Data Science og Management - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik C eller Geovidenskab A
Samfundsfag B, eller både
International økonomi B og
virksomhedsøkonomi B
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

30

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15080

Studiestart

28. august 2023

Data Science og Management - bachelor

(Uddannelsen hed tidligere Strategisk Analyse og Systemdesign) Den vestlige verden vil de næste årtier opleve store forandringer. Globale udfordringer med energi, økonomi, sikkerhed, infrastruktur, klima, sundhed og fødevarer vil få stor betydning for vores samfund – både nationalt og internationalt. Problemstillingerne er meget komplekse, og enorme mængder information og data skal analyseres for at forstå, planlægge og prioritere de mulige løsninger. Som ingeniør i Data Science og Management får du den specialviden inden for både teknologi, økonomi og ledelse, der er nødvendig for at arbejde med big data og bidrage til at finde de bedste løsninger på fremtidens komplekse problemstillinger.

Data Science og Management

Hvad lærer du?

Undervejs i uddannelsen kommer du til at arbejde med virkelighedens udfordringer i cases fra virksomheder og organisationer.Data Science og Management er primært en blanding af forskellige matematiske kurser, der gør dig i stand til at behandle store mængder data, samt kurser i beslutningsstøtte og ledelse, der gør dig klar til at sætte din viden aktivt i spil i virksomheder og organisationer.

Med andre ord får du en kombination af teknisknaturvidenskabelige, forretningsmæssige og samfundsmæssige kompetencer, der lærer dig at planlægge og optimere processer og produktion.

Sådan giver studiet dig en unik og eftertragtet profil, så du kan bidrage til at sikre, at nye teknologiske løsninger både bliver en god forretning og er til gavn for samfundet.

Undervejs i uddannelsen arbejder du med virkelighedens udfordringer i cases fra virksomheder og organisationer.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Data Science og Management tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

I løbet af studiet kommer du til at arbejde med blandt andet beslutningsstøtte, teknisk økonomi, matematik, operationsanalyse samt supply chain management. 

Når du kommer lidt længere i studiet har du mulighed for at specialisere dig inden for det fagområde, der interesserer dig mest.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud, afhængig af hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til forskellige studieteknikker og projektarbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik og programmering, men du skal også have mere studiespecifikke fag såsom ”Introduktion til operations og supply chain management”, ”Databasesystemer” og ”Introduktion til operationsanalyse”.

På 3. semester skal du fortsat have fag inden for matematik, fysik, kemi og bioengineering, og derudover skal du også have faget ”Machine Learning og data mining”, hvor du bl.a. vil lære at bruge programmering som redskab til dataanalyser. 

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester.

På 4. semester skal du have et større fagprojekt om Data Science og Management, hvor du vil få mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt felt inden for uddannelsens rammer. Derudover skal du have faget ”Ingeniørarbejde 2”, der bygger videre på udfordringerne, som blev opstillet i Ingeniørarbejde 1.

På dit andet og tredje år kan du desuden selv vælge flere af dine fag og på den måde tilpasse din uddannelse efter dine interesser. Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, andre er valgfrie kurser. 

Senest på 6. semester skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Data Science og Management:

  • Complex technological systems
  • Decision support in engineering
  • Data Science and Data Analysis
  • Strategy, innovation and management

Læs mere om anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Data Science og Management ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester (anbefalet studieforløb)

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
42587
Introduktion til Operations og Supply Chain Management
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
42580
Ingeniørarbejde - Data Science og Management
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kursus i Bæredygtighed tages i 3 ugers perioden i januar.

Ugeskema for 2. semester (anbefalet studieforløb)

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
10054
Modelfysik
Campus Lyngby
02170
Databasesystemer
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kursus 02403 - Introduktion til matematisk statistik tages i 3 ugers perioden i juni.

Alternativt kan kombinationen 01004+02402 vælges istedet for 01002+02403. Så kan evt tages valgfag i juni.

Kursus i Projektledelse kan tages i 3 ugers perioden i august.

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Data Science og Management, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør.

Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Data Science og Management.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

Se kompetenceprofil for Data Science og Management.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør, og du vil f.eks. kunne få job  i store planlægningsvirksomheder, i rådgiverbranchen og i strategienheder eller i offentlige myndigheder. Du vil være med, hvor beslutningerne træffes, og du vil komme til at arbejde med planlægning, strategi og beslutninger relateret til kundernes, samfundets og brugernes ønsker og behov.