Computer Engineering - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

30

Optagelsesområdenr.

15100 

Studiestart

29.-30. august
Læs mere om studiestart

Computer Engineering - bachelor

Samfundet har brug for ingeniører med dyb forståelse for den computervidenskab, der danner udgangspunktet for mange af fremtidens bærende teknologier. Læser du en bachelor i Computer Engineering, bliver du klædt på til at forstå konstruktionen af digitale computersystemer, og du får friheden til at specialisere dig inden for det emne, som du finder særligt interessant. På den måde bliver du klar til et arbejdsliv som eftertragtet computeringeniør, der kan drive den digitale udvikling og skabe smartere og mere bæredygtige løsninger.

Computer Engineering

Hvad lærer du?

Vælger du at læse Computer Engineering, opbygger du en dyb computerforståelse gennem en blanding af digital teori og hands-on-programmering.

I løbet af studiet bliver du klogere på opbygningen af digitale computersystemer, og du lærer at analysere og designe deres software- og hardwarestrukturer.

Du opnår en grundlæggende ingeniørfaglig viden inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt, og så går du i dybden med elektronik, programmering og computerarkitektur.

Du lærer at designe softwaresystemer og digitale kredsløb, og samtidig forstår du principperne bag alt fra analoge kredsløb til de nyeste chipteknologier.

Sådan er studiet bygget op

Bacheloruddannelsen i Computer Engineering varer tre år. Et studieår består af to semestre.

I starten af din studietid har du obligatoriske kurser inden for matematik og fysik, men du kommer også hurtigt i gang med at fordybe dig inden for det computertekniske felt med kurser i blandt andet elektronik og programmering.

På 4. semester bliver du introduceret for uddannelses tre specialiseringer, og efterfølgende vælger du den specialisering, som du vil dyrke under resten af din bacheloruddannelse.

Under hele uddannelsen deltager du i forskellige projekter, hvor du sammen med dine medstuderende skaber konkrete løsninger på virkelige problemer, og på 6. semester afslutter du din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt – gerne i samarbejde med en virksomhed.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser. 

Du får en introduktion til studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde, og du lærer at evaluere og formidle dit arbejde. Du bliver præsenteret for dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår lærer du at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

I løbet af det første år har du grundlæggende kurser i matematik og fysik. Samtidig fordyber du dig i computertekniske felt og tager kurser om programmering, elektronik og software.

På studiets andet år dykker du længere ned i hardwaredesign og softwareudvikling, og du tager et kursus om computerarkitektur, hvor du lærer om sammenhængen mellem hardware og software.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester.

Dit tredje år tager du valgfrie kurser enten på DTU eller på et universitet i udlandet. På 6. semester laver du dit bachelorprojekt – gerne i samarbejde med en virksomhed.

På Computer Engineering har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. Et anbefalet studieforløb består af kurser, som giver dig en særlig specialisering. Du kan vælge at specialisere dig inden for: 

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Computer Engineering ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 13-ugers perioden af 1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
E1A, E2
 
02100
Indledende programmering og softwareteknologi
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
02100
Indledende programmering og softwareteknologi
Campus Lyngby
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Efterfølges af 02112 Programmering af indlejrede systemer som januarkursus. 

Efterfølges af 02112 Programmering af indlejrede systemer som januarkursus. 

 

Ugeskema for 13-ugers perioden af 2. semester (eksempel)

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
02105
Algoritmer og datastrukturer 1
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
02139
Digital Elektronik 2
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Efterfølges af 02113 Projekt i design af digitale systemer som junikursus.

Udlandssemester

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Efter 3 år er du færdig som bachelor i Computer Engineering. Herefter vælger de fleste at læse en kandidat, som færdiguddanner dem til civilingeniør. Computer Engineering giver adgang til flere af DTU’s kandidatretninger.

Hvor kan jeg få job?

Hvordan din karriere bliver, afhænger i høj grad af, hvilken kandidatretning du vælger efter din bachelor. Med en bachelor i Computer Engineering kan du nemlig komme ind på flere kandidatuddannelser på DTU og andre universiteter.

Når du er færdiguddannet som kandidat kan du for eksempel designe chips, arbejde med halvledere eller indlejrede systemer, rådgive om informationsteknologi eller udvikle computersystemer til brug i blandt andet høreapparater, lydbehandlingsenheder og industrielt udstyr.

Du kan arbejde i virksomheder som Oticon, Grundfos, Mærsk og Novo Nordisk, eller du kan vælge vejen som selvstændig.