Fødevarer og Ernæring - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Kemi B og Geovidenskab A
Dansk A
Engelsk B

Desuden skal du have et eksamensgennemsnit på mindst 6,0 (før evt. hurtigstartbonus).

Studiestart

4. september 2023 - på KU

Fødevarer og Ernæring - bachelor

Når det handler om fødevareinnovation og udvikling af fremtidens fødevarer, ser store dele af verden mod Danmark. Maden skal være velsmagende og give oplevelser, den skal være sikker at indtage, og den skal nedbringe risikoen for livsstilssygdomme og øge vores velbefindende. Samtidig skal maden være produceret på en skånsom måde, der udnytter ressourcerne optimalt og belaster miljøet mindst muligt. Ved at læse Fødevarer og Ernæring kan du være med til at sikre, at de fødevarer, vi spiser, er af høj kvalitet og ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Fødevarer og Ernæring

Hvad lærer du?

Bacheloruddannelsen Fødevarer og Ernæring foregår som et samarbejde mellem to universiteter – Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. 

Uddannelsen handler om fødevareproduktion og -teknologi, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, sundhed og ernæring, alt efter hvilken specialisering du vælger. 

Det er studiet for dig, der vil have et solidt naturvidenskabeligt fundament til at udvikle fremtidens fødevarer. 

Uddannelsen går i dybden med, hvordan den mad, vi spiser, bliver til, hvad den består af, hvordan den forarbejdes bedst muligt i forhold til at opnå god tekstur, smag og sundhed, og hvordan den i sidste ende bliver optaget og udnyttet i kroppen.

Sådan er studiet bygget op

På uddannelsens første år har du en række grundfag som kemi, matematik, fysik og cellebiologi, som du får brug for i resten af din uddannelse. 

Herefter vælger du en specialisering, f.eks. ’Sundhed og ernæring’, hvor du fokuserer på, hvordan fødevarernes ernæringsmæssige sammensætning påvirker sundhed og livskvalitet eller ’Kvalitet og teknologi’, hvor du får redskaber til at løse problemer relateret til fødevarer, fødevarefremstilling og sundhed. 

Undervejs i studiet kan du vælge at bruge et halvt år i praktik i en fødevarevirksomhed, hvor du bruger din viden i praksis og får titlen fødevareingeniør.

Hvad kan du blive?

De fleste, der tager en bacheloruddannelse i Fødevarer og Ernæring, vælger at læse videre på en kandidatuddannelse.

Alt efter hvilken specialisering du vælger, kan du læse videre til f.eks. kandidat i human ernæring eller klinisk ernæring på KU eller måske specialisere dig inden for fødevareinnovation og sundhed. 

Du kan også tage en kandidat i fødevarevidenskab på KU eller fødevareteknologi på DTU.

Fødevareindustrien er et af Danmarks vigtigste erhverv, og med en fødevareuddannelse har du mange muligheder. 

Du kan f.eks. blive produktudvikler, fødevarekonsulent eller forsker, eller du kan arbejde med kvalitetsstyring og ledelse i fødevarevirksomheder. 

Du kan også vejlede om sundhed og ernæring, f.eks. som sundhedskoordinator, være med til at udvikle nye fødevarer eller beskæftige dig med offentlig fødevarekontrol og forvaltning.