en udfordrende og spændende måde. Den giver mulighed for at følge sine egne specifikke interesser gennem stor valgfrihed, samtidig med at man får det grundlæggende overblik. Fra dag ét følte jeg mig velkommen på uddannelsen og underviserne er engagerede og spreder motivation for at studere i det daglige liv.

- Naja Nørgaard Nielsen

Selina

Studiet er på et højt akademisk niveau og man bliver stillet over for en masse sjove, men også hårde udfordringer. Det er et krævende og meget givende studie. Undervisningen er meget inspirerende. At det blandt andet er folk fra branchen, der underviser, giver en blod på tanden. I tillæg, har de alle et meget højt niveau, og er rigtig dygtige til at udfordre på forskellige punkter.

- Selina Howalt Owe

Anders

Jeg er rimelig vild med den fordeling af kurser inden for elektroteknologi, fysik og databehandling, som vi har på Geofysik og Rumteknologi-uddannelsen. Derudover giver projekterne på 1., 4. og 6. semester en god mulighed for at komme tæt på og arbejde med virkelige problemer, samt at få et indblik i hvilket spændende arbejde de ansatte på DTU Space går og laver.

- Anders Sonesson

Camilla

Geofysik og Rumteknologi har en fantastisk åben-dør-politik og et uformelt forhold mellem forelæser og studerende. Hvis du har en god idé eller har vanskeligheder i et fag, kan du altid banke på og få gode råd og vejledning. Derudover er der en virkelig god kontakt både indbyrdes og på tværs af årgangene, hvilket kan give en kæmpe motivation til at klø på og knokle videre, hvis integralerne driller.

- Camilla Marie Nyborg

Benjamin

Geofysik og Rumteknologi er spændende, fordi man prøver kræfter med flere områder inden for industrien og har mulighed for gøre sin uddannelse unik.

Der er altså ikke kun én generel måde at uddanne sig på - der er også din måde!

- Benjamin Pinjo le Fevre Hansen

Tobias

For mig har en god kombination af vejledning, undervisning og frihed til at bestemme selv været nøglen til, at det er spændende at studere.

Jeg har fået muligheden for både at arbejde med praktiske data i projekter og at generere projekter, som kan bruges til andet end fiktion.

Jeg er meget positivt overrasket over den indflydelse, som DTU har givet os på vores uddannelse. Jeg tror, at dette er en af grundene til,at undervisningen og faciliteterne, har så høj kvalitet.

Undervisere, forskere og medstuderende er utroligt hjælpsomme og interesserede, selvom det ikke nødvendigvis er noget, som kommer dem selv til fordel.

Denne kombination af støtte og gode faciliteter, gør studiemiljøet behagelidt og giver et godt flow i indlæringen og i det sociale liv.

- Tobias Bjerg

Andreas Ipsen

Det fede ved Geofysik og Rumteknologi er, at studiet kommer så bredt rundt - lige fra databehandling og elektronik til astrofysik og termodynamik. Det giver et solidt grundlag for at blive ingeniør.

Endnu federe er det dog, at man samtidig får så stor valgfrihed. Der er rig mulighed for at tage fede kurser inden for lige præcis dét man brænder for.

Studiemiljøet på Geofysik og Rumteknologi er virkelig godt, fordi studerende og ansatte samarbejder om det gennem studienævn, følgegrupper m.v. Netop derfor har vi også så mange spændende arrangementer, såsom observationsaftener, livestream af raketopsendelser m.m.

Samtidig har vi også nogle af de bedste lokaler til studie og sociale aktiviteter. Og så er det selvfølgelig bare fedt at være kendt som “spacer” overalt på DTU.

- Andreas Ipsen

Mira

Først og fremmest er Geofysik og Rumteknologi på nogle måder overhovedet ikke det man forventede. Man starter med at bliver kastet ud i mekanik, ingeniørarbejde og det næsten al overskyggende Mat 1.

Første semester er fyldt med gode fester, bedre venner, men også et stort arbejdspres. DTU er heldigvis rigtig god til at formidle budskabet; vi hjælper hinanden. Dette budskab finder man både under ugens test i Mat 1 eller også når man bare mangler en af drikke en cola, øl eller noget helt tredje med.

Geofysik og Rumteknologi giver utroligt mange muligheder, men med de mange muligheder følger der også mange valg; selvom jeg er på 4. semester er jeg stadigvæk ikke helt sikker på kandidaten endnu, men heldigvis får man en chance til afprøve rigtigt meget. På Geofysik og Rumteknologi kan du både arbejde med elektriske kredsløb, måle jordens magnetfelt eller nørde helt igennem med fysik.

- Mira Backes

Louise

Én af de ting der gør studiet fedt, er at man bliver taget seriøst og får lov til at være med helt fremme, hvor de spændende ting sker. Allerede på bacheloruddannelsen har jeg, i forbindelse med mit fagprojekt, oplevet, at jeg i samarbejde med min vejleder opdagede en ny røntgenkilde i Mælkevejens centrum, og fik lov at blive skrevet som medforfatter på den korte artikel, der kom ud af det.

- Louise Vandbæk Kroer

Ricard

Der bliver taget godt hånd om de studerende både socialt og fagligt. Observationsaften i astrofysik, Space Day med deltagelse af rumvirksomheder fra dansk industri, filmhygge og tonsvis af fester (som man skal være god til at sige fra over for) er alle med til at skabe et netværk omkring uddannelsen. 

- Ricard Grove

Mick

På Geofysik og Rumteknologi prøver man kræfter med nogle af nutidens store udfordringer og spørgsmål. Der er på retningen helt unikke muligheder for at arbejde med den nyeste viden og teknologi, imens man bliver både vejledt og undervist af forskere blandt verdenseliten. Det syntes jeg er helt fantastisk!

- Mick Emil Kolster

Esben

Gode undervisere og spændende emner har medført, at jeg har ønsket at komme tilbage til DTU hver dag nærmest. Det sværeste var i starten. Alt er nyt, men her har DTU metoder til at hjælpe en på vej, bl.a. at man bliver sat sammen med andre studerende. Indtil nu var første og anden semester nok de sværeste, for man skal vænne sig til universitetsniveau fra gymnasieniveau, men ellers har det været lettere, da interesse og erfaring stiger med niveauet.

Noget af det bedste er, at man starter med at designe ting. Jeg skulle sammen med 4 andre + vejleder bygge en Helmholtz-spole. Men geofysik, astrofysik og planetfysik har også været spændende. Man skal dog vide, at der er ikke så meget astrofysik under forløbet, mere geofysik, men faktisk har geofysikken vist sig at være mere interessant for mig end astrofysik.

Det er ikke et let studieforløb, men lægges der vilje i det og har man interesse inden for astro- eller geofysik, er det en ret god linje på et rigtig godt universitet.

- Esben Drenck

Simon

Geofysik og Rumteknologi er en enestående uddannelse på et enestående universitet. Relevante fysik-, matematik- og videre ingeniør kundskaber ligger alle i diverse obligatoriske kurser, og sammen med valgfriheden for yderligere kurser og projekter, så kan man forme sig selv i lyset af fremtiden. Igennem studiet finder man ud af hvilke specielle fagområder der har ekstra interesse, som man lærer mere og mere om de forskellige områder.

Verden er stor og fantastisk, og derfor har vi brug for folk med viden indenfor geofysik og rumteknologi, og som man følger uddannelsen, så bliver forståelsen for dette kun forstærket. Uddannelsen har vist mig, at der er flere interesseområder end man kunne forestille sig - og hvis man har nogen specielle interesser, så er det nemt på DTU at komme i kontakt med eksperter, hvilket er med til at skabe et rart og godt studiemiljø mellem student og universitet.

- Simon Vanggaard Ørum


Anne

Som studerende på GeoRum får jeg indsigt både i grundlæggende fysisk forståelse og moderne teknologisk udvikling.

Vi har mulighed for at lave mange projekter, hvor vi arbejder med aktuelle problemstillinger fra den virkelige verden – det er rigtig motiverende.

Og underviserne inddrager ofte deres egne projekter i undervisningen, og det er inspirerende at høre om de mange forskellige muligheder uddannelsen åbner for.

Studiemiljøet på Geofysik og Rumteknologi bærer præg af at man bliver taget seriøst som studerende, ikke kun af sine medstuderende men i høj grad også af undervisere og ansatte på instituttet.

- Anne Noer Kolborg