Data Science og Management

Niveaukrav

Matematik A
Fysik C eller Geovidenskab A
Samfundsfag B, eller både
International økonomi B og
virksomhedsøkonomi B
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

36

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15080

Studiestart

29. august 2022

Data Science og Management

(Uddannelsen hed tidligere Strategisk Analyse og Systemdesign) I den vestlige verden vil vi i de næste årtier opleve store forandringer. Globale udfordringer som energi, økonomi, sikkerhed, infrastruktur, klima, sundhed og fødevarer vil få stor betydning for vores samfund – både nationalt og internationalt. Problemstillingerne er meget komplekse, og enorme mængder information og data skal analyseres for at forstå, planlægge og prioritere de mulige løsninger. Som ingeniør i data science og management får du den specialviden inden for både teknologi, økonomi og ledelse, der er nødvendig for at kunne arbejde med big data og bidrage til at finde de bedste løsninger på de komplekse problemstillinger.

Data Science og Management

Hvad lærer du?

Data Science og Management er primært en blanding af forskellige matematiske kurser, der gør dig i stand til at behandle store mængder data, samt kurser i beslutningsstøtte og ledelse, der gør dig i stand til at sætte din viden aktivt i spil i virksomheder og organisationer. 

Med andre ord får du en kombination af teknisk-naturvidenskabelige, forretningsmæssige og samfundsmæssige kompetencer, der gør dig i stand til at planlægge og optimere processer og produktion. 

Studiet giver dig dermed en unik og eftertragtet profil, da du kan bidrage til at sikre, at nye teknologiske løsninger både kan blive en god forretning og være til gavn for samfundet. 

Undervejs i uddannelsen kommer du til at arbejde med virkelighedens udfordringer i cases fra virksomheder og organisationer.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Data Science og Management tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

I løbet af studiet kommer du til at arbejde med blandt andet beslutningsstøtte, teknisk økonomi, matematik, operationsanalyse samt supply chain management. 

Når du kommer lidt længere i studiet har du mulighed for at specialisere dig inden for det fagområde, der interesserer dig mest.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud, afhængig af hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til forskellige studieteknikker og projektarbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

På 1. semester skal du have et kursus, der hedder ”Ingeniørarbejde 1”, der giver dig et indtryk af, hvordan det er at arbejde som ingeniør og hvilke udfordringer man møder.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik og programmering, men du skal også have mere studiespecifikke fag såsom ”Introduktion til operations og supply chain management”, ”Databasesystemer” og ”Introduktion til operationsanalyse”.

På 3. semester skal du fortsat have fag inden for matematik, fysik, kemi og bioengineering, og derudover skal du også have faget ”Machine Learning og data mining”, hvor du bl.a. vil lære at bruge programmering som redskab til dataanalyser. 

På 4. semester skal du have et større fagprojekt om Data Science og Management, hvor du vil få mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt felt inden for uddannelsens rammer. Derudover skal du have faget ”Ingeniørarbejde 2”, der bygger videre på udfordringerne, som blev opstillet i Ingeniørarbejde 1.

På dit andet og tredje år kan du desuden selv vælge flere af dine fag og på den måde tilpasse din uddannelse efter dine interesser. Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, andre er valgfrie kurser. 

Senest på 6. semester skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Data Science og Management:

 • Complex technological systems
 • Decision support in engineering
 • Data Science and Data Analysis
 • Strategy, innovation and management

Læs mere om anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

Som studerende på Data Science og Management har du gode muligheder for at tage på et udlandsophold i løbet af din uddannelse. 

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold.

 

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Data Science og Management ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester (anbefalet studieforløb)

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
42587
Introduktion til Operations og Supply Chain Management
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
 
01017
Diskret matematik
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
42580
Ingeniørarbejde - Data Science og Management
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kursus 02633 tages i 3 ugers perioden i januar.

Ugeskema for 2. semester (anbefalet studieforløb)

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
26027
Grundlæggende kemi
Campus Lyngby
02170
Databasesystemer
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
42101
Introduktion til operationsanalyse
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kursus 02403 tages i 3 ugers perioden i juni (alternativt 02402 i E3A eller F4A)

Kurser

Kurserne på bacheloruddannelsen er fordelt på fire fagblokke.

Du har stor frihed til selv at sammensætte din uddannelse, men det er et krav, at du vælger kurser, så du opnår 45 ECTS-point inden for hver af de fire fagblokke.

Her kan du se, hvordan kurserne på Data Science og Management er fordelt på de fire fagblokke:

Naturvidenskabelige grundfag

Obligatoriske kurser:
 • 01005 Matematik 1
 • 01017 Diskret matematik
 • 02402 Introduktion til statistik eller 02403 Introduktion til matematisk statistik
 • 10054 Modelfysik
 • 26000 Almen Kemi
 • 26028 Grundlæggende kemi på engelsk
 • 26027 Grundlæggende kemi
 • 27020 Interdisciplinær bioengineering

(Du skal kun vælge et af kemi kurserne)

Teknologiske linjefag

Obligatoriske kurser:

 • 02170 Databasesystemer
 • 02450 Introduktion til machine learning og data mining
 • 42009 Indledende økonomi
 • 42101 Introduktion til operationsanalyse
 • 42586 Beslutninger under usikkerhed 
 • 42587 Introduktion til Operations og Supply Chain Management

Vælg mindst to af de følgende kurser:

 • 42340 Bæredygtighed i ingeniørløsninger
 • 42406 Introduktion til produktion
 • 42421 Ledelse og organisation
 • 42429, 42430 Projektledelse

Vælg mindst et af de følgende kurser:

 • 02105 Algoritmer og datastruktur 1
 • 02405 Sandsynlighedsregning

Projekter og almene fag

Obligatoriske kurser:

 • 02633 Introduktion til programmering og databehandling
 • 42580 Ingeniørarbejde 1
 • 42583 Systemdesign
 • 42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign
 • 42610, 42611 Ingeniørfagets videnskabsteori
 • Bachelorprojekt

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Data Science og Management, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør.

Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Data Science og Management.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

Se kompetenceprofil for Data Science og Management.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør, og du vil f.eks. kunne få job  i store planlægningsvirksomheder, i rådgiverbranchen og i strategienheder eller i offentlige myndigheder. Du vil være med, hvor beslutningerne træffes, og du vil komme til at arbejde med planlægning, strategi og beslutninger relateret til kundernes, samfundets og brugernes ønsker og behov.

Hong Kong