Byggeteknologi - bachelor

NIVEAUKRAV

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

STUDIEPLADSER

60

OPTAGELSESOMRÅDENR.

15015

STUDIESTART

28. august 2023

ADGANGSKVOTIENTER

Byggeteknologi - bachelor

Som byggeteknolog designer og bygger du fremtidens bæredygtige verden. Du deltager i tværfaglige, internationale projekter i samarbejde med mennesker fra mange kulturer. Du oplever mange spændende og udfordrende opgaver og gør en stor forskel for verden. Du bliver en af de ingeniører, der udvikler og bygger de nyeste banebrydende konstruktioner. Du kan også udvikle innovative, nye byggematerialer, som reducerer energiforbruget og CO2-udledningen. Du arbejder på et fagligt højt niveau med design og opførelse af fremtidens boliger, byer og broer, og du har mulighed for at udvikle nye løsninger på verdens problemer, mens du selv får en stor afveksling og personlig udvikling igennem dit arbejde.

Se video om Byggeteknologi

Hvad lærer du?

Du lærer det, der skal til, for at skabe de nye løsninger, sikre bæredygtigheden og funktionaliteten. Du lærer tekniskvidenskabelige metoder, som kombineres med sund fornuft og logik – og du kan senere vælge imellem flere forskellige kandidatretninger på DTU, som giver dig en stor faglig viden og gode muligheder for specialisering.

Du kombinerer naturvidenskabelig viden med en solid viden om byggeri, konstruktioner og materialer, energi, indeklima, strømning, digitale modeller og optimering og kan koble teori og virkelighed i eksperimentelt arbejde i nogle af vores mange laboratorier.

Du har stor frihed til at sammensætte dit studie og skabe din egen specialisering.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Byggeteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

Studiet rummer stor faglig bredde, og gennem din studietid du kommer til at have både forelæsninger, øvelser, projekter og gruppearbejde. Du får også mulighed for at specialisere dig, inden for det fagområde, som interesserer dig mest.

Studiet rummer en afvekslende blanding af forelæsninger, øvelser, eksperimenter, projekter, tests og gruppearbejde, alt med en individuel bedømmelse. Dine valg af kurser og specialiseringer påvirker blandingen af disse ting, da undervisningen kommer an på emnet.

Du får et studie med faglig bredde og stor mulighed for specialisering i et eller flere favoritområder i kombination med en seriøs netværksopbygning og et godt socialt sammenhold.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde, laboratoriearbejde samt tegnings- og modelleringsprogrammer. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik, bygningsmekanik og byggeteknik.

Du skal desuden have tre fag på hver fem point, hvor du selv har mulighed for at vælge, hvilken retning du vil gå inden for bygningsdesign. Flere af disse mindre fag handler om forskellige materialers egenskaber og opførsel under kemiske, termiske og mekaniske påvirkninger.

På andet og tredje år har du stor valgfrihed. Her kan du selv vælge de fleste af dine fag og specialisere dig inden for et felt.

Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, og andre er valgfrie kurser. Dog skal du have nogle grundlæggende naturvidenskabelige fag samtidig med, at der på fjerde semester ligger et obligatorisk fagprojekt, som er en større projektopgave.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Anbefalede studieforløb

For at guide dig, når du skal vælge kurser, har vi udarbejdet nogle anbefalede studieforløb med forslag til, hvilke valgfri kurser du kan tage for at tone din uddannelse i en bestemt retning.

Anbefalede studieforløb på Byggeteknologi:

  • Bygningskonstruktioner og -materialer
  • Anlægskonstruktioner
  • Bygningsenergi og -installationer

Læs mere om de anbefalede studieforløb.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Byggeteknologi ser ud på første og andet semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb. 

På første semester følger du kurserne "Matematik 1" og "Bygningsmekanik". Begge disse kurser løber over to semestre og afsluttes i 2. semester.

Kurset "Ingeniørarbejde" omfatter tegning, CAD og bygningsenergi og introducerer til arbejdet med ingeniørmæssige problemstillinger inden for dit faglige område: Hvad er det egentlig, en ingeniør laver? Og hvordan angribes en ingeniøropgave?

I januar er der i 3-ugers perioden et kursus i byggeteknik.

På andet semester ligger anden del af kurserne "Matematik 1" og "Bygningsmekanik".

Herudover skal du vælge et antal faglige kurser. Vi anbefaler, at du tager "Indledende programmering i Matlab".

Du skal også vælge to 5 point kurser, og vi anbefaler, at du vælger blandt disse kurser: "Termisk bygningsfysik", "Materialefysik for bygningsingeniører", "Bygningsmaterialer - anvendelse og forsøg" samt "Byplanlægning".

Ugeskema, de første to semestre

Se mere på www.dtu.dk 

Ugeskema på 1 semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41903
Introduktion til Byggeteknologi
Campus Lyngby
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41925
Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM)
Campus Lyngby
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41903
Introduktion til Byggeteknologi
Campus Lyngby
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Ugeskema på 2 semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12603
Materialefysik for bygningsingeniører
Campus Lyngby
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
41203
Bygningsmekanik
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Hvad kan du blive?

Du får mange jobmuligheder globalt, f.eks. i rådgivende ingeniørfirmaer, i entreprenørvirksomheder, i offentlige stillinger, eller i livet som selvstændig. Du kan også fortsætte med at dygtiggøre dig inden for udvikling, forskning og innovation på et universitet eller ude i erhvervslivet. Du har en uddannelse med maksimal fleksibilitet og masser af muligheder for at ændre kurs igennem dit studie og din karriere

Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Byggeteknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Byggeteknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofil for Byggeteknologi

Hvor kan jeg få job?

Med en civilingeniøruddannelse fra DTU har du mange jobmuligheder i Danmark og ude i verdenen. Du kan eksempelvis blive en af de ingeniører, der udvikler og bygger banebrydende nye konstruktioner og spændende nye materialer, som reducerer energiforbruget og brugen af fossilt brændsel, eller optimerer transportsystemerne og hjælper til at løse verdenens problemer og bygge en ny verden op.

Du kommer til at arbejde på et teknisk højt niveau med planlægning og opførelse af fremtidens byggerier, energiforsyninger og infrastruktur. Du er med til at designe fremtidens byggerier, hvor dit bidrag får stor værdi.

Du kan få arbejde i et rådgivende ingeniørfirma, hos en entreprenørvirksomhed, hos en producent eller i en forvaltning eller mange andre steder. Du kan også fortsætte med at dygtiggøre dig inden for udvikling, forskning og innovation på et universitet eller i industrien.